กระบวนการการผลิตสื่อโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ (ต่อ)

@ คลิกที่นี่ เพื่อย้อนอ่านข้อ ๑. การก่อเกิดกลยุทธ์ และ ๒.ตั้งจุดมุ่งหมาย

๓. ระบุกลุ่มเป้าหมาย
ระบุคนที่เราต้องการให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น ลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อมาบริโภคสินค้าเรามากขึ้น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้อาจไม่ได้เกี่ยวกับกาโฆษณาเท่านั้น เช่น เปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่, สร้างความเชื่อมั่นให้กับร้านค้าที่รับสินค้าจากเสริมสุข (ขอบคุณ อ.โจ้ สำหรับข้อมูล), สร้างความผาสุขให้กับพนักงานชาวสวนสุนันทา, ตลอดจนสร้างความจงรักภักดี โดยมอบรางวัลจำนวนมากให้กับชาวมอญและสวอิเฎล ครั้งตะเบงชะเวตี้ยึดเอาเมืองมาได้ใหม่ ๆ

ไดโนเสาร์ และแอปเปิ้ลแห่งอิดุล

๔. ระบุสารหลัก
เมื่อตะเบงชะเวตี้ยึดเอาเมืองหงสาวดีได้แล้ว เขาก็ต้องระบุว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรกับชาวมอญ ซึ่งเป็นประชากรที่เขาต้องปกครองสืบต่อไป ตะเบงชะเวตี้จึงสั่ง สว อิเฎลว่า “เจ้าจงออกแบบสาร ที่ทำให้ชาวมอญรับข้า เสมือนกับที่ข้ารักแม่ของข้า” สว อิเฎลทราบสารหลักทันที ว่าคือ สารอะไรก็ตาม ที่มีประเด็นให้ชาวมอญรับรู้แล้วเกิดความรักต่อตะเบงชะเวตี้

สารหลักนี้สามารถมีได้มากกว่า ๑ สาร หรือสารหนึ่ง ๆ สามารถแยกออกเป็นหลาย ๆ สารได้ ขึ้นอยู่กับความกว้างของวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

๕. พัฒนาสาร
คราวนี้ สว อิเฎลต้องนำสารหลักที่ตะเบงชะเวตี้ได้ให้ไว้ในข้อ ๔. มาพัฒนาให้เป็นชิ้นเป็นอัน และสามารถชักจูงชาวมอญให้รักตะเบงชะเวตี้ได้ ครั้นนี้ สว อิเฎล ต้องสืบดูว่าชาวมอญมักจะเชื่อสารที่อยู่ในรูปแบบใด จะเป็นการชักชวนตรง ๆ หรือมีการเล่นคำ หรือว่าชาวมอญไม่ชอบการฟัง แต่ชอบการดูรูปภาพมากกว่า หรือ สว อิเฎลควรออกแบบสัญลักษณ์แสดงถึงความรักของตะเบงชะเวตี้ที่มีต่อชาวมอญมานำเสนอ

๖. พัฒนากลยุทธ์สื่อ
ครานี้ สว อิเฎลต้องเลือกสื่อ ว่าสื่อใดจึงจะสามารถส่งสารให้ชาวมอญทั่วราชอาณาจักร เช่น ใช้ Mobile Billboard หรือป้ายโฆษณาเคลื่อนที่ โดยเขียนภาพและแปะบนตัวม้า ให้วิ่งรอบเมืองหงสาวดี, หรือจะติดป้านธรรมดาตามกำแพงเหมือนประกาศจับนักโทษในหนังจีนจอมยุทธ นอกจากจะเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแล้ว สื่อยังต้องเหมาะกับสารด้วย เช่น สว อิเฎลอยากนำเสนอรูปภาพที่มีรายละเอียกมาก แต่ดันไปเลือกสื่อม้าวิ่งติดป้ายโฆษณา ทำให้ชาวมอญไม่สามารถดูรายละเอียดภาพนั้นได้ทัน ม้าก็วิ่งไปเสียแล้ว

โดยทั่วไป นักออกแบบโฆษณามันจะคำนึงถึงข้อดังกล่าว แต่ลืมคิดถึงสื่อที่คู่แข่งใช้ เช่น ถ้าทากายุปิเคยใช้สื่อเป็นทหารเดินตะโกนประกาศข่าว ให้ชาวมอญทราบมาเป็นเวลา ๑๐ ปี ชาวมอญก็จะเคยชินกับลักษณะการประกาศเช่นนั้น ดังนั้นแล้ว สว อิเฎล ก็จำเป็นต้องเลือกการประกาศแบบเดิน และอาจเพิ่มสื่อประเภทอื่นลงไป การประกาศข่าวโดยคน ยังเพิ่มศักยภาพของสื่อ คือ คนสามารถรับรู้สีหน้าของผู้รับสาร หรือชาวมอญได้ว่า เขาเชื่อหรือไม่ เห็นด้วยหรือต่อต้าน และสามารถนำกลับมารายงานให้ตะเบงชะเวตี้ทราบ
บางครั้งแคมเปนจ์หนึ่ง ๆ สามารถโฆษณา ประชาสัมพันธ์ได้หลายรูปแบบ เช่น ธนาคารทหารมอญ ผลิตสื่อนำเสนอในโรงละคร เป็นสัตว์ประหลาดค่าทำเนียมถูกไล่ออกไปจากโลก โดยฉากเป็นโลกมนุษย์ ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำ, และธนาคารทหารมอญยังมีสื่อที่เป็นป้ายโฆษณา ป้ายเดี่ยวใหญ่ ๆ ติดที่หน้าประตูพระราชวัง โดยป้ายนี้เป็นภาพสัตว์ประหลาดค่าทำเนียมถูกส่งมาถึงคุกต่าวดาวเรียบร้อยแล้ว, ป้ายนี้เป็นฉากต่างดาว ถ้าผลิตเป็นภาพนิ่ง จะประหยัดต้นทุนมากกว่าภาพเคลื่อนไหว แต่มีเนื้อเรื่องที่ต่อเนื่องกันจากการแสดงในโรงละครมอญ

สุนัขสุดรักของบุเรงนอง นอนอยู่หน้าวังเมืองตองอู


๗. เตรียมเงินทุน

การเตรียมเงินทุน ต้องจัดเงินเป็น ๓ ส่วน คือ (๑) ค่าผลิตสื่อ (๒) ค่าเช่าสื่อ (๓) ค่าวิจัยและสรุปผล ตามตำรา จะเสนอให้คิดค่าเช่าสื่อก่อน แล้วค่อยคิดค่าผลิตสื่อ ทั้งนี้ ถ้าใครเคยอยู่ต่างประเทศ จะพบว่าเขาใช้งบในการผลิตโฆษณาน้อยจริง ๆ ถ้าเทียบกับประเทศไทย ที่เราจ้างดาราค่าตัวแพง ผนวกกับ special effect ที่ดีเกิน hollywood และดีเป็นร้อย ๆ เท่าเทียบกับภาพยนตร์ไทยทั่วไป

ทำไมต้องมีการเก็บข้อมูล และการวิจัยตามหลัง? เพราะจะได้รู้ว่าสิ่งที่สว อิเฎลได้ทำลงไปนั้นได้ผลมากน้อยเท่าไร เช่น สว อิเฎล ให้ทหารไปตะโกนบอกชาวมอญ ว่าตะเบงชะเวตี้รักชาวมอญทุกคน สว อิเฎล จะต้องรู้ว่าได้ผลหรือไม่ การทำวิจัยอาจวัดจากแบบสอบถาม, กิจกรรมพิสูจน์ความรัก, เนื้อที่ที่ข้อความประโคมปรากฎอยู่บนหนังสือพิมพ์ชาวบ้าน, จำนวนวันที่ข้อความประโคมปรากฎในหนังสือพิมพ์ชาวบ้าน, ดุว่าได้ลงสื่ออะไรบ้าง หรือไม่ได้ลงเลย, ถ้าไปถึงวิทยุชุมชน ต้องดูว่าเขาพูดถึงสารนั้นนานเท่าไร เป็นต้น

ตะเบงชะเวตี้ เชิดหน้า ทักทายตั้งใจ กำลังจะเริ่มแข่งช่วงชิงหินเรืองแสง

คำถาม: หากจะจัด Campaign เพื่อโปรโมทสาขาแอนิเมชัน จะทำอย่างไร และเพราะอะไรจึงทำเช่นนั้น? ให้คิดถึงสิ่งที่เป็นไปได้ในโลกความจริง และใช้งบประมาณไม่มาก

Advertisement

13 Comments

Filed under Communication

13 responses to “กระบวนการการผลิตสื่อโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ (ต่อ)

 1. Thanakon

  รวมกลุ่มนักศึกษาไปแนะแนวน้องๆ ที่โรงเรียนต่างๆ
  และชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนสาขาแอนิเมชั่น และนำจุดเด่นไปอธิบาย เพื่อเชิญชวน ให้น้องๆมาเรียนสาขานี้ เพื่อที่จะเป็นไปตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้
  Thanakon phrmchai
  รหัส 57823311002

  Like

 2. We will promote media outlets.
  Will be distributed evenly We will promote the branded budget.
  It works show To promote the field of animation.

  Like

 3. Invite students to look at college and then to come to study at the university

  Nati keawsawan 57823311007 am

  Like

 4. เชิญชวนนักเเรียน ม6 มาดูงานที่มหาลัย
  ที่สาขาแอนนิเมชั่นและให้รุ่นพี่เอาผลงานมา
  แสดงให้น้องๆดูว่าสาขาแอนนิเมชั่น
  น่าเรียนและค่าเทอมไม่แพง

  Nati keawsawan
  รหัส 57823311007

  Like

 5. เชิญชวนรุ่นน้องที่จบ ม.6 ที่สนใจจะเรียนคณะนิเทศ
  สาขาอนิเมชั่นน้องๆที่ชอบการตูนและอยากทำการตูนขึ้นมาเองได้
  นายวัชพล ฉายอรุณ Am
  57823311006

  Like

 6. Thanakon

  Total students to guide students At schools
  And clarify understanding about teaching in animation. Highlight and explain to encourage students to study this field. In order to meet the objectives set.
  Thanakon phrmchai 57823311002

  Like

 7. จักงานOpen Houseของสาขาแอนิเมชันให้เเก่น้องที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียน
  ในแอนิเมชันได้รู้ เเละนำผลงานต่างๆของรุ่นพี่ที่เรียนเเอนิเมชันมาให้น้องๆ
  ดูจัดกิจกรรมการเล่นเกมส์เล็กๆน้อยๆในการงานOpen Houseของ
  สาขาแอนิเมชันให้น้องๆได้รวมสนุก

  Like

 8. จักงานOpen Houseของสาขาแอนิเมชันให้เเก่น้องที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียน
  ในแอนิเมชันได้รู้ เเละนำผลงานต่างๆของรุ่นพี่ที่เรียนเเอนิเมชันมาให้น้องๆ
  ดูจัดกิจกรรมการเล่นเกมส์เล็กๆน้อยๆในการงานOpen Houseของ
  สาขาแอนิเมชันให้น้องๆได้รวมสนุก

  นาย กิตติศักดิ์ เเสงใส รหัส 57823311003

  Like

 9. จักรกฤษ หลักทอง 57123311039

  หากเราเลือกที่จะโปรโมทเอกภาพเคลื่อนไหวของเราแล้ว คงต้องนึกถึงว่า ส่ารที่เราจะสือออกไปนั้นคืออะไร แต่กอ่นหน้านั้นควรคำนึงว่าเรามาศึกษาเพื่อเอาวิชาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในอนาคต หากเราศึกษาไปแล้วไม่ได้ใช้จะเกิดผลประโยชน์อะไร เพราะฉะนั้น ในความคิดของข้พเจ้าเองอยากให้ ทำสกีนเสื้อเอกและโลโกข้างหลังเสื้อพร้อมกับรับทำงานเกี่ยวกับสาขา ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด ภาพถ่าย การปรับแต่งภาพ การสร้างภาพ การออกแบบสื่อต่าง ผ่านโปรแกรมที่ใช้พื้นฐานตอนเรียน สร้างขึ้นมาเป็นสาร ให้คนภายนอกรับรู้และยังสามารถสร้างงานให้กับตนเอง อีกทั้งจบการศึกษาออกไป ยังมีประสบการในการทำงานซึ่งจะงานต่อการประยุกต์ใช้อีกด้วย สะท้านความเป็นเอกและงบประมาณที่คุ้มค่าต่อการศึกษาและลงมือทำ

  Like

 10. Pingback: ใครเกลียดครูสอนภาษาไทยบ้าง? พระอภัยมณีสำส่อน? | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.