เทคนิคการยื่นแบบให้ได้คืนภาษีเร็ว ผ่านอินเตอร์เน็ท ปี 2558

เทคนิคการยื่นแบบให้ได้คืนภาษีเร็ว ผ่านอินเตอร์เน็ท ปี 2558

Personal Income Tax via Internet in Y2015

จากบทความที่ รตจิตร ได้ post ไว้ เรื่อง การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในปี 2558 (Submission of Personal Income Tax in Y2015) ถ้าเพื่อน ๆ ได้อ่านแล้ว ก็จะเข้าใจบทความนี้ได้ง่ายขึ้น รตจิตร ยื่นทางเน็ท เพราะสรรพากรโฆษณาว่า จะได้รับเงินคืนภาษีเร็ว ตอนนี้มาดูเทคนิคการยื่นแบบให้ได้คืนภาษีเร็ว ผ่านอินเตอร์เน็ท ปี 2558 กันดีกว่า เพราะภาษีเงินได้บางก้อน เป็นเงินของ รตจิตร ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้จ่ายเงินได้ก็นำส่งกรมสรรพากรไว้ต้นแต่ต้นปีที่แล้ว คือตั้งแต่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้น เราจะดีใจแค่ไหน ถ้าเงินของเราได้รับคืนเร็ว ใช่มั้ยจ๊ะ เพื่อน ๆ ด้วยการสอบถาม ผ่าน website กรมสรรพากรเช่นเดิมจ้า http://rdserver.rd.go.th/publish/index.php หรือ http://rdserver.rd.go.th/publish/index หรือ http://www.rd.go.th

เทคนิคการยื่นแบบ

Post นี้ รตจิตรจะพูดถึงเทคนิคที่ทำให้ผู้มีเงินได้ สามารถได้คืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เสียให้สรรพากรเกินไปกันดีกว่า โดยเป็นการยื่นแบบ ฯ ผ่านเน็ทเท่านั้น และข้อความทั้งหมดก็เป็นความเห็นส่วนตัวที่ รตจิตร ใช้มาตลอด สรุปได้สั้น ๆ เรื่อง คือ

เตรียมเอกสารให้ครบ  ยื่นเนิ่น ๆ  ขยันเข้าเว็บไซต์สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี Scan เอกสารให้ครบ ถ้านานเกินก็ให้โทร

1. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน

เงินได้ของ รตจิตร ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น 40 (1), 40 (1), 40 (1) เมื่อ รตจิตร ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ก็ต้องเก็บหลักฐานหนังสือการถูกหักภาษีไว้ให้ดี บางรายการต้องเก็บไว้ถึงปีกว่า เช่น ถูกหักภาษีไว้ในเดือน มกราคม 2557 กว่าจะสามารถยื่นแบบได้ ก็เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งโดยส่วนมากก็ยังไม่สามารถยื่นแบบได้ เพราะต้องรอเอกสารหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่าย และหลักฐานการลดหย่อนภาษีต่าง ๆ ให้ครบถ้วนก่อน เงินได้ทั่วไปของ รตจิตรมี 3 มาตรา 40 (1), 40 (4) และ 40 (8) แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 2 มาตรา คือ 40 (4) และ 40 (8) ดังนี้

40 (1) เงินได้เงินเดือนค่าจ้าง
40 (4) ได้แก่เงินปันผล ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจากเงินฝากประเภทต่าง ๆ ธนาคาร หรือสถาบันการเงินจะหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตรา 15% ณ วันที่จ่ายเงินได้ให้ผู้มีเงินได้ แต่สำหรับธนาคาร หลาย ๆ แห่งกำหนดไว้ว่าถ้าดอกเบี้ยเกิน 20,000 บาทต่อปี จึงจะหักภาษี 15%
40 (8) เงินได้อื่น เช่น เงินปันผลจากกองทุนเปิด ต่าง ๆ ที่ลงทุนผ่านธนาคาร โดยเป็นเงินปันผลที่ไม่เข้าข่าย 40 (4) หรือสังเกตง่าย ๆ จากหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งธนาคารจะระบุไว้เลยว่าเป็นเงินได้ 40 (8) เพื่อโปรดเก็บไว้สำหรับนำไปเป็นหลักฐานการยื่นแบบฯ เป็นต้น

2. ยื่นแต่เนิ่น ๆ

ไม่ต้องรอถึงสิ้นระยะเวลาการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพราะจะเจอคิวมหาศาลในช่วงที่ใกล้หมดระยะเวลาให้ยื่นแบบ ฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเงินขอคืนภาษีมาก ยิ่งนานจ้า
ตัวอย่าง
กรณีถ้ายื่นแบบช่วงแรก ๆ คือไม่เกินเดือนกลางเดือน มกราคม ภายใน 3 วันทำการ ก็รู้แล้วว่าต้องให้เอกสารประกอบอะไรแก่สรรพากร แต่
ถ้ายื่นช้าหลังกลางเดือน ก.พ. ผ่านไปเป็น 10 วันทำการแล้ว พอสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี ภ.ง.ด.90 & 91 ทาง Internet ก็จะหน้าจอดังนี้

3. ให้แจ้งผลการคืนภาษีผ่านโทรศัพท์มือถือ

เพราะในกรณีที่ รตจิตร ไม่ได้ใช้ internet อย่างน้อยถ้าสรรพากรขยัน ก็จะมี message เข้ามือถือ ให้เราไป recheck ในระบบอีกครั้ง

ตรวจสอบผลการยื่นแบบ

4. แสกนเอกสารประกอบการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ครบถ้วนและชัดเจน

เนื่องจากสรรพากรให้ upload เอกสารที่สรรพากรขอผู้มีเงินได้ถึง 25 mega bytes ดังนั้นจัดเต็มไปเลยเพื่อน ๆ เพราะ รตจิตรเจอปัญหามาแล้ว และต้องมีใบปะหน้าตามแบบฟอร์มของสรรพากร คือใบปะหน้า เพื่อสรุปเอกสารทั้งสิ้นที่นำส่งด้วยจ้า

– จำนวนเอกสารที่สรรพากรขอของ รตจิตร ค่อนข้าง 100% คือขอทุกอย่างจริง ๆ แค่หลักฐานการจ่ายเงินประกันสังคมทุกเดือนของรตจิตรก็ 12 แผ่นแล้วค่ะ รตจิตรต้อง upload files ทั้งสิ้นมากกว่า 20 files ดังนั้น รตจิตรจึงพยายามให้ขนาด files อยู่ที่ไม่เกิน 1 mb ปรากฏว่า หลังจากระยะเวลาผ่านไปพอสมควร เจ้าหน้าที่สรรพากรบอกว่าไม่ชัดเจน

5. โทรสอบถามความคืบหน้า

– รตจิตรโทรถามสรรพากรพื้นที่ เพื่อให้ทราบสาเหตุว่าเอกสารที่แสกนไป ฉบับไหนไม่ชัดเจน เพราะ รตจิตร ดูทุก files ก่อน upload ให้สรรพากรเสียด้วย และถามเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้เปิด files ว่าเป็น Microsoft office picture manager หรือ Window photo viewer เพราะถ้าสรรพกรใช้ Microsoft office picture manager หน้าจอ computer บางเครื่อง มักแสดงให้เห็นแค่ 53% ต้องปรับเป็น 100% ก็จะสามารถเห็น files ได้ชัดเจน หรือถ้าสรรพากรใช้ Window photo viewer ก็ขยายโดยใช้แว่นขยายได้เช่นกัน เจ้าหน้าที่สรรพากรชี้แจงว่า ไม่ทราบอะไรทั้งนั้น เขาสั่งให้เปิดแล้วปริ้นท์ อย่างอื่นไม่ทราบ รตจิตรก็งง ๆ ว่า ทำไมจึงไม่ชัด ทั้ง ๆ ที่รตจิตร ตรวจสอบก่อน upload ดูก่อนแล้วว่าชัดแจ๋ว
– เจ้าหน้าที่สรรพากรขอให้ รตจิตร ส่งเอกสารทั้งหมดทาง Fax แต่ รตจิตร ไม่มี สรรพากรก็ขอให้ส่งทางไปรษณีย์จ้า หรือให้เดินทางมายื่นด้วยตนเองที่สรรพากรพื้นที่เขต xx ก็ได้ อ้าวถ้าเป็นเช่นนั้น รตจิตร ยื่นแบบผ่านช่องทาง Internet ทำไม เพราะหลังการยื่นแบบเสร็จทางช่องทางนี้ จะมี Pop-up ขึ้นมาว่า

“คุณคือหนึ่งพลัง ช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อน ขอบคุณที่ท่านยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต”

– รตจิตร ไม่ยอมทำตามสรรพากรขอแน่ ๆ จึงขอ email เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่มี email แล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไร ว่าสรรพากรไม่ใช้ email พอ รตจิตร อ้างเหตุผลว่า พวกคุณเองเป็นคน รณรงค์ ให้ประชาชนยื่นผ่านอินเตอร์เน็ท จนในปี 2558 เปอร์เซ็นต์การยื่นผ่านช่องทางนี้ สูงเกือบ 80% แล้ว ยังจะมาให้ส่งเป็นกระดาษอีก เจ้าหน้าที่สรรพากรถึง ยอมให้ email address มา
– รตจิตรต้อง scan จัด file ให้ใหม่ให้ละเอียดกว่าเดิม เจ้าหน้าที่สรรพากรก็ยังยืนยันกับรตจิตรว่าไม่ชัด รตจิตร ก็เลยขอ email address ก็แล้วกัน ครั้งแรกเจ้าหน้าที่ปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ได้ใช้ email ไม่มี ซึ่งเป็นไปไม่ได้ เพราะตอน รตจิตรทำงาน สรรพากรลงตรวจบริษัทที่ รตจิตร ทำงานอยู่ กี่ครั้ง กี่ครั้งก็ยังส่งเอกสารทาง email ได้ สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ยอมให้ email address

ตรวจสอบผลการคืนภาษีปี-57

หลังจากที่ รตจิตร สอบถามผลการคืนเงินภาษีที่ http://www.rd.go.th/publish/tax_inquire.html รตจิตร ให้เวลาสรรพากรสักระยะหนึ่ง ประมาณ 1 สัปดาห์ จากนั้น รตจิตร ก็หมั่นเช็คเว็บไซต์ จนเห็นหน้าจอว่าอยู่ในช่วงจัดทำเช็คคืนภาษี ซึ่งปกติถ้าเห็นหน้าจอนี้แล้วจะไม่นานาน รตจิตร ก็จะได้รับจดหมาย “คืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา”
ครั้งแรก รตจิตร คิดว่าจะจบง่าย ๆ หลังการติดตามสอบถามข้อมูลการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปรากฏว่าผ่านไปเป็นอาทิตย์ ก็ยังไม่ได้เช็คจากสรรพากร โทรศัพท์ติดตามอีกแล้วค่ะ นับครั้งไม่ถ้วนว่าโทรตามไปกี่ครั้ง ตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ ธนาคาร กรุงไทย แล้ว ที่อยู่ ๆ พิสดารมาเปลี่ยนแบบเช็ค รตจิตร ไม่ได้ทราบจากธนาคาร แต่เจ้าหน้าที่สรรพากรแจ้งว่าที่จ่ายเช็คช้าเพราะ ธนาคารมีจดหมายมาบอกว่า การจ่ายเช็คคืนเงินภาษีจะช้าไปประมาณ 10 วัน

เฮ่อ ! ดูทำงานกัน ทำไมธนาคารอยากเปลี่ยนอะไร ก็ควรเปลี่ยนช่วง ตุลาคม – ธันวาคม ไม่ใช่มาเปลี่ยนแปลงการออกเช็คช่วงกลางเดือน กุมภาพันธ์ นะจ๊ะ

ขั้นตอนการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยทั้งไป จบเมื่อได้รับ จดหมายเช็คคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากสรรพกร ดังนี้

Advertisement

1 Comment

Filed under Everything_Okay

One response to “เทคนิคการยื่นแบบให้ได้คืนภาษีเร็ว ผ่านอินเตอร์เน็ท ปี 2558

  1. Pingback: การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90/91/94 ย้อนหลัง 3 ปี | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.