วัดนาคปรก ศีล หลักธรรมสำคัญที่สุดของศาสนาพุทธ

ผู้สรุป โดย รตจิตร Concluded by Ratajit
ผู้บรรยายธรรม โดย พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระกิตติโสภณวิเทศ (เศรษฐกิจ สมาหิโต) เจ้าอาวาสวัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กทม. ณ วันที่ 29.8.2558
สถานที่แสดงธรรม บจก. แมสมาร์เก็ตติ้ง มูลนิธิชมรมชาวพุทธพาต้า และห้างสรรพสินค้า พาต้า

**งานเขียนนี้ ถือเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนได้อ่าน โดยห้ามมิให้คัดลอกนำไปใช้เพื่อการค้าหรือนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่มีโฆษณา ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ที่วัดนาคปรก ไม่เหมือนวัดอื่นที่ กำหนดให้มีการฟังเทศน์ ฟังธรรม ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ในขณะที่วัดอื่นจะเป็นทุกวันพระ เนื่องจากที่วัดนาคปรก มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ 70-80 รูป หากวันพระตรงกับวันธรรมดา หรือวันทำงานของญาติโยม ทำให้มีโยมมาถวายอาหารและปัจจัยที่วัดเพียง 3-4 คนแล้ว พระสงฆ์จำนวนมากจะทำอย่างไร
ศีล สวรรค์ กิเลส

ภูมิธรรมชั้นต้น คือ “ศีล” เพื่อให้มนุษย์ หรือก็คือ ผู้ที่มีจิตใจสูง ประคับประคองคนให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระกิตติโสภณวิเทศ ศีลมีลักษณะดังนี้

1. ศีล เป็นบันไดไปสู่สวรรค์ จรวดชนิดใดก็ไปไม่ถึง
2. ศีล มีพลังเหนือทุกสิ่ง
3. ศีล เป็นอาวุธสูงสุด ชนิดที่ตัดกิเลส (อย่างหยาบ) ได้
4. ศีล เป็นอาภรณ์ เป็นธรรมชาติที่มีกลิ่นหอม
5. ศีล เป็นสิ่งที่นำพาเราให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ

และท่านทิ้งท้ายไว้ว่า การไม่หลง ไม่ลืม ดีที่สุด เพราะคนส่วนใหญ่มีลักษณะการหลงลืมดังนี้ คือ
คนอายุ 40 มักจะลืมข้างหน้า
คนอายุ 50 มักจะลืมข้างหลัง
คนอายุ 60 มักจะลืมทั้งข้างหน้า และข้างหลัง

ศีล สวรรค์ กิเลส

Leave a comment

Filed under Everything_Okay

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.