วัดเกาะแก้ว และตลาดน้ำบางน้อย ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ทุกครั้งเวลาครอบครัวของ รตจิตร มาที่จังหวัดสมุทรสงคราม จะเที่ยวตลาดน้ำ การทำบุญไหว้พระ 9 วัด จนกลายเป็น 11 วัดในวันนี้ รตจิตร จึงพลาดไม่ได้ที่จะเที่ยวตลาดน้ำด้วย ที่วัดเกาะแก้วนี้เอง รตจิตร ได้เที่ยวตลาดน้ำบางน้อย ณ วัดเกาะแก้ว ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตลาดน้ำอัมพวาเลย ประมาณ ประมาณ 5 กิโลเมตรเองจ้า แต่ผู้คนต่างกัน เพราะที่นี่พวก รตจิตร ไม่ต้องแย่ง หรือเบียดเสียด และไม่ร้อนด้วยนะ รตจิตรมาที่ตลาดน้ำบางน้อยนี้ น่าจะเป็นครั้งที่ 3 แล้ว เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีทั้งของกินของใช้ ของฝากมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปลาทู กะปิคลองโคน น้ำตาลมะพร้าว และขนมจาก ตลอดจนผลไม้ต่าง ๆ ซึ่งไม่แพงเลย ทั้งมะนาว กล้วย ส้มโอ ได้สัมผัสถึงการดำรงชีวิตของชาวบ้านที่น่ารัก ๆ ข้างสองฝั่งของคลองบางน้อย(วัดเกาะแก้ว) มีโรงเรียน วัดเกาะแก้ว ด้วย

วัดเกาะแก้ว และตลาดน้ำบางน้อย ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ที่วัดเกาะแก้ว ตลาดน้ำบางน้อยนี้ เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ ที่เต็มไปด้วยภาชนะที่ใช้กันในครัวเรือนสมัยก่อนจริง ๆ และยังขึ้นป้ายตรงด้านหน้าทางเข้าตลาดน้ำ หรือด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ ฯ ว่าเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชน ตลาดน้ำบางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”

วัดเกาะแก้ว และตลาดน้ำบางน้อย ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

วัดเกาะแก้ว และตลาดน้ำบางน้อย ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนที่วัดเกาะแก้ว ดูที่จุดสีฟ้า นั่นคือตำแหน่งของวัด
วัดเกาะแก้ว และตลาดน้ำบางน้อย ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

۩ อ่านและดูรูปเกี่ยวกับวัดอื่นๆ ۩
1. ไหว้พระ 9 วัด วัดแรก วัดบางแขม นครปฐม
2. ไหว้พระ 9 วัด วัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี
3. ไหว้พระ 9 วัด วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม ราชบุรี
4. ไหว้พระ 9 วัด วัดปราโมทย์ (หลวงพ่อโต) ราชบุรี
5. ไหว้พระ 9 วัด วัดพระคริสต์หฤทัย วัดเพลง ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง ราชบุรี
6. ไหว้พระ 9 วัด วัดกลางเหนือ ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
7. ไหว้พระ 9 วัด วัดตรีจินดาวัฒนาราม สมุทรสงคราม
8. ไหว้พระ 9 วัด วัดบางกุ้ง สมุทรสงคราม
9. ไหว้พระ 9 วัด วัดเกาะแก้ว และตลาดน้ำบางน้อย สมุทรสงคราม
10. ไหว้พระ 9 วัด วัดโบสถ์ อ.บางคนที สมุทรสงคราม
11. ไหว้พระ 9 วัด วัดปากน้ำ (วัดอมรวิมลจันทร์) อำเภอ อัมพวา สมุทรสงคราม

Advertisement

Leave a comment

Filed under Everything_Okay

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.