สรรพคุณและการใช้ ต้นหนุมานนั่งแท่น เป็นสมุนไพร

ต้นหนุมานนั่งแท่น หรือว่านหนุมานนั่งแท่น หรือหัวละมานนั่งแท่น บางคนเรียกว่า ว่านเลือด มีชื่อภาษาอังกฤษ ว่า Jatropha.Podagrica, Gout Plant, Guatemala Rhubarb, Fiddle-leaved Jatrop, Tartogo plant, Australian Bottle Plant

หลังจากทราบประวัติการขายหนุมานนั่งแท่นของรตจิตรมาแล้ว จะเล่าถึงเรื่องราว สรรพคุณ และการใช้ต้นหนุมานนั่งแท่นเป็นยารักษาโรค ซึ่งสามารถช่วยคนมาแล้วนับไม่ถ้วน ทำให้รู้สึกดีใจและมีความสุขจริงๆ

การใช้ต้นหนุมานนั่งแท่น เพื่อเป็นสมุนไพร

ถามคุณ รตจิตร
โทร 081-298-0167

ขายต้นหนุมานนั่งแท่น-สมุนไพร เพื่อการกุศล

ต่อมาในช่วงปี 2552 ลูกค้าส่วนมากที่มาซื้อต้นหนุมานนั่งแท่นจากรตจิตร ต้องการต้นหนุมานนั่งแท่น เพื่อนำไปเป็นสมุนไพร รักษาโรคร้าย รตจิตร ขอสรุปจากลูกค้าหลายรายที่มาซื้อต้นหนุมานนั่งแท่น จาก รตจิตร เพราะเหตุผลที่ลูกค้าพิสูจน์จากสรรพคุณของต้นหนุมานนั่งแท่น เอง หรือลูกค้า พบ หรือได้ยินจากคนมีประสบการณ์เล่าให้ลูกค้าฟังว่า ต้นหนุมานนั่งแท่น มีสรรพคุณ อย่างน้อย ดังนี้

ใช้กินรักษาโรคมะเร็ง
ใช้รักษาแผลสด แผลกดทับ
ใช้รักษามะเร็ง
ใช้ฟอกเลือด
กินเพื่อให้มีร่างกายแข็งแรง
ใช้รักษาโรคปวดตามกล้ามเนื้อ

เพจ facebook ขายต้นหนุมานนั่งแท่น การกุศล

ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน แนวโน้มการซื้อต้นหนุมานนั่งแท่นจากรตจิตร ประมาณ 85 – 90% เพื่อนำไปรักษา เพื่อใช้ประโยชน์ในทางสุขภาพยิ่งมากขึ้น รตจิตรเพิ่งรู้ประโยชน์จากลูกค้าในวันนั้น เมื่อลูกค้าเล่าว่าได้ดูรายการโทรทัศน์ช่อง 5 เกี่ยวกับสรรพคุณของต้นหนุมานนั่งแท่น ในการรักษาโรคเบาหวาน จึงมาหาซื้อ เพราะใช้ในการรักษาแผลที่ไม่หาย หรือหายยาก ของผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ทำให้ไม่ต้องตัดขา และรักษาแผลสด สมานแผล ห้ามเลือดได้ กรณีหลังนี้ รตจิตรเจอกับตัวเอง หรือเรียกว่าทดลองกับตัวเองโดยบังเอิญ และได้ผล 100% ด้วย โดยใช้ยางของต้นหนุมานนั่งแท่น รตจิตรจะเขียนในตอนต่อ ๆ ไป เพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อน ๆ ที่อ่านบทความนี้

วิธีการปลูก ต้นหนุมานนั่งแท่น

1. แช่เมล็ดในน้ำก่อนลงดินสัก 2 ช.ม. เพื่อลดความแข็งของเมล็ดลง
2. เอาด้านโค้งกดแตะผิวดินที่เตรียมไว้ ไม่ต้องลึก เพื่อให้รากงอกได้ง่าย และกลบดินเล็กน้อย
3. หมั่นรดน้ำช่วงแรก ใช้เวลา 2-10 วันจะมีรากงอกออกมา ขึ้นอยู่กับสภาพดินและน้ำ จากประสบการณ์ที่ รตจิตรปลูกมา รวมถึงลูกค้าโทรมาบอก โดยเฉลี่ยเมล็ดต้นหนุมานนั่งแท่น จะงอกวันที่ 4 หลังจากวางบนดินแล้ว
4. เมื่อลำต้นเริ่มสังเกตได้ชัด จึงใช้ดินกลบเพิ่มขึ้นแต่ให้เห็นลำต้นได้อย่างชัดเจน เพราะในอนาคตลำต้นจะเป็นกระเปาะ
5. ต้นนี้ชอบแดด โดยเป็นแดดอ่อน หรือสงแดดในตอนเช้า
6. ดินร่วน หรือดินอะไรก็ได้ ที่ไม่แข็งมาก
7. รตจิตรอยากแนะเพื่อน ๆ ตั้งแต่ตอนต้นว่า ควรเผื่อเนื้อที่สำหรับต้นใหญ่รอบลำต้นข้างละ 1 ฟุต ถ้าปลูกไปเรื่อย ๆ ต้นสูงได้ถึง 1-1.5 เมตร เช่นที่ปลูกกันสมัยก่อนที่ลานน้ำพุสำนักงานตำรวจปทุมวัน และที่ปลูกกันตาม Resorts จังหวัดกาญจนบุรี

เพจ facebook ขายต้นหนุมานนั่งแท่น การกุศล

.

เทคนิคการดูแล ต้นหนุมานนั่งแท่น

(1) การเตรียมที่ปลูก ต้นหนุมานนั่งแท่น

ถามคุณ รตจิตร
โทร 081-298-0167

ขายต้นหนุมานนั่งแท่น-สมุนไพร เพื่อการกุศล

ถ้าเริ่มจากการปลูกต้นหนุมานนั่งแท่น ในที่ร่ม ก็ควรปลูกในร่มตลอด หากจำเป็นต้องย้าย ต้นจะสลัดใบเพื่อปรับสภาพ ก็ไม่เป็นไร ต้นหนุมานนั่งแท่น ไม่มีตาย ตราบใดที่กระเปาะยังแข็ง ต้นที่อยู่กลางแดดจัด ใบจะเป็นสีเขียวอ่อนด่าง ๆ ถ้าอยู่แดดรำไร ไม่แรงจัด ใบต้นหนุมานนั่งแท่นจะเป็นสีเขียวเข้มสวย สีเขียวเข้มของใบ ตัดกับดอกสีส้มแดงสด ทำให้ต้นหนุมานนั่งแท่น เป็นต้นไม้ที่มีเสน่ห์ อย่างมาก

.

(2) ดอกและเมล็ด ต้นหนุมานนั่งแท่น

จากการสังเกตและประสบการณ์ในการปลูกของรตจิตร เมื่อต้นหนุมานนั่งแท่น มีอายุได้ 1 ปี จะเริ่มให้ดอกสวยงาม ดอกของต้นหนุมานนั่งแท่น มีลักษณะประกอบด้วยดอกย่อย ๆ มากมาย กลีบสีส้มแดง การให้ดอกครั้งแรกยังไม่มีเมล็ดเพื่อขยายพันธุ์ การมีดอกครั้งต่อ ๆ ไป จะเริ่มมีเมล็ด และกลายเป็นเมล็ดใหญ่ มีรูปร่างรีเกือบกลม สีเขียวเหมือนใบ เมื่อเมล็ดแก่จัด จะกลายเป็นสีน้ำตาล เห็นร่องกลีบเมล็ดย่อย ๆ ชัดเจน รตจิตรใช้ตาข่ายพลาสติกเล็ก ๆ ที่ใส่กระเทียมที่ซื้อมา เอามาห่อคลุมไว้ เพราะเมล็ดแตกกระเด็นหายได้ รตจิตรนำเมล็ดย่อย ๆ ไปขยายพันธุ์ต่อไป ต้นที่มีอายุมากขึ้น ดอก 1 ช่อจะให้เมล็ดมากกว่า 1 และภายใน 1 เมล็ด ยังมีเมล็ดย่อย ๆ อีก ตั้งแต่ 1-3 เมล็ด

.

(3) การรดน้ำ ต้นหนุมานนั่งแท่น

ความเห็นส่วนตัวของรตจิตรนะ ปุ๋ยไม่ค่อยสำคัญ ที่สำคัญของการดูแล ต้นหนุมานนั่งแท่น คือ ชอบน้ำ แต่ห้ามรดน้ำจนแฉะเพราะรากจะเน่า บางครั้งใบของต้นหนุมานนั่งแท่น อาจร่วงหมด แต่ตราบใดที่กระเปาะยังแข็ง ใจเย็นรอประมาณ 1 สัปดาห์ ใบใหม่ ๆ สีน้ำตาล เงา ๆ ก็จะขึ้นมาเอง ต้นที่ยิ่งแก่จัด ยิ่งมีหลายแง่ง หรือหน่อรอบ ๆ กระเปาะ สวยงามมาก แข่งกันออกใบและดอกด้วย บางคนถือว่า เมื่อต้นหนุมานนั่งแท่น อายุมากขึ้น 5 ปีขึ้นไป กระเปาะจะใหญ่ขึ้น ยิ่งกระเปาะใหญ่เท่าไร ยิ่งได้ราคา และยิ่งมีแง่งย่อย ๆ ออกไปมาก ยิ่งเป็นมงคล และในด้านการรักษายิ่งมีน้ำยางที่มีคุณค่ามาก ดังนั้น ในฤดูแล้ง น้ำยิ่งสำคัญเพราะต้นหนุมานนั่งแท่น อาจสลัดใบทิ้งหมดเหลือแต่กระเปาะ และถ้าขาดน้ำ จะยิ่งไม่ให้ใบหรือดอก

ซื้อต้นหนุมานนั่งแท่น การกุศล

1 Comment

Filed under Everything_Okay

One response to “สรรพคุณและการใช้ ต้นหนุมานนั่งแท่น เป็นสมุนไพร

  1. Pingback: การใส่ไฟล์ Motion Capture ในกระดูก 3Ds Max | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.