เผาหญ้า เผาป่า Grass/Forest fires

Burn off the lawn/grass, Forest fires

คำนำ

ข่าวการเผาหญ้าของคน ในประเทศไทย ของต่างชาติ ทั่วโลก เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งและเกิดขึ้นทุกปี ช่วงกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปี 2559 รตจิตรเห็นข่าวการเผาหญ้า โดยคนไทย จำนวนมาก ไม่ว่าจะเผาหญ้าข้างทาง เผาเพื่อไล่ที่ เผาหญ้าแห้ง บนที่ดินร้าง เผาเพื่อทำลายหลักฐาน บางอย่าง เป็นต้น ล้วนแล้วแต่ สร้างความเสียหายให้แก่ พื้นที่เป็นสิบ ๆ ไร่ เป็นร้อย ๆ ไร่

เผาหญ้าทำลายสิ่งแวดล้อม

ยิ่งไปกว่านั้น ไม่ใช่เพียงแต่ รตจิตร แต่ ใคร ๆ ก็รู้ การเผาหญ้า ยังอาจทำให้รุกรามไปพื้นที่ใกล้เคียง จนสร้างความเสียหายอย่างมาก และมีผลต่อสุขภาพของชาวบ้าน ของชาวเมือง โดยตรง นอกจากนี้ ในภาวะภัยแล้ง ยังเป็นการเบียดบังการใช้ประโยชน์จากน้ำอย่างที่ควรจะเป็น โดยต้องนำน้ำไปใช้ดับไฟ ใช้นำในสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น แทนที่จะใช้น้ำเพื่อการยังชีพ เพื่อการทำมาหากิน ยิ่งพืชผลทางการเกษตร ที่กำลังงอกงาม ที่เกษตรกร กำลังใกล้จะเก็บไปขาย เป็นต้น

เผาหญ้าทำลายสิ่งแวดล้อม

เหตุการณ์จริง เผาหญ้าที่ซอยสวนผัก ในปี 2559

พฤษภาคม 2559 รตจิตร ขับรถผ่านเข้าไปบนถนน สวนผัก ด้านหลัง วิทยาลัยทองสุข หรือซอย โรงเรียน เพลินพัฒนา รตจิตร เห็นพฤติกรรม ของคน 2 ประเภท ที่เป็นเจ้าของที่ดิน 2 แปลง ที่ดินทั้งสอง ห่างกันระยะทางเพียง 10-20 เมตร แต่การทำลายหญ้าที่ขึ้นรกนั้นต่างกันเลย แปลงแรก ใช้วิธีเผาหญ้า จนทำให้ทัศนวิสัยของทั้งซอยสวนผักเลวร้าย จนไม่สามารถขับรถผ่านซอยได้ และทำให้ต้นไม้ริมทางฟุตบาท ย่ำแย่ไปด้วย ยิ่งไปกว่านั้น อากาศ และสภาพแวดล้อม มีแต่ควันดำ ควันเหม็น ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการดับไฟ และพอวันรุ่งขึ้น หญ้าแห้งที่คิดว่า ดับแล้วก็กลับครุกรุ่น ขึ้นมาใหม่

เผาหญ้าทำลายสิ่งแวดล้อม

ในขณะที่ที่ดินแปลงถัดไป ซึ่งมีสภาพหญ้ารกเหมือน ๆ กัน แต่กลับใช้วิธี จ้างคนมาตัดหญ้า ทำให้ดอกไม้ข้างทาง ที่สวยงาม ยังอยู่ครบ

รตจิตร คิดว่าเจ้าของที่ดินแปลงนี้ ไม่ใช่คนที่มีสันดานมักง่ายเหมือนที่ดินแปลงแรก ที่อยู่ด้านเดียวกับวิทยาลัยทองสุข ก่อนถึงวิทยาลัย ถ้าเข้าจากทางถนนกาญจนาภิเษก ผู้ที่ไม่ใช้วิธีเผา คือผู้ที่มีจิตสำนึก ไม่ใช่พวกมักง่าย เห็นแก่ตัว ไม่นึกถึงชาวบ้านละแวกนั้น และยังทำให้ต้องสูบน้ำแถวสวนผัก จนน้ำแห้งคลอง สภาพท้องฟ้าเต็มไปด้วยหมอกควันอยู่หลายชั่วโมง และยังเสี่ยงต่อการที่ไฟจะลุกลามขึ้นมาอีกเ

Leave a comment

Filed under Everything_Okay

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.