ทฤษฎีอวจนภาษา (Theories of Nonverbal Coding)

บทความเรื่อง ทฤษฎีอวจนภาษา (Theories of Nonverbal Coding)

จากที่ทราบกันในบทความ สัญญะของภาษา (Semiotics of Language) ว่าภาษาของมนุษย์เป็นสัญลักษณ์ (Symbol) ภาษา ณ ที่นี้คือทั้ง วจนภาษา (Verbal) และ อวจนภาษา (Nonverbal) โดยที่ อวจนภาษา (Nonverbal) บางส่วนที่คนไม่ได้สร้างขึ้นเอง อาจจะไม่ใช้สัญลักษณ์ (Symbol)

theory ทฤษฏี โมเดล นิเทศศาสตร์

อวจนภาษาแบ่งเป็น 6 อย่างคือ
(๑) อวจนภาษาประกอบวจนภาษา หรืออวจนภาษาประกอบการพูด จากที่เราทราบว่าทุกครั้งที่เราพูด จะมี 3 สิ่งประกอบกันคือ สีหน้า โทนเสียง และประโยคที่พูด; อวจนภาษาประกอบวจนภาษา คือ สีหน้า และโทนเสียง รวมถึงความเร็วในการพูด
(๒) การใช้มือประกอบ เช่น สว อิเฎล อธิบายให้ตะเบงชะเวตี้ฟังว่า ทางไปกรุงสยามต้องผ่านสถานที่อะไรบ้าง ถ้าผ่านป่าที่มีต้นไม้สูงใหญ่ สว อิเฎลจะยกมือสูงเพื่ออธิบายหน้าตาของต้นไม้นั้น
(๓) อวจนภาษาสากล คืออวจนภาษาที่ทุกคนรู้ว่าคืออะไร เช่น ขมวดคิ้ว แปลว่าสงสัย, กวักมือเขา แปลว่า มานี่, ชี้นิ้วไปไกล ๆ คือ ทางโน้น
(๔) อวจนภาษาที่เกิดขึ้นพร้อมกับการพูด ซึ่งผู้พูดสามารถส่งสารที่มีความหมายแตกต่างกันได้ในเวลาเดียวกัน เช่น ตะเบงชะเวตี้สัญญา สว อิเฎลว่าจะมอบช้างตัวหนึ่งให้ ในขณะที่มือไขว้หลังเอานิ้วไขว้กัน และทหารของเขาก็เห็นว่าเขาทำเช่นนั้น แปลว่าเขากำลังโกหก เป็นต้น
(๕) อวจนภาษาที่ทำโดยอัตโนมัต เช่น หมาจะกัดตะเบงชะเวตี้ เขาก็วิ่งหนีทันที, สว อิเฎลเดินเข้าลิฟต์ สิ่งแรกที่ทำคือกลับหลังหัน เผื่อเตรียมออก
(๖) อวจนภาษาแห่งความกังวล เช่น สว อิเฎล นั่งทำข้อสอบและกัดเล็บในขณะเดียวกัน, วิวลี่กำลังถูกสัมภาษณ์เพื่อสมัครเข้าทำงาน เขากระดิกเท้าตลอดเวลา, ตะเบงชะเวตี้พูดไปเกาหัวไปในขณะที่กำลังเอาใจเจ้าหญิงชาวมอญ เป็นต้น

theory ทฤษฏี โมเดล นิเทศศาสตร์

: : บทความที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับทฤษฎีการสื่อสาร ภาษา และโมเดล : :
การกระทำผิดต่อ Quantity Maxim หรือมุสาวาทในขณะสนทนา
ทฤษฎีอวจนภาษา (Theories of Nonverbal Coding)
ทฤษฎีการปรับตัวตามสภาพสังคม (Communication Accommodation Theory)
สัญญะของภาษา (Semiotics of Language)
ภาษาชักชวน (Invitational Rhetoric) กลยุทธ์การทำให้คนคล้อยตาม
ทฤษฎีการร่วมสัญลักษณ์ (Symbolic Convergence Theory)
ทฤษฎีการบูรณาการการจัดการ ของความหมาย (The Coordinated Management of Meaning)
ให้เขาทำในสิ่งที่เราต้องการ (Compliance Gaining) โมเดลการเลือกกลยุทธ (Strategy-Choice Models)

คำถาม: ปกติการใช้วาจาไม่สุภาพไม่ควรมีในการ์ตูน นักศึกษาเคยพบอวจนภาษาที่ไม่สุภาพในการ์ตูนปรือไม่? นักศึกษาคิดว่าอวจนภาษาที่ไม่สุภาพมีผลเสียมากหรือน้อยกว่าวาจาไม่สุภาพ เพราะเหตุใด? จงยกตัวอย่างในการ์ตูนที่นักศึกษาชื่นชอบ

Advertisement

6 Comments

Filed under Communication

6 responses to “ทฤษฎีอวจนภาษา (Theories of Nonverbal Coding)

 1. I think it’s cool with them.
  It has a taste for reading
  Verbally disrespectful to right in the equation too.
  I like cartoons Crayon core
  The words of Shin Yoshino Sasuke to leave saucy stir.
  It’s not as much fun, but you try to be sequenced.

  suchsda ketsuan (Brutal) 57823311013

  Like

 2. I have two media It is our view
  that it is nothing more than media.
  Art Without Boundaries Are our imagination
  Because everybody is thinking alike.
  Conflicting opinions may be different and I’m not.

  suchada ketsuan (Brutal) 57823311013

  Like

 3. ผมคิดว่าไม่ควรมี อยู่แล้ว
  แต่ถ้าพากษย์ไทยจะไม่มี
  แต่ถ้ามีซับไตเติลจะมีคำหยาบคาย
  ยกตัวอย่างวันพีชจะมีซับ แบบอยาบคาย
  ไม่ควรมีเพราะจะทำให้เด็กจำแล้วเอาไปพูด
  เรียนแบบได้

  I think that there should be no, but if the in Thailand will not be , but if there is a title is a rude. For example, the date the PC will have the app with the discharge should not have because it will make the children will remember and then remove

  Nati keawsawan
  57823311007 am

  Like

 4. ผมไม่เคยเห็นครับ และผมคิดว่าไม่ควรมีคำไม่สุภาพ หรือ วาจาที่รุ่นแรงใยการ์ตูนมันไม่เหมาะสมกันครับ การ์ตูนเป็นสื่อทำให้เด็กดูไม่ได้ทำไว้ในพวกโลกหัวรุ่นแรง แต่มันก็มีเหมือนกันในการ์ตูนบ้างเรื่อง แต่ก็ไม่ถึงกับสุภาพไม่มาก เช่นการ์ตูนในรายการ บูมเมอแรง บ้างเรื่องก็มีซัฟไทยที่หยาบคราย ไม่ควรมีเพราะเด็กจะจำและนำไปใช้ได้
  นาย วัชรพงศ์ ดวงประทุม 57823311011

  Like

 5. Thanakon

  I think there was more. The language spoken out to the audience. Could make a significant difference to. Therefore, the language must be polite.
  “Shin chan”
  Thanakon phrmchai 57823311002

  Like

 6. Pingback: Hold คืออะไรในงาน Animation? | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.