การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90/91/94 ย้อนหลัง 3 ปี

การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90/91/94 ย้อนหลัง 3 ปี

Personal Income Tax submission backward to 3 years

เนื่องจากปีนี้มีเหตุให้ รตจิตร ต้องยื่นเพิ่มเติมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปี 2556 เพราะปีที่ผ่านมาคือ ปี 2557 call center ของสรรพากร โทร 1161 ตอบคำถาม หรือแก้ปัญหาไม่ดีเลย โชคดีที่ปัจจุบันปี 2558 สรรพากรมีการพัฒนาขึ้นมาก ทำให้ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ รตจิตร ควรจะได้ กลับไม่ได้ยื่นขอคืนในปี 2557 เช่นการหักลดหย่อน ค่าเบี้ยประกันชีวิต เงินทำบุญ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายกองทุนเปิดบางตัวที่จ่ายเงินปันผล เป็นต้น
เมื่อปี 2557 รตจิตร โทรถาม 1161 เจ้าหน้าที่สรรพากรบอกว่า เนื่องจากเงินได้ของ รตจิตร มีแค่ มาตรา 40(4) และ 40(8) จึงหักลดหย่อนอะไรไม่ได้ทั้งนั้น ยกเว้น ลดหย่อนตัวเอง 30,000 บาท รตจิตรไม่ได้พูดถึง เงินได้ตาม มาตรา 40(1) นะคะ ที่มีหักค่าใช้จ่ายได้ 40% แต่ไม่เกิน 60,000 บาท

ทำให้ รตจิตร หักค่าลดหย่อนเพียงลดหย่อนตัวเอง 30,000 บาท และเงินจ่ายประกันสังคม รตจิตร เพิ่งทราบว่าหักค่าลดหย่อนได้ปกติ จึงต้องยื่นขอคืนภาษีที่ถูกหักไว้ของปี 2556 มายื่นวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

สอบถามการยื่นแบบฯสรรพากร

หลักเกณฑ์การขอคืนภาษีย้อนหลัง 3 ปี

1. ขอคือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย้อนหลังได้ 3 ปี เช่น ถ้าขอคืนปี 2558 สามารถขอคืนภาษีที่ถูกหักไว้ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้น
2. ต้องไปยื่นที่สรรพากรพื้นที่เท่านั้น ไม่สามารถยื่นผ่าน internet ได้ เพราะระบบ electronic ของกรมสรรพากรยังไม่รองรับ
3. สามารถสอบถามการยื่นแบบ ที่ช่องทางเดิมคือ โทรศัพท์ หรือ อินเตอร์เน็ท หลังจากที่ยื่นแบบ ฯ แล้ว 1 วัน อย่างไรก็ตาม การสอบถามทาง internet ยังทำได้แค่การสอบถามย้อนหลัง 2 ปี เช่นปีปัจจุบัน 2558 สอบถามย้อนได้แค่ ปี 2557 และ 2556
4. เอกสารต้องครบถ้วนจริง ๆ 100 % เพื่อไม่ให้เสียเวลา และควรแนบสำเนาแบบ ภ.ง.ด. สำหรับปีที่เคยยื่นไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น 90/91/94 หรือแม้แต่สำเนาเช็คหรือใบนำส่งเช็คคืนของเดิมที่เคยได้จากสรรพากร เป็นต้น

การทำงานของสรรพากร

1. เมื่อ รตจิตร กรอกแบบเพื่อยื่นขอคืนภาษี เข้าข่ายไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง ครบถ้วน ก็ต้องไปยื่นที่สรรพากรพื้นที่ ซึ่งสามารถยื่นได้ทันที ไม่ต้องรอคิว โดยสรรพากรจะให้ ใบเสร็จรับเงิน ไว้เป็นหลักฐาน
2. สรรพากรพื้นที่ต้องส่ง เอกสารชุดนี้ทั้งหมด ไปที่สรรพากรภาคที่คุมพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อ scan ข้อมูลหลักฐานทั้งหมดจากชุดที่ รตจิตร ยื่นเข้าไปในระบบของกรม ฯ
3. เมื่อสรรพากรภาค Scan เสร็จ จะจัดส่งกลับมาที่สรรพากรพื้นที่ ที่ รตจิตร ไปยื่นอีก คือส่งกลับไปกลับมา นี่เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ค่อนข้างเสียเวลามาก
4. เข้าสู่ขั้นตอนปกติของสรรพกรพื้นที่จะตรวจสอบตามขบวนการการตรวจภาษีทั่วไป แต่เนื่องจากเข้าข่ายว่ายื่นมากกว่า 1 ครั้ง เจ้าหน้าที่สรรพากรจะต้องรวมแบบที่ รตจิตรยื่นเป็นแบบเดียว
5. ถ้าแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่ ก็จะส่งเข้ากรมใหญ่เพื่อจัดทำเช็คคืนภาษีต่อไป

ผลการสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี

ตัวอย่างของ รตจิตร
1. 5 ก.พ. 2557 ยื่นแบบภาษีเงินได้ปี 2556 ทาง internet
2. 11 ก.พ. 2558 ยื่นเพิ่มเติมด้วยแบบฟอร์มทางสรรพกรพื้นที่ สาขาตลิ่งชัน
3. 12-13 ก.พ. 2558 ข้อมูลทั้งหมดถูกส่งไปสรรพากรภาค – สนามหลวง เพื่อ scan
4. 20 ก.พ. 2558 รตจิตรโทรตามสรรพากรพื้นที่ แต่ให้คำตอบไม่ค่อยดีว่า
เจ้าหน้าที่พื้นที่ : ให้รตจิตร รอไปเถอะ เพราะของปี 2557 เยอะแยะ ต้องให้พวก 2557 เสร็จก่อน
รตจิตร : เถียงว่าไม่ถูกต้อง สรรพากรควรดูตามคิวที่ยื่นแบบสิ
เจ้าหน้าที่ : ให้รตจิตร ไปตามที่สรรพากรภาคเอง
รตจิตรก็เล่าให้ทางภาคฟัง เจ้าหน้าที่สรรพากรภาคก็น่ารักมาก อธิบายให้ รตจิตร ฟังทั้งหมด และสัญญาว่าจะคุยกับหัวหน้าที่สรรพากรพื้นที่ให้ด้วย ว่าเจ้าหน้าที่ของเขาตอบเยี่ยงนี้กับประชาชน ไม่ถูกต้อง
วันนี้ 9 มี.ค. 2558 รตจิตร ได้โทรตามที่สรรพากรพื้นที่ เพราะตามในระบบ กี่วัน กี่วัน ก็เห็นหน้าจอเดิมว่า
“ท่านได้ยื่นแบบ ฯ มากกว่า 1 ฉบับ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา หากมีเงินภาษีชำระไว้เกิน จะดำเนินการคืนภาษีให้ท่านต่อไป”

คำตอบเป็นที่น่าพึงพอใจ ว่า เจ้าหน้าที่สรรพากรได้รวบแบบ ฯ แล้ว คาดว่าจะส่งทำเช็คได้ภายในสัปดาห์นี้ค่ะ

เฮ่อ! นี่แหละที่คนมีเงินได้มักพูดกันว่า “….ถ้าเป็นไปได้ ไม่อยากยุ่งกับสรรพากรเล้ย..เหนื่อยค่ะ! ” แต่ รตจิตร ยังโชคดีที่ปี 2558 เจอะเจอแต่เจ้าหน้าที่สรรพากรที่ใช้ได้ ดีเป็นมิตรเสียส่วนใหญ่ ทำให้นึกถึง คำขวัญของกรมสรรพากร คือ“บริการอย่างเป็นมิตร เพื่อนคู่คิดทางภาษี” ก่อนจบเรื่อง “การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90/91/94 ย้อนหลัง 3 ปี” รตจิตร ขอให้เพื่อน ๆ ที่ต้องเกี่ยวข้องกับ สรรพากร โชคดี ค่ะ คือพบเจอคนที่ดี ที่เป็นเพื่อน เป็นมิตรกับเราได้…. สวัสดี

Leave a comment

Filed under Everything_Okay

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.