วิธีการทำไฟใน 3Ds Max

วิธีการทำไฟใน 3Ds Max

ลูกไฟใน 3Ds Max สามารถทำได้ทั้งในรูปแบบภาพนิ่งและแอนิเมชัน ต่อไปนี้จะเป็นขั้นตอนการทำลูกไฟ ซึ่ง สว อิเฎล ได้เขียนไว้เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกปฏิบัตของนักศึกษาสาขาวิทยุโทรทัศน์

๑. เลือก Menu ที่ชื่อว่า Atmospheric Apparatus

วิธีการทำลูกไฟใน 3Ds Max

๒. เลือก SphereGizmo แล้วสร้าง Gizmo โดยการลาก mouse บนพื้นที่ว่าง, จากนั้นให้คลิกคำว่า Hemisphere เพื่อให้จากทรงกลม กลายเป็นครึ่งทรงกลม

วิธีการทำลูกไฟใน 3Ds Max

๓. เลือก Gizmo ที่สร้าง แล้วคลิกที่ Modify แล้วคลอกคำว่า Add ที่แถบ Atmospheres & Effects

วิธีการทำลูกไฟใน 3Ds Max

๔. จากนั้นให้เลือก Fire Effect แล้วคลิก OK

วิธีการทำลูกไฟใน 3Ds Max

๕. เมื่อ Fire Effect ปรากฎขึ้นที่ จอ Atmospheres & Effects แล้ว ให้คลิกเลือก Fire Effect แล้วกด Setup ด้านล่าง
เมื่อกด Setup แล้วจะมีหน้าต่าง Environment and Effects ปรากฎขึ้นมา ให้ตั้งค่าต่าง ๆ ของไฟตามใจชอบ
ถ้าใครสนใจทำไฟเป็นภาพเคลื่อนไหว ให้ auto key ค้างไว้แล้วตั้งค่าเป็นจุด ๆ ไป

วิธีการทำลูกไฟใน 3Ds Max

๖. นี่แล คือผลลัพธ์

วิธีการทำลูกไฟใน 3Ds Max

สอนโดย สว อิเฎล
เขียนเพื่อใช้ในการสอนนักศึกษาสาขาวิทยุโทรทัศน์ภาคบ่าย

Advertisement

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.