การเดินเที่ยวบนถนนใหญ่ ดีกว่าในซอย

สงวนลิขสิทธิ์ รตจิตร 2015

การเดินเที่ยวบนถนนใหญ่ ดีกว่าการเดินในซอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินเที่ยวในต่างแดน ยิ่งสำคัญมาก วันนี้ รตจิตรอยากฝากให้เพื่อน ๆ ตระหนักไว้ว่า เราควรเดินบนถนนใหญ่ เพราะอย่างน้อยมีข้อดี 10 ข้อ  แม้ว่าการเดินในซอยบางแห่งจะเป็นเส้นทางลัดก็ตาม  เพื่อน ๆ ลองมาดูกันนะ  ตัวอย่างวันนี้เป็นการเดินที่ถนนใหญ่ จากสถานี Termini, Rome, Italy ซึ่งหลาย ๆ websites มีการเตือนให้ระวังพวก pickpocket เป็นต้น

1  ความปลอดภัยจากผู้คน

เพราะถนนใหญ่ ในช่วงที่รตจิตรเดินทางอยู่นั้น มีทั้งตำรวจ สุนัขตำรวจ และทหารมากมาย ผู้คนที่กำลังจะไปทำงานก็ขวักไขว่จริง ๆ ทำให้พวกโจรขโมย หายหมด

2 ความปลอดภัยจากรถรา

ตามถนนใหญ่ มีทั้งไฟแดง ม้าลาย และบางที่มีตำรวจคอยดูแล ตามแยกต่าง ๆ คอยให้ความสะดวกแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว ด้วย

3 ได้ความรู้มากมาย

บ่อยครั้งที่เราเดินตามซอย รตจิตรคิดว่าเราอาจไม่รู้อะไรเลย ได้เพียงเป้าหมายที่จะไป  แต่การเดินตามถนนใหญ่ รตจิตรพบกับ mob ของพวกแรงงานกองใหญ่  ทำให้รู้ความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ในขณะนั้น  มีทั้งประชาชน ทั้งเจ้าหน้าที่ที่ให้ความรู้ ที่สามารถตอบคำถามของเราได้ ยิ่งในช่วงที่เราหลง หรือไม่แน่ใจในเส้นทาง  การเดินถนนเล็ก หรือตามซอย อาจหาคำตอบไม่ได้เลย

การเดินเที่ยวบนถนนใหญ่ ดีกว่าในซอย

4 ได้สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริง

เพราะบนถนนใหญ่มักเป็นเส้นทางการเดินรถที่ผู้คนจำเป็นต้องพึ่งพา  ทำให้สามารถสัมผัสชีวิตชาวเมืองที่แท้จริงได้

5 ได้ใช้จ่ายอย่างเหมาะสม

เพราะระหว่างทางมีแหล่ง shopping ร้านค้าที่แข่งขันกันให้เราเลือกสรรได้อย่างดี

6 ได้อากาศ และบรรยากาศที่ดีกว่า

บางซอยที่แคบ ๆ หากมีควัน มีกลิ่นบุหรี่ ยากที่เราจะหลบหลีก เพราะพื้นที่น้อย แต่ถนนใหญ่ หายห่วง มีพื้นที่ไม่จำกัดทำให้รตจิตรหนีควันบุหรี่ได้อย่างดี

7 ได้สัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า

บนถนนใหญ่มักเต็มไปด้วยสถานที่สำคัญ ๆ หรือสถานที่ท่องเที่ยวด้วย เช่น โบสถ์ใหญ่ ๆ ห้องสมุด พิพิทธภัณฑ์ เป็นต้น

8 สามารถเดินกับคนที่คุณรัก หรือเพื่อนๆ ได้พร้อมกัน

พื้นที่มาก รตจิตรก็สามารถเดินกับคนที่เรารักไปพร้อม ๆ กันได้  นักท่องเที่ยวบางกลุ่มเดินเป็นกลุ่มใหญ่ เพราะฟุตบาทใหญ่มาก

9 อิสระมากขึ้น เพราะการระวังตัวน้อยลงได้

เราไม่ต้องระวังตัวมากเท่าในซอย ซึ่งบางครั้งแทบไม่มีคนเลย น่ากลัว

10 ในที่สุดคุณจะได้ภาพสวย ๆ เก็บไว้ในความทรงจำ

จากการบรรยายทั้ง 9 ข้อทำให้รตจิตรสามารถเก็บภาพแห่งความทรงจำได้ตลอดทางจ้า

การเดินเที่ยวบนถนนใหญ่ ดีกว่าในซอย

การเดินเที่ยวบนถนนใหญ่ ดีกว่าในซอย

Leave a comment

Filed under Everything_Okay

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.