การปรับตัวเข้ากับธรรมชาติ

♫ Every new beginning comes from some other beginning’s end ♪
♫ ทุก ๆ การเริ่มต้น มาจากการจบลงของสิ่งอื่น
♫ การเกิดคือการเริ่มต้นในภพภูมิใหม่ เมื่อเวลาของภพภูมิเดิมสิ้นสุดลง
♫ การตายคือการจบลงของภพภูมิมนุษย์ และจะไปเริ่มต้นในภพภูมิใหม่ตามแต่ผลกรรมที่ทำมา
♫ ทุก ๆ การสิ้นสุดของปี คือการเริ่มต้นของปีถัดไป
♫ การได้งานใหม่ คือ การสิ้นสุดของการตกงาน

การยอมรับความจริง การปรับตัวเข้าหาสิ่งที่มากระทบ เป็นหนทางทำให้เราสามารถอยู่อย่างมีความสุขในทุก ๆ การเปลี่ยนแปลง

Happy Holiday!!
สวัสดีปีใหม่
จาก “สว อิเฎล”

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.