คำพูดดี ๆ คำคม แด่ประเทศไทย

คนไทย มวลชน ต้านการล้างผิด ล้างระบอบทักษิณ รักชาติสุดใจขาดดิ้น
© สงวนลิขสิทธิ์ : สว อิเฎล พ.ศ.2557

เชื่อว่าไดโนเสาร์หมดไปเพราะอะไร?
ก. มนุษย์ (สว อิเฎลเชื่อเช่นนี้)
ข. ดางหาง (ทุกคนเรียนมา)
ค. เห็บดูดเลือด (เจอ fossil ในพม่า)
ง. น้ำท่วมโลก (ตาม Bible)
จ. ผิดทุกข้อ

**รำลึกเดือนก่อตั้งตองอู และวันเกิดของ Anaukpetlun ผู้ยิ่งใหญ่

…สมัยก่อนมนุษย์สู้กับสัตว์เพื่อเอาตัวรอด
ต่อมาสู้ระหว่างเชื้อชาติเพื่อปกป้องและขยายอาณานิคม
และศตวรรษที่ผ่านมา ชาวไทยต่อสู้กันเองนับครั้งไม่ถ้วน
แต่ละสีบนแถบธงชาติล้วนแต่มีความหมายในตัวมัน
แต่เมื่อนำทั้ง 3 สีมารวมกัน ความหมายของธงชาตินั้นทวีเพิ่มนับไม่ถ้วน
หมายถึง “คุณ” หมายถึง “ฉัน” และ “เราทุก ๆ คน”
หมายถึง “ประวัติศาสตร์”, “ปัจจุบัน” และสืบไป
ตราบแผ่นดินนี้ ยังเป็นแผ่นดินเดียวกัน ที่บรรพบุรุษสร้างไว้ให้เรา…

รำลึกถึงชาติไทย ก่อนวันชาติชาวตองอู
จาก your สว อิเฎล

© สงวนลิขสิทธิ์ : สว อิเฎล พ.ศ.2557
มนุษย์ สู้กับไดโนเสาร์

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.