หลักการออกแบบประติมากรรม

หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ทั่วไป ที่เรียนมาต้นภาคเรียนวิชาศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร์ อ. พราว อรุณรังสีเวช จะพูดถึงการจัดองค์ประกอบศิลป์ในงาน 2 มิติ เช่น การเน้นย้ำ ความสมดุลย์ เอกภาพ/ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นต้น แต่ในการออกแบบงานประติมากรรม และงานศิลปะรูปแบบอื่นๆ ที่เป็น 3 มิติ ต้องอาศัยองค์ประกอบศิลป์ และการจัดองค์ประกอบศิลป์เพิ่มเติม

ในส่วนนี้ อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช จะเขียนเฉพาะองค์ประกอบศิลป์ที่แตกต่างออกไปจากองค์ประกอบศิลป์ของงาน 2 มิติ

องค์ประกอบศิลป์ ของงานประติมากรรม
(1) สี (Color) และ เงา (Shade and Shadow)
(2) พื้นผิว (Texture)
(3) ความสมดุลย์ (Balance)
(4) สัดส่วน และ สัดส่วนที่ปรับเปลี่ยนได้ (Scale, Proportion and Altered Proportion)
(5) มวล และ พื้นที่ (Mass and Space)

บทความนี้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของอาจารย์พราว อรุณรังสีเวช หรือใช้ชื่อในเว็บไซต์ว่า สว อิเฎล ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ที่อื่น ยกเว้นอ้างอิงเพื่อการศึกษาในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์เท่านั้น ห้ามนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์อื่นๆ (ยกเว้น sw-eden.net) การอ้างอิงเพื่อการศึกษาใช้รูปแบบดังต่อไปนี้

พราว อรุณรังสีเวช. (2016). หลักการออกแบบประติมากรรม (Elements and Principles of Sculpture Design), เอกสารประกอบการสอนวิชา ศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร์, url: (หลักการออกแบบประติมากรรม)

Rhino sculpture at Bronx Zoo

อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช สมัยเรียน ถ่ายที่ Metropolitan Museum of Art

อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช สมัยเรียน ถ่ายที่ Metropolitan Museum of Art

พระพุทธรูป กาญจนบุรี ภาพถ่ายโดย สว อิเฎล หรือ อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช

Columbia University Alma Mater

Advertisement

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.