การให้ บางส่วนใน ทานสูตร

การให้-ใส่บาตร-ทำสังฆทาน

บางส่วนจาก ทานสูตร เกี่ยวกับการให้นั้น การให้ที่ดี ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ พิจารณาที่ผู้รับ ของที่ให้ และผู้รับ

1. ผู้ให้
– เป็นผู้มีศีล
– ขณะให้มีความสุข อิ่มใจในการให้
– ให้ด้วยปัญญา เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรม
– การให้เกิดขึ้นเอง โดยไม่มีการชักจูง
– กลังการให้ ก็ประกอบด้วยจิตที่มีสุข

2. ของที่ให้
– ของที่จะให้ ได้มาโดยบริสุทธิ์
– ของที่ให้ ทำขึ้นด้วยความประณีต หรือตั้งใจ จะยิ่งรู้สึกสุขยิ่งขึ้น

3. ผู้รับ
– เป็นผู้มีศีล
– ถ้าผู้รับเป็นสงฆ์ส่วนรวม จะมีคุณที่สุด

Leave a comment

Filed under Everything_Okay

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.