สาเหตุที่คนอเมริกา เกลียดคนแคนาดา

แคนาดา canada vancouver airport

เป็นประติมากรรมที่สนามบิน แวนคูเวอร์ เมืองนี้น่าเที่ยวครับ

มาเข้าเรื่องกัน คือถัาใครดูหนัง จะพบว่าคนอเมริกาชอบเหน็บแนมคนแคนาดา
สาเหตุคือ
1. คนส่วนใหญ่ตายเพราะโดยหมีกำจัด
2. นับถือราชินี ของประเทศอื่น คือ ราชินี อลิซาเบธของอังกฤษ
3. พื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศ ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ (แต่จริง ๆ อิเฎล ว่าดี เพราะอนุรักษ์ธรรมชาติ)
4. ไม่เคยมีฤดูร้อน
5. เกลียด Justin Beaver เอ้ย bieber

Advertisement

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.