สัญญะของภาษา (Semiotics of Language)

บทความเรื่อง สัญญะของภาษา (Semiotics of Language)

สัญญะของภาษา (Semiotics of Language)

ใจความสำคัญของกลุ่มทฤษฎีทางภาษา (Linguistic Theory) คือ ส่วนใหญ่คำที่มีความหมายเดียวกับของแต่ละภาษาออกเสียงไม่เหมือนกัน แสดงให้เห็นว่า คำที่มนุษย์บัญญัติขึ้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัตถุนั้น ๆ เช่น คำว่า ขอบคุณ ในภาษาอังกฤษคือ “Thank You” ภาาาพม่าคือ “เจ๊ะสุ” เป็นต้น การบัญญิตคำของมนุษย์ ทำให้ภาษาเป็นสัญลักษณ์ (Symbol) ไม่เหมือนกับการสื่อสารระหว่างสัตว์ในบางสถานการณ์ เช่น หมาแยกเขี้ยวจะกัด หมาอีกตัวทำท่ากลัว และวิ่งหนี การกระทำของหมาไม่ต้องถูกแปล แต่เป็นการสื่อสารโดยตรง หมาทุกตัวที่มาเห็นเหตุการณ์ เข้าใจในรูปแบบเดียวกันหมด

ภาษาแต่ละภาษามีรูปแบบของมัน มีการให้ความหมายมานานก่อนที่ สว อิเฎล จะเกิดมาบนโลกมนุษย์ มีรูปแบบไวยกรณ์ (grammar) ที่แน่ชัด สิ่งเหล่านี้ ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และผู้ใช้เรียนรู้มันเพื่อเอามาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการเอามาใช้นั้นจะใช้ในลักษณะใดก็ได้ เพื่อสื่อสารตามที่ตนต้องการ อาจใช้ผิดหลักไวยกรณ์ก็ได้ การเรียบเรียงประโยค การออกเสียง การลำดับเหตุการณ์ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคน

กล่าวคือ ภาษา (Language) จะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ในขณะที่การนำมาใช้นั้นยืดหยุ่น แต่ละคนเปลี่ยนรูปแบบการใช้ แต่ภาษาต้นฉบับก็ยังคงอยู่

สัญญะของภาษา (Semiotics of Language)

: : บทความที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับทฤษฎีการสื่อสาร ภาษา และโมเดล : :
การกระทำผิดต่อ Quantity Maxim หรือมุสาวาทในขณะสนทนา
ทฤษฎีอวจนภาษา (Theories of Nonverbal Coding)
ทฤษฎีการปรับตัวตามสภาพสังคม (Communication Accommodation Theory)
สัญญะของภาษา (Semiotics of Language)
ภาษาชักชวน (Invitational Rhetoric) กลยุทธ์การทำให้คนคล้อยตาม
ทฤษฎีการร่วมสัญลักษณ์ (Symbolic Convergence Theory)
ทฤษฎีการบูรณาการการจัดการ ของความหมาย (The Coordinated Management of Meaning)
ให้เขาทำในสิ่งที่เราต้องการ (Compliance Gaining) โมเดลการเลือกกลยุทธ (Strategy-Choice Models)

คำถาม: สัญลักษณ์ในความคิดของนักศึกษาคืออะไร? นักศึกษาคิดว่าทำไมภาษาจึงเป็นสัญลักษณ์ชนิดหนึ่ง?

28 Comments

Filed under Communication

28 responses to “สัญญะของภาษา (Semiotics of Language)

 1. I understand the Is given in the form of language.
  And to understand each other more easily.
  It is the same language as a language of Thailand.
  Communicate them to understand And as a national language

  suchada ketsuan (Brutal) 57823311013

  Like

 2. สัญลักษณ์ในความคิดผมคือ สิ่งที่มนุษย์ทุกคนจนจดได้ และต้องสำคัญกับเรามากๆอย่างเช่น โลโก้ KFC ใครเห็นก็จำได้ว่านี่คือ KFC มันเป็นสัญลักษณ์ที่เตือนทุกคนว่าต้องจำได้ ภาษาเป็นความสำคัญในชีวิตเรามาก เพราะมันเป็นเป็นการสื่อสาร ที่มันเป็นสัญลักษณ์ในความคิดของทุกคน ภาษาถ้าเขียนก็บงบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ได้ เพราะเราใช้ภาษาในการสื่อสารกันทุกคน มันเลยเป็นสัญลักษณ์ของมนุษย์ทุกคน

  Like

  • สัญลักษณ์ในความคิดผมคือ สิ่งที่มนุษย์ทุกคนจนจดได้ และต้องสำคัญกับเรามากๆอย่างเช่น โลโก้ KFC ใครเห็นก็จำได้ว่านี่คือ KFC มันเป็นสัญลักษณ์ที่เตือนทุกคนว่าต้องจำได้ ภาษาเป็นความสำคัญในชีวิตเรามาก เพราะมันเป็นเป็นการสื่อสาร ที่มันเป็นสัญลักษณ์ในความคิดของทุกคน ภาษาถ้าเขียนก็บงบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ได้ เพราะเราใช้ภาษาในการสื่อสารกันทุกคน มันเลยเป็นสัญลักษณ์ของมนุษย์ทุกคน
   วัชรพงศ์ 57823311011 AM

   Like

 3. สัญลักษณ์ในความคิดของผมคือ เครื่องหมายโลโก้ต่างๆ
  หรือธงประจำชาติของแต่ละประเทศ ภาษาก็เหมือนกัน
  เพราะว่าภาษาแต่ละภาษาจะมีจุดเด่น
  และลักษณะเด่นของแต่ละประเทศ
  อย่างของไทยเราก็จะเป็นภาษาแบบมีวรรณยุกต์
  เยอะคนต่างประเทศมาเรียนภาษาเราอาจจะบอกว่าอยากมาก

  The symbol in the concept of the hair is the logo mark, or national flag of each country language is the same because each language will have the benefits and features of each country of Thailand. We will be the language with the tone mark a lot of people abroad to learn a language we may say that want to more

  Nati keawsawan
  57823311007 am

  Like

 4. Thanakon

  I think that’s what the sign says Bong everything.
  And everything I do not understand I know the

  Because language is something we can discuss.
  And said everything was the same symbol.
  Thanakon phrmchai 57823311002

  Like

 5. มลธิชา

  สัญลักษณ์ในความคิดของเราคือ มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งผ่านความคิดของบุคคลแสดงออกด้วยสิ่งของ หรือท่าทาง ที่บ่งบอกถึงลักษณะที่ต้องการสื่อให้ผู้ที่เห็นรับรู้และเข้าใจตรงกันเช่น ธงชาติไทย และภาษาก็เช่นกัน เพราะภาษาเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่คนใช้สื่อสารกัน ไม่ว่าจะเป็นอวัจนภาษาก็ตาม มันทำให้คนสร้างสัญลักณ์เพื่อให้อีกคนเข้าใจ ตามที่กล่าวมาข้างต้น

  Like

 6. วรรธนะ 57123311007

  สัญลักษณ์ในความคิดของนักศึกษาคืออะไร สัญลักษณ์คือเครื่องหมายครับ คือเครื่องหมายที่สามารถบอกความหมายได้ครับ มีความหมายในตัวเอง ทำไมภาษาจึงเป็นสัญลักษณ์ชนิดหนึ่ง เพราะภาษาของแต่ละที่ แต่ละประเทศก็ต่างกันออกไป การใช้ภาษาเป็นสัญลักษณ์ก็จะบอกถึงความเป็นตัวตนของภาษานั้นๆ เช่นการที่เราใส่เสื้อที่เขียนภาษาไทย ไปเที่ยวในต่างประเทศก็จะทำให้คนต่างชาติรู้ว่า เราเป็นใครนั่นเอง

  Like

 7. เค้กไง 043

  สัญลักษณ์ คือ สิ่งที่ทำให้เราเห็นแล้วเราจำได้โดยที่เราไม่ต้องเห็นสิ่งของนั้น เช่น KFC CP หรือว่าจะเป็นแอพที่เป็นรูปนกก็คือ twitter เป็นต้น และที่คิดว่าภาษาเป็นสัญลักษณ์ชนิดหนึ่งก็เพราะว่า เวลาที่เราได้ยินคนอื่นพูดเราก็จะรู้ว่านี่คือภาษาไทยนะนี่เป็นคนไทยนะ เพราะภาษาไทยไม่เหมือนภาษาต่างประเทศ บางประเทศเค้าก็ใช้ภาษาร่วมกัน ถ้าเราแค่ได้ยินเราก็ไม่รู้ว่าเค้าเป็นคนประเทศอะไร เพราะเค้าใช้ภาษาเดียวกัน

  Like

 8. สัญลักษณ์คือสิ่งที่เราเห็นหรือฟังแล้วสามารถรู้ได้ว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งไหนเช่น สัญลักษณ์ของ รถยนต์ของโตโยต้าก็จะมีโลโก้ที่ไม่เหมือนกับฮอนด้าเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วสามารถแยกออกได้ทันทีว่าเป็นคนละอย่างกันในคามคิดของตัวผมเองนั้นคิดว่าสัญลักษณ์ทำให้เกิดความไม่เหมือนกันและที่คิดว่าภาษาเป็นสัญลักษณ์ชนิดนึงก็เพราะว่ามีความเป็นของตัวเองภาษาใครภาษามันถูกออกแบบมาให้เข้าใจง่ายเพื่อให้ใช้สื่อสารกันได้อย่างภาษามือก็จะใช้มือในการแสดงท่าทางแทนการพูดคุยเพื่อให้คนที่ไม่สามารถพูดได้สื่อสารกันได้

  ภานุพงา์ เมฆกกตาล
  57123311017

  Like

 9. Sitthichai Boonthos

  สัญลักษ์คือสิ่งที่คนกลุ่มๆนึงกำหนดขึ้นมาว่าสิ่งนี้ต้องเรียกว่าอะไร สิ่งนั้นต้องเรียกว่าะไร เพื่อให้คนในกลุ่มเข้าใจตรงกันเช่น สิ่งที่ใช้ติดต่อสื่อสารกัน เรียกว่าโทรศัพท์ เป็นต้น เช่นเดียวกับภาษา ภาษาก็เป็นสัญลักษณ์ชนิดนึงที่คนในกลุ่มหรือในบริเวณใกล้เคียงกำหนดขึ้นมา เพื่อใช้ในการสื่อสารถ้าหากไม่มีภาษาการสื่อสารหรือการสนทนาจะเกิดความลำบากมากเพราะต่างฝ่ายก็จะไม่เข้าใจในสิ่งที่อีกฝ่ายพยายามจะสื่อสาร หรือใช้เวลาในการสื่อสารนานจึงจำเป็นต้องมีภาษามาช่วยในการสื่อสาร

  57123311049

  Like

 10. ณัฐนันท์ พินิจบรรจง 57123311050

  สัญลักษณ์ในความคิดของฉันคือ เหมือนเป็นสิ่ง ๆ หนึ่งที่เวลาเราเห็นเราจะเข้าใจความหมายของสิ่ง ๆ นั้น เช่น โลโก้ของแบรนด์ต่าง ๆ ที่เราเห็นตามสถานที่ต่าง ๆ แล้วเราจะเข้าใจว่า สิ่งนั้นคืออะไรและแบรนด์อะไร แต่สัญลักษณ์ไม่ใช่แค่โลโก้อย่างเดียว สัญลักษณ์ยังมีอีกหลาย ๆ อย่าง เช่น ท่าทางหรือภาษามือก็เป็นสัณษลักษณ์เช่นกัน เพราะบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องพูดหรือออกเสียง แค่เราแสดงท่าทางหรือทำไม้ทำมือเราก็จะเข้าใจแล้วว่าเขาสื่ออะไรให้เรารับรู้

  Like

 11. Panuwat

  สัญลักษณ์ในความคิดของผม คือ สิ่งที่ถูกกำหนดขึ้นมาแทนสิ่งสิ่งหนึ่ง ให้คนเข้าใจในความหมายที่เหมือนๆกัน เช่น สัญลักษณ์ของป้ายจราจร ที่มีทั้งป้ายห้ามจอด ป้ายทางรถไฟ ป้ายเขตโรงเรียน เหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้สื่อถึงสิ่งที่ต้องการ โดยผู้ที่ผ่านไปมาเมื่อเห็นสัญลักษณ์เหล่านี้จะสามารถเข้าใจได้ในทันทีว่า สัญลักษณ์ กลมๆมีเสีนขีดพาดจากขวาลงไปซ้ายในวงกลม คือสัญลักษณ์ห้ามจอด เป็นต้น สำหรับภาษานั้นก็เป็นสัญลักษณ์เช่นกัน เพราะเป็นการกำหนดสิ่งๆนึง ว่าคืออะไร และใช้ในการบอกกับคนอื่นๆให้เข้าใจได้ เช่น บ้าน โทรศัพท์มือถือ ปลั๊กไฟ Smartphone Clock Computer สิ่งเหล่านี้ถูกกำหนดออกเป็นทั้งคำพูด และ รวมถึงการเขียนออกมาเป็นลายลักอักษร เพื่อสื่อให้คน หรือ ชนชาตินั้นๆเข้าใจในความหมายที่ตรงกัน ดังนั้น ภาษาในความคิดผม ก็เป็นสัญลักษณ์เช่นกันครับ

  ภานุวัฒน์ สุสุวรรณ์
  57123311025

  Like

 12. มาเซีย

  สัญลักษณ์ คือสิ่งที่เราใช้แทนความหมายของสิ่งต่างๆ โดยจะใช้เมื่อเราต้องการสื่อสารหรือสื่อความหมายให้กับคนที่เราต้องการนั้นได้รู้ โดยสัญลักษณ์นั้นคนส่วนใหญ่จะต้องเห็นและเข้าใจได้โดยง่ายและรวดเร็วมากขึ้น โดยสัญลักษณ์มีหลายรูปแบบไม่ใช่แค่รูปร่าง แต่มีทั้ง ภาษา วัตถุ อักษร เป็นต้น ภาษาถือเป็นสัญลักษณ์ชนิดหนึ่งเพราะ ภาษานั้นเป็นสื่อกลางในการใช้สื่อสารกันอย่างหนึ่งที่คนส่วนมากใช้กัน เช่น ภาษาไทยก็เป็นสัญลักษณ์ของคนไทยที่คนไทยส่วนมากใช้กัน เป็นต้น

  นันทรัตน์ แสงเจริญเกียรติ 57123311037

  Like

 13. สัญลักษณ์ในความคิดของผม คือ สิ่งที่เราสามารถมองเห็น และ สามารถรับรู้ได้ว่ามันคื่ออะไร และ สามารถเข้าใจได้ง่าย เช่น สัญลักษณ์โล้ที่มีรูปดาวอยู่ตรงกลาง ซึงทำได้ผู้พบเห็น นึกถึง captain america หรือ สัญลักษณ์รูปค้างคาว ซึ่งทำให้นึกถึง batman ซึงทำให้สามารถบงบอกถึงเอกลักษณ์ของตัวละครได้ เช่นเดียวกับภาษาซึงเป็นสัญลักษณ์ชนิดหนึ่ง ภาษา สามารถบอกได้ว่า คนใช่ภาษานั้นมาจากแถบทวีปใด เช่น คนที่ใช่บาลีเป้นที่มาจากทวีปเอเชีย เป็นต้น

  57123311002

  Like

 14. Apinya Angin 57123311003

  สัญลักษณ์ในความคิด คือ สิ่งที่เป็นจุดเด่นหรือจุดสนใจที่ไม่ว่าใครเห็นก็จะรู้ได้ทันที่ว่างสัญลักษณ์นี้สื่อถึงอะไร เช่น การไหว้และรอยยิ้ม ซึ่งเป็นสิ่งที่ใครๆก็พูดถึงเมื่อมาเมืองไทยเพราะว่า “คนไทยยิ้มง่ายไหว้สวย” และอีกสัญลักษณ์หนึ่งก็คือภาษาไม่ว่าจะชนชาติไหนก็จะมีภาษาเป็นของตนเอง หรือทีคนไทยชอบเรียกว่าภาษาถิ่น ซึ่งประเทศไทยก็มีสำเนียงภาษาแตกต่างกันออกไปตามแต่ละภาคและแต่ละจังหวัด เช่น สำเนียงภาษาของคนสุพรรณ ราชบุรี กาญจนบุรี แม้ว่าจะสำเนียงที่ฟังดูเหน่อแต่ถ้าเราฟังดีๆในความเหน่อก็จะมีความแตกต่างกันออกไปอีก และนอกจากภาษาพูดแล้วก็ยังมีภาษามือที่เป็นสัญลักณ์ของคนใบและคนหูหนวกอีกด้วย

  Like

 15. นิพัทธา 57123311015

  สัญลักษณ์ในความคิด คือ การที่แสดงเอกลักษณ์ของตัวเองเพื่อให้คนอื่นได้รับรู้ว่าเป็นสิ่งที่ตัวเราสร้างขึ้นมาเอง เพื่อให้ทุกคนจดจำ ในจุดเด่นของสัญลักษณ์เราอย่างเช่น ธงชาติของเเต่และประเทศไม่เหมือนกัน คือ “เอกลักษณ์” ของประเทศตัวเอง ที่ได้สร้างขึ้นให้คนอื่นรับรู้ถึงความเป็นมาของประเทศนั้นๆ ภาษาก็เช่นกันเเตกต่างกันไป ไม่เหมือนกัน เพราะทุกประเทศมีเอกลักษณ์ประจำประเทศ และมีประเทศที่ใหญ่ๆ ซึ่งใช้ภาษาของเเต่ละภูมิภาคนั้นๆ ต่างกันออกไป โลโก้ประจำสินค้า ก็เช่นกัน เพื่อเป็นจุดเด่นในการค้าขายสินค้าของตัวเองให้คนอื่นได้รู้จัก

  Like

Leave a Reply to Watcharapong Phoom Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.