วัดสุทัศน์ เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1000 คาถา

The Vessantara Jataka

สรุปโดย ©รตจิตร concluded by Ratajit

**งานเขียนนี้ ถือเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนได้อ่าน โดยห้ามมิให้คัดลอกนำไปใช้เพื่อการค้าหรือนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่มีโฆษณา ไม่ว่ากรณีใด ๆ
ผู้บรรยายธรรม : ท่านพระมหา ดร.กรวิก อหิงสโก
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กทม.

วันและสถานที่ : เสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558 ณ ชมรม แมสบุญรักษา มูลนิธิชาวพุทธพาต้า

วันนั้น รตจิตรจะได้ฟังพระธรรมเทศนา และการเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1000 คาถา ซึ่งบรรยายธรรมโดย ท่านพระมหา ดร.กรวิก อหิงสโก ท่านได้ตั้งคำถามว่า
“ใครแสดงเทศน์มหาชาติคนแรก?”
ในห้องเงียบ ไม่มีโยมคนไหนตอบเลย เพราะไม่มีใครคิดถึงมาก่อนว่าคำตอบจะคือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ได้ทรงแสดงธรรมเทศน์มหาชาติ ไว้ 2 ภพ คือบนสวรรค์ และโลกมนุษย์ ดังนี้

1. บนสวรรค์
ในวันออกพรรษา พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดา
2. บนโลกมนุษย์ ณ กรุงกบิลพัสดุ์ เมืองหลวงของแคล้นสักกะ ปกครองโดยพระเจ้าสุทโธทนะ ซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะนั่นเอง พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่อง สุจริตธรรม ในวันนั้น กษัตริย์ต่างให้พระโอรสธิดา นั่งข้างหน้าเพราะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นหลาน พระองค์ทรงแสดงอัศจรรย์ นั่งเหาะ ทรงโปรยผงธุลีใส่ศีรษะกษัตริย์พระองค์อื่น ๆ และพระญาติวงศ์ของพระองค์ด้วย ทำให้ทุกพระองค์ก้มลงกราบ ทรงบันดาล ฝนโบกขรพรรษ เป็นฝนสีชมพูแดง หรือ ฝนใบบัว ให้ตกลงในที่ประชุม เพราะเมื่อตกลงมากระทบกาย ก็จะร่วงลงพื้นดิน คล้ายหยดน้ำ บนใบบัว

เทศน์มหาชาติ_13_กัณฑ์

อานิสงส์ของการฟังเทศน์มหาชาติครบบริบูรณ์ ที่จบเพียงวันเดียว ทั้ง 13 กัณฑ์ จะทำให้สำเร็จความปรารถนา ดังนี้
1. เมื่อตาย จะได้พบพระพุทธเจ้าองค์ใหม่คือ ศรีอริยเมตไตย เป็นยุคที่ทุกคนหล่อ รวย ขอทุกอย่างได้จากต้นกัลปพฤกษ์ได้
2. เมื่อตายได้เกิดในบนสวรรค์ เพื่อเสวยทิพยสมบัติ จำนวนมาก
3. จากบุญของแต่ละคนที่สะสมมา เมื่อเกิดชาติหน้า จะไม่ตกนรก หรืออบายภูมิ
4. ได้จุติเกิดเป็นมนุษย์ ในยุค พระศรีอริยเมตไตย
5. ถ้าได้ฟังเทศน์มหาชาติจากพระพุทธเจ้า จะได้เป็นพระอริยบุคคลด้วย

วันที่รตจิตรได้ฟัง เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ ภายใน 2 ชั่วโมง โดยท่านพระมหา ดร.กรวิก อหิงสโก จากวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร นั้น รตจิตร ยังไม่รู้เลยว่า พระสารีบุตรก็อยู่ในเรื่องนี้ด้วย แต่มารู้ตอนฟังพอจ.กฤช นิมฺมโล เล่าให้ฟังว่าคือ เกิดเป็นฤาษี เหมือนหลาย ๆ ชาติของพระสารีบุตร ในกัณฑ์ที่ 7 หรือ มหาพน ชื่อ อจุตฤาษี ที่ถูกชูชกหลอกล่อจนยอมให้พักในอาศรม 1 คืนและบอกเส้นทางไปพบพระเวสสันดร ให้ด้วย
ท่านพระมหา ดร.กรวิก อหิงสโก ได้สรุปเรื่องเทศน์มหาชาติ ว่า เป็นการแสดงถึง ขันติบารมี ของพระพุทธองค์ ที่ทรงใช้ขันติธรรม จนเคยคิดอยากทำร้ายชูชก ตอนที่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นชูชกทำร้ายพระกุมาร-กมารีอย่างทารุณ แสนสาหัส แต่พระองค์ต้องทรงข่มพระทัยไว้อย่างยิ่งยวด
พระกุมาร-กมารีอย่างทารุณ

Advertisement

Leave a comment

Filed under Everything_Okay

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.