บุเรงนองปราบกบฏ หรือ กบฎควรเป็นกษัตริย์

บุเรงนองขึ้นครองราชย์หลังจากยึดเอาเมืองหงสาวดีจากกษัตริย์ราชวงศ์มะกะโท (ราชวงศ์เจ้าฟ้ารั่ว) คนสุดท้าย คือ สมิงทอ Smim Htaw (สมิงเตารามะ) บางคนอาจจะโกรธว่าทำไม สว อิเฎล เรียกสมิงทอว่าเป็นกษัตริย์ ทั้ง ๆ ที่หนังสือมักจะเรียกเขาว่า กบฏ หรือ ขบถ ที่สวอิเฎลเรียกเขาว่ากษัตริย์เพราะว่าเขาเป็นเชื้อกษัตริย์ และมีสิทธิ์ชอบธรรมตามสายเลือดของตน แต่หนังสือประวัติศาสตร์มักเรียกเหตุการณ์นี้ว่า “บุเรงนองปราบกบฏสมิงเตารามะ”

© สงวนลิขสิทธิ์ : สว อิเฎล พ.ศ.2557
อย่างไรก็ตาม ให้ตระหนักว่า ผู้ชนะคือผู้เขียนประวัติศาสตร์ และนี่อาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่คนไทยแต่ละฝ่ายต่างลุกขึ้นต่อสู้ทางการเมือง

บุเรงนอง ขึ้นทำพิธีราชาภิเษกเมื่อ 11 มกราคม ค.ศ. 1551 หรือ พ.ศ. 2094
และสวรรณคตเมื่อ 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1581 หรือ พ.ศ. 2124

สวอิเฎลไม่ทราบว่าวันทหารพม่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่หนังสือ เรียกว่า “การปราบกบฏสมิงเตารามะ” ของบุเรงนองหรือไม่ หลังจากที่บุเรงนองยึดหงสาวดีได้จากสมิงทอราม (Smim Htaw) ผู้สืบสายเลือกจากมะกะโท (ราชวงศ์เจ้าฟ้ารั่ว) และมีสิทธิ์ในบัลลังก์หงสาวดี (บ้างสะกดหงษาวดี) ในวันที่ 12 มีนาคม ค.ศ. 1552 หรือ พ.ศ. 2095 … ในปีต่อมา วันที่ 27 มีนาคม ค.ศ. 1553 หรือ พ.ศ. 2096 สมิงทอรามได้ถูกจับประหารชีวิต สมิงทอรามถูกประหารชีวิตที่หงสาวดีหลังจากหลบหนีไปไปประมาณ 1 ปี

© สงวนลิขสิทธิ์ : สว อิเฎล พ.ศ.2557

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.