วิธีการสร้างไฟล์ .p12 Certificate เพื่อเขียน App

ภาคเรียนต้นปี 2559 หรือที่เรียกว่าเทอม 2 ของปีการศึกษา 2558 อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช ตอนนี้สอน Web Design ที่สาขา Animation and Multimedia ที่ราชภัฏสวนสุนันทา ตอนปลายภาค จะให้นักศึกษาสร้าง Application เพื่อใส่ลงในโทรศัพท์มือถือ หรือ Mobile Device อื่นๆ ของตนเอง ซึ่งมีการสอนการติดตั้ง Application ใน Android แบบ Manual แล้ว ครั้งนี้ จะมาดูว่า การที่จะได้มาซึ่งไฟล์ Certificate ที่มีนามสกุลเป็น .p12 จะทำได้อย่างไร โดยไม่ต้องพึ่งใคร

(1)

– คลิกที่ปุ่ม Window ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ Desktop
– พิมพ์ในช่องค้นหา ว่า “Manage File Encryption Certificates”
– คลิกเลือก เมื่อเครื่องหาพบ

สอนวิธีการสร้างไฟล์ .p12 Certificate เพื่อเขียน Applicattion ในเพื่อระบบ Android และ iOs Apple

.

(2)

– มีหน้าต่าง Encrypting File System โผล่ขึ้นมา
– คลิก “Next” เพื่อไปหน้าถัดไป

สอนวิธีการสร้างไฟล์ .p12 Certificate เพื่อเขียน Applicattion ในเพื่อระบบ Android และ iOs Apple

.

(3)

– เลือก “Create a new certificate”
– คลิก “Next” เพื่อไปหน้าถัดไป

สอนวิธีการสร้างไฟล์ .p12 Certificate เพื่อเขียน Applicattion ในเพื่อระบบ Android และ iOs Apple

.

(4)

– เลือก “A self-signed certificate stored on my computer”
– คลิก “Next” เพื่อไปหน้าถัดไป

สอนวิธีการสร้างไฟล์ .p12 Certificate เพื่อเขียน Applicattion ในเพื่อระบบ Android และ iOs Apple

.

(5)

– เลือก “Back up the certificate and key now”
– กรอกข้อมูล 3 บรรทัดให้ครบ
– บรรทัดแรก ให้คลิก “Browse” เพื่อหาสถานที่เก็บไฟล์ Certificate ควรเป็นสถานที่เดียวกับที่จะสร้าง Application
– บรรทัดที่ 2-3 ให้ใส่ Password เหมือนกัน
– คลิก “Next” เพื่อไปหน้าถัดไป

สอนวิธีการสร้างไฟล์ .p12 Certificate เพื่อเขียน Applicattion ในเพื่อระบบ Android และ iOs Apple

.

(6)

– เลือก “I’ll update my encrypted files later” หรือจะไม่เลือกก็ได้
– คลิก “Next” เพื่อไปหน้าถัดไป

สอนวิธีการสร้างไฟล์ .p12 Certificate เพื่อเขียน Applicattion ในเพื่อระบบ Android และ iOs Apple

.

(7)

– คลิก “Close”

สอนวิธีการสร้างไฟล์ .p12 Certificate เพื่อเขียน Applicattion ในเพื่อระบบ Android และ iOs Apple

.

(8)

– ตอนนี้จะพบว่ามีไฟล์ Certificate ที่มีนามสกุลเป็น .pfx อยู่ใน folder ที่เราเลือกไว้ในขั้นตอนที่ (5)
– แต่สิ่งที่เราต้องการนำไปใช้งานไม่ใช่ไฟล์ที่มีนามสกุลนี้ แต่เป็นนามสกุล .p12 เราจึงต้องจัดการเปลี่ยนมันอีกรอบ

สอนวิธีการสร้างไฟล์ .p12 Certificate เพื่อเขียน Applicattion ในเพื่อระบบ Android และ iOs Apple

.

(9)

– เปิด Mozilla Firefox (เป็น web browser หมาแพนดี้สีแดง)
– คลิก Open Menu โดยกดปุ่มขวาบนของหน้าต่าง Firefox
– จะเห็นเมนูโผล่ออกมา
– คลิกเลือก “Options” เป็นรูปฟันเฟือง

สอนวิธีการสร้างไฟล์ .p12 Certificate เพื่อเขียน Applicattion ในเพื่อระบบ Android และ iOs Apple

.

(10)

– จะมี tab ใหม่ปรากฎขึ้น ด้านซ้ายมีเมนูเรียงๆ กันลงมา
– ให้เลือก Advanced หรืออันที่มีปุ่มเป็นหมวกแม่มด
– ในเมนู Advanced ให้เลือก tab ที่ชื่อ Certificates
– ใน tab ของ Certificate
– คลิกปุ่ม “View Certificates”

สอนวิธีการสร้างไฟล์ .p12 Certificate เพื่อเขียน Applicattion ในเพื่อระบบ Android และ iOs Apple

.

(11)

– หน้าต่างที่ปรากฎขึ้นมาคือ Certificate Manager
– ในหน้าต่างนี้ ให้คลิก tab ที่ชื่อ “Your Certificate”
– ปกติ ใน tab “Your Certificate” จะไม่มีอะไรเลยสำหรับคนที่ยังไม่เคยทำ
– คลิกปุ่ม “Import” ด้านล่างๆ ของหน้าต่าง

สอนวิธีการสร้างไฟล์ .p12 Certificate เพื่อเขียน Applicattion ในเพื่อระบบ Android และ iOs Apple

.

(12)

– จะมีหน้าต่างให้ค้นหาไฟล์โผล่ขึ้นมา
– หาไฟล์ที่นามสกุล .pfx ที่เคยสร้างไว้
– (ถ้าหาไม่เจอ อาจลองเปลี่ยนชนิดไฟล์ด้านล่างๆ ของหน้าต่าง)
– เมื่อเลือกได้แล้ว ให้กด “Open” ที่มุมขวาล่างของหน้าต่าง

สอนวิธีการสร้างไฟล์ .p12 Certificate เพื่อเขียน Applicattion ในเพื่อระบบ Android และ iOs Apple

.

(13)

ใส่ Password ที่เคยใส่ไว้ในข้อ (5)
– คลิกปุ่ม “OK”

สอนวิธีการสร้างไฟล์ .p12 Certificate เพื่อเขียน Applicattion ในเพื่อระบบ Android และ iOs Apple

.

(14)

– จะมีหน้าต่างบอกว่า “Successful restored your security certificate(s) and private key(s).”
– แสดงว่ามัน restore เสร็จแล้ว แต่เรายังได้ได้ไฟล์นะ เราต้องทำต่อ
– คลิกปุ่ม “OK”

สอนวิธีการสร้างไฟล์ .p12 Certificate เพื่อเขียน Applicattion ในเพื่อระบบ Android และ iOs Apple

.

(15)

– คลิกเลือก Certificate ที่เราพึ่ง Import เข้ามา
– คลิกปุ่ม “Backup”

สอนวิธีการสร้างไฟล์ .p12 Certificate เพื่อเขียน Applicattion ในเพื่อระบบ Android และ iOs Apple

.

(16)

– จะมีหน้าต่างปรากฎขึ้น ให้เราเลือกว่าจะ Backup ที่ไหน
– อาจารย์พราว จะเลือก folder เดิม
– ตั้งชื่อให้มัน
– ชนิดไฟล์ เลือกเป็น PKCS12
– คลิกปุ่ม “Save”

สอนวิธีการสร้างไฟล์ .p12 Certificate เพื่อเขียน Applicattion ในเพื่อระบบ Android และ iOs Apple

.

(17)

– จะมีหน้าต่างให้ใส่ Password
– จะคีย์เหมือนเดิม หรือคิด password ใหม่ก็ได้
– คลิกปุ่ม “OK”
– จะมีหน้าต่างบอกเราว่า “Successfully backed up your security certificate(s) and private key(s).”
– คลิกปุ่ม “OK”

สอนวิธีการสร้างไฟล์ .p12 Certificate เพื่อเขียน Applicattion ในเพื่อระบบ Android และ iOs Apple

.

(18)

– เมื่อเราไปดู Folder ที่เรา Save ไว้ เราก็จะพบว่ามีไฟล์ .p12 เกิดขึ้นแล้ว
– เย่!!!

สอนวิธีการสร้างไฟล์ .p12 Certificate เพื่อเขียน Applicattion ในเพื่อระบบ Android และ iOs Apple

.

Advertisement

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.