ความเป็น “ชาย” ไม่เกี่ยวกับการช่วยสาว จริงหรือ ?

ความเป็น “ชาย” ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้หญิงที่โดนลวนลาม
บทความสรุปโดย สว อิเฎล

ความเป็นชาย ณ ที่นี้วัดด้วย Instrumentality ซึ่งวัด ความมั่นใจในตนเอง ความไม่ท้อ ชอบแข่งขัน ตัดสินใจเร็ว อดทนต่อแรงกดดัน

ปรากฎว่า ความเป็นชายข้อนี้ แทบทำนายทัศนคติการช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกลวนลาม ไม่ได้เลย

แต่ตัวแปรที่ทำนาย “การหยุดเหตุลวนลามสาว” ได้ดี คือ 1. ความกล้าที่จะเข้าไปห้ามปรามมิให้การลวนลามเกิดขึ้น และ 2. ทัศนคติที่ว่า Rape Myths ไม่เป็นจริง

Rape Myths คือ ความเชื่อว่า ผู้หญิงทุกคนที่ถูกลวนลามนั้น มีความตั้งใจให้ชายลวนลามอยู่แล้ว เช่น การออกเดทแล้วไปดื่มเหล้า คือ ผู้หญิงต้องการถูกปล้ำ

อ้างอิงที่มา
Hust, S. J., Marett, E. G., Lei, M., Chang, H., Ren, C., McNab, A. L., & Adams, P. M. (2013). Health promotion messages in entertainment media: Crime drama viewership and intentions to intervene in a sexual assault situation. Journal of health communication, 18(1), 105-123.

ถ่ายที่ วัดเขาสุกิม โดย สว อิเฎล
จิตรกรรมใส่หมวกแก๊บ
จิตรกรรมตลก วัดเขาสุกิม

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.