บัลลังก์ผึ้ง บัลลังก์สิงห์ วังบุเรงนอง

โดยทั่วไป จะดูว่าบัลลังก์นั้นเรียกว่าบัลลังก์อะไร ให้ดูที่ฐาน

ฐานบัลลังก์บุเรงนอง

บัลลังก์นี้มีสิงห์ฝังอยู่ ก็เป็นบัลลังก์สิงห์ บัลลังก์แต่ละประเภทจะใช้ว่าราชการเรื่องที่แตกต่างกันไป สว อิเฎลจำไม่ได้ บุเรงนองได้ทำพิธีราชาภิเษก (12 มกราคม) ในรัชสมัยได้ครอบเจดีย์ชะเวมอดอ (พระธาตุมุเตา) และชเวดากองให้สูงขึ้นหลายชั้น แต่ปัจจุบันคงจะไม่เห็นที่บุเรงนองครอบไว้ เพราะมีผู้อื่นครอบทับอีกมากมาย

คนไทยเชื่อกันว่าบุเรงนองเลี้ยงผึ้ง ดั่งที่เห็น บัลลังก์ผึ้ง วังกัมโพชของบุเรงนอง (ปัจจุบันเลี้ยงค้างคาวแทน) และพระนเรศวรที่สิ้นพระชนม์ ก็เพราะวิญญาณบุเรงนองมากับผึ้งและมาต่อย สว อิเฎลไม่แน่ใจว่าเชื่อได้หรือไม่ ความจริงแล้ว บุเรงนองก็สิ้นพระชนม์ด้วยสาเหตุคล้ายคลึงกันคือเป็นไข้ป่าในขณะเดินทัพจะไปรบยะไข่

บุเรงนองกับม้าดำ

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.