การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในปี 2558

การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในปี 2558

Submission of Personal Income Tax in Y2015

log-in-ยื่นแบบ

เดือนมกราคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกปี เป็นช่วงยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษีที่ผ่านมา หรือถึงวันที่กรมสรรพากรอาจมีคำสั่งขยายการยื่นแบบ เช่นปีนี้ ขยายเวลาไปถึง 8 เมษายน 2558 เป็นต้น วันนี้ รตจิตรอยากเขียนประสบการณ์ที่เจอมากับตัวเอง ที่ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่าน Internet website ของกรมสรรพากร http://rdserver.rd.go.th/publish ตั้งแต่กรมสรรพากรเริ่มมี website ให้ยื่นภาษีเงินได้ และปี 2558 นี้จำนวนคนยื่นผ่านอินเตอร์เน็ทมีมากขึ้นประมาณ 77%

วิธีการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

1. ยื่นแบบ ฯ ผ่านสรรพรกรพื้นที่
ไม่ว่าจะพื้นที่ที่ตนทำงานอยู่ หรือพื้นที่ที่ผู้เงินได้อาศัยอยู่ แต่ปี 2558 เป็นต้นไป สามารถเลือกชำระภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป ตามความเห็นส่วนตัวของ รตจิตร ถ้าไม่ยื่นผ่าน Internet ควรยื่น ณ สรรพากรพื้นที่ที่ผู้มีเงินได้อยู่ จะเร็วที่สุด

ลงทะเบียนยื่นแบบภ.ง.ด.

2. ยื่นแบบ ฯ ทางอินเตอร์เน็ตยื่นได้เฉพาะเงินได้บุคคลธรรมดาของปีที่ผ่านมาเท่านั้น (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม) โดยต้องลงทะเบียนก่อน ผ่าน website สรรพากร แล้ว log in ยื่นแบบ ได้ทันที ในปี 2558 กรมสรรพากรยังไม่สามารถครอบคลุมถึงการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 3 ปีย้อนหลัง ตามสิทธิที่ผู้มีเงินได้เรียกคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย้อนหลังได้ 3 ปี

หลังการยื่นแบบเสร็จทางช่องทางนี้ จะมี Pop-up ขึ้นมาว่า
“คุณคือหนึ่งพลัง ช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อน”
“ขอบคุณที่ท่านยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต”

ผลการยื่นแบบภ.ง.ด.บุคคลธรรมดา

ถ้าไม่มั่นใจการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาควรทำอย่างไร

วิธีที่ (1) โทร. Call center กรมสรรพากร เลยค่ะ ถ้าไม่มั่นใจเรื่องการยื่นแบบ ฯ ไม่ว่าจะการกรอก ว่าเป็นเงินได้ 40 ( ) อะไร หรือไม่มั่นใจการคำนวณ หรือการหักค่าใช้จ่าย หรือการหักค่าลดหย่อนต่าง ๆ เป็นต้น ปัจจุบันคือวันที่รตจิตร Post กรมสรรพากรได้ขยายเวลาการให้บริการ Call Center 1161 ขยายเวลาการให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2558 – วันที่ 8 เมษายน 2558 จากเดิม เวลา 08.30 – 18.00 น. เฉพาะวันทำการ เป็น
ทุกวันทำการ: ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.00 น.
วันเสาร์: ที่ 7, 14, 21, 28 มีนาคม 2558 ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.
ทั้งนี้ เว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์ แต่เราสามารถรับฟังข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ และรับเอกสารทางโทรสารได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สรรพากร จะถามว่าเราชื่ออะไร เลขประจำตัวบัตรประชาชนอะไร ถ้าไม่อยากบอกก็ได้จ้า แต่ถ้าบอกไป พอเรากลับมาถามใหม่ เจ้าหน้าที่คนอื่นที่รับสายของเราก็จะตอบเรื่องเดิมได้ รตจิตรเองก็ไม่ได้บอก ถ้าเป็นไปได้ควรโทรถามสัก 2 ครั้งเพื่อ reconfirm เพราะรตจิตรเจอมาแล้วว่าตอบไม่ตรงกันค่ะ แต่ยอมรับว่า ปีใหม่ 2558 นี้ กรมสรรพกรเปลี่ยนทีมงาน call center แล้ว ดีขึ้นมากค่ะ สุดยอดจ้า ขอกด like !

วิธีที่ (2) ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่พื้นที่สรรพากร แม้จะเสียเวลา แต่ก็มีข้อดีสำหรับคนที่มีข้อสงสัย เพราะเราสามารถนำแบบไปสอบถามเจ้าหน้าที่ที่พื้นที่ได้เลยในวันที่ยื่นแบบ

เตรียมข้อมูลให้พร้อมแม้จะยื่นแบบฯ ผ่านเน็ท

ไม่ว่าเราจะยื่นแบบฯ ทางเน็ท หรือ manual รตจิตรขอแนะนำให้เพื่อน ๆ เตรียมเอกสารประกอบการยื่นให้พร้อม เรียงตามลำดับรายการของแบบฟอร์มการยื่นแบบ ฯ เลย ไม่ว่าจะเป็น แบบ ภ.ง.ด. 90, ภ.ง.ด. 91, ภ.ง.ด. 94 เป็นต้น เพราะหลังยื่นประมาณ 3 วันทำการ จะมี message ส่งเข้ามือถือ รตจิตร ว่ากรมสรรพากรขอเอกสารประกอบทั้งหมดเพราะ บางปีรตจิตรเจอปัญหาน่าเกลียดมากคือ ขอเอกสาร 3 อย่าง แต่พอระยะเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ รตจิตรก็โทรติดตามความคืบหน้า สรรพากรกลับขอเอกสารเพิ่มเติม แล้วเริ่มนับ ๑ ใหม่ กว่าจะได้เช็คคืนประมาณ 2 -3 เดือนเศษ http://www.rd.go.th/publish/

จดหมายสรรพากรขอเอกสาร

การสอบถามผลการคืนเงินภาษีที่ http://www.rd.go.th/publish/tax_inquire.html

ในการสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90&91 ทาง Internet สามารถสอบถามไปไม่ว่าจะยื่นผ่านทางอินเตอร์เน็ท หรือผ่านสรรพกรพื้นที่ก็ตาม โดยคีย์ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขบัตรประชาชน เท่านั้นเอง โดยการสอบถามสามารถสอบถามของปีที่ยื่น และปีก่อน ๆ ย้อนหลังได้ด้วยจ้า

รตจิตร ให้เวลาสรรพากรสักระยะหนึ่ง ประมาณ 1 สัปดาห์ จากนั้น รตจิตร ก็หมั่นเช็ค จาก website จนเห็นหน้าจอว่าอยู่ในช่วงจัดทำเช็คคืนภาษี ซึ่งปกติถ้าเห็นหน้าจอนี้แล้วจะไม่น่านาน รตจิตร ก็จะได้รับจดหมาย “คืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา”
ครั้งแรก รตจิตร คิดว่าจะจบง่าย ๆ หลังการติดตามสอบถามข้อมูลการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปรากฏว่าผ่านไปเป็นอาทิตย์ ก็ยังไม่ได้เช็คจากสรรพากร โทรศัพท์ติดตามอีกแล้วค่ะ นับครั้งไม่ถ้วนว่าโทรตามไปกี่ครั้ง ตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ ธนาคาร กรุงไทย แล้ว ที่อยู่ ๆ พิสดารมาเปลี่ยนแบบเช็ค รตจิตร ไม่ได้ทราบจากธนาคาร แต่เจ้าหน้าที่สรรพากรแจ้งว่าที่จ่ายเช็คช้าเพราะ ธนาคารมีจดหมายมาบอกว่า การจ่ายเช็คคืนเงินภาษีจะช้าไปประมาณ 10 วัน
เฮ่อ ! ดูทำงานกัน ทำไมธนาคารกรุงไทยอยากเปลี่ยนอะไร ก็ควรเปลี่ยนช่วง ตุลาคม – ธันวาคม ไม่ใช่มาเปลี่ยนแปลงการออกเช็คช่วงกลางเดือน กุมภาพันธ์ นะจ๊ะ รู้จักวางแผนกันหน่อย และการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ควรดูทั้งความเหมาะสมในเรื่องเวลาด้วย

สอบถามข้อมูลการคืนแล้ว ผู้มีเงินได้ที่ต้องขอคืนภาษีเงินได้ มักจะยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อได้รับจดหมายจากสรรพากรระบุว่าเป็น จดหมาย “คืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา”

แบบฟอร์มลงทะเบียนยื่นแบบภ.ง.ด.บุคคลธรรมดา

หมายเหตุ:
ด้านล่างนี้เป็นส่วนที่รตจิตรเอามาจากเมนูรายการต่าง ๆ ใน website ของกรมสรรพากรเลย เพื่อให้ประกอบความเข้าใจ ได้แก่
Login ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91
ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต
1. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2. โปรแกรมช่วยคำนวน ภ.ง.ด.90/91
3. ยื่นแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.1)
4. สิทธิพิเศษ! ขยายเวลายื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ตถึง 31 ม.ค. 2560
5. ผู้ประกอบการ [ ตรวจสอบผลการยื่น แบบ ภ.อ. 01 ]
นอกจากนี้ยังมีเมนูคำสั่งอื่น ๆ ได้แก่
พิมพ์แบบฯ-ใบเสร็จ (90/91) (94)**, สอบถามข้อมูลการคืน, แบ่งชำระภาษีเป็นงวด, ขั้นตอนการ Upload ข้อมูล
การจ่ายเงินปันผล, ดาวน์โหลดโปรแกรมช่วยคำนวน ภ.ง.ด.90/91 (.zip|.exe) เป็นต้น

เงิน-money

Leave a comment

Filed under Everything_Okay

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.