ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน

Tourist Information Center of Nan

สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit | June 14, 2016

ปู่ม่านย่าม่าน_น่าน

**งานเขียนนี้ของ รตจิตร ถือเป็นวิทยาทานให้ทุกคนได้อ่าน โดยห้ามมิให้คัดลอกนำไปใช้เพื่อการค้าหรือนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเว็บไซต์ที่มีโฆษณา ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที ในกรณีที่ต้องการนำไปใช้ในสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นวิทยาทาน ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียน และต้องอ้างอิงแหล่งที่มาด้วย

ที่ตั้ง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลน่าน
46/1 ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทรศัพท์: 054-751169

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว_น่าน

คำนำ

รตจิตร อยากแนะนำเพื่อน ๆ เกี่ยวกับ เรื่อง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลน่าน เป็นส่วนที่หน่วยงานราชการของจังหวัดน่าน ตั้งขึ้น มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการนักท่องเที่ยว อย่างดีมาก นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ และป้ายโฆษณาเกี่ยวกับจังหวัดน่าน มีแผนที่โดยรวม อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในตัวเมืองน่าน ได้อย่างดีเยี่ยม เพราะโดยรอบศูนย์บริการนักท่องเที่ยว รตจิตร สามารถเดินไปเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวได้มากมาย เช่น วัดภูมินทร์ ยิ่งเป็นวันเสาร์ – อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ ยิ่งเยี่ยม เพราะมี ถนนคนเดิน ตรงลานหน้าวัดภูมินทร์ ด้วย เพื่อนักท่องเที่ยวจะได้เลือกซื้อของกินอร่อย ๆ สินค้าพื้นเมือง งานฝีมือ ของน่าน ในราคาย่อมเยา ตลอดจนมีเพื่อนเดินด้วยเต็มไปหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวไทย และต่างชาติ นอกจากนี้ยังสะดวกในการหาซื้อสินค้าต่าง ๆ ด้วย

รตจิตร_ฮักน่านนานนานนะ

ข้อมูลทั่วไป

วันที่ทีมของ รตจิตร ไปเที่ยวจังหวัดน่าน นั้น ทางศูนย์ ฯ กำลังปรับปรุงพื้นที่ทางเดิน ปูพื้น ปูอิฐบล็อก ภายในศูนย์ ฯ เชื่อมั้ยว่า รตจิตรเดินไปเที่ยววัด รอบ ๆ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลน่าน ไม่นาน เรียงลำดับดังนี้ วัดสวนตาล พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน ศูนย์โอทอปน่าน และวัดภูมินทร์ (เป็นการไปวัดนี้ ครั้งที่ 2) ขากลับมาผ่าน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลน่าน อีกครั้งเพื่อซื้อเสื้อผ้าทอมือ ปรากฏว่า คนงานปูพื้นเสร็จทั้งศูนย์ ฯ แล้ว คือ รตจิตร กำลังจะเทียบกับการทำงานของ กทม. ทำไปเถอะ ช้าเหลือเกิน

รตจิตร_กระซิบฮักน่าน

พวกรตจิตรแวะที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลน่าน วันสุดท้ายก่อนกลับกรุงเทพ เพราะอาศัยว่าเตรียมตัวหาข้อมูลมาอย่างดี จากเว็บไซต์ต่าง ๆ และอาจารย์ พราว ก็ download แผนที่ไว้ใน iPad เรียบร้อย ทำให้การเดินทางต่าง ๆ มีอาจารย์ พราว เป็นคนนำทางตามแผนที่ ไม่มีหลง และกะเวลาได้แน่นอน จริง ๆ มีหลงอยู่ 1 ครั้ง เพราะ google map บอกว่าให้ขับตรงไป จะเป็นถนนเล็ก ๆ ออกทะลุถนนใหญ่ได้ แต่ความจริงเป็นทางเข้าบ้านใหญ่ ๆ หลังหนึ่งที่เจ้าของบ้านชอบเปิดประตูบ้านทิ้งไว้ เป็นลานปูด้วยอิฐ เป็นทางยาวเข้าไป ถึงด้านหน้าซึ่งเป็นบันได้กว้าง ๆ ขึ้นบ้าน ทำให้รตจิตรต้องขับถอยหลังออกมา อิ อิ รตจิตรเข้าใจเลยว่า ทำไม หลายครั้งที่ navigator พาคนขับรถเข้าไปตามบึง ตามทะเลสาบที่ราบเรียบ เพราะคิดว่าเป็นถนนนี่เอง

รถราง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน่าน

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่เพื่อน ๆ รตจิตร ขอแนะนำว่า โดยปกติ เพื่อน ๆ ที่มาจังหวัดน่านครั้งแรก ควรจะแวะศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลน่าน ตั้งแต่วันแรกที่มาถึงน่าน เพราะว่า

1.กรณีที่มีนักท่องเที่ยว จำนวนมาก

ทีมรตจิตรไปเจอกับตัวเอง แม้ว่าวันนั้นจะเป็นวันธรรมดา ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ หรือเทศการใด ๆ แต่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลน่าน จะเพิ่มรอบทำงานของการทัวร์โดยรถราง จาก 2 รอบ เป็น 4 รอบ เพราะทางการรู้ว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาน่านจำนวนมาก ซึ่งเป็นประโยชน์แก่เพื่อน ๆ จริง ๆ เพราะรถรางคันหนึ่ง สามารถจุได้ ประมาณ 24-25 คน ใช้เวลา 1 ชั่วโมง โดยมีเจ้าหน้าที่มัคคุเทศน์ หรือบางคัน บางวันก็เจอ อาสาสมัคร น่ารัก ๆ ของน่าน พูดแนะนำบนรถรางด้วย เพื่อดูวิถีชีวิต ของน่าน ที่ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองเก่าที่มีชีวิต”

อาจารย์พราว_รถรางน่าน

สถานที่ต่าง ๆ ที่รถรางของศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลเมืองน่าน พาไป พร้อมมัคคุเทศน์ ได้แก่ 1. วัดมหาโพธิ์ 2. วัดน้ำล้อม 3. วัดสวนตาล 4.วัดดอนแก้ว 5. พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพระเกิด รอบเมือง ไหว้พระ อาจไม่ถึง 9 วัดของ อำเภอเมืองน่าน เพราะใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง รตจิตรคิดว่า ดีนะ เพราะเป็นการสำรวจเบื้องต้น ว่าควรจะเที่ยวเจาะลึกที่วัดไหนอีก อย่างไร และเป็นการให้รายได้แก่เทศบาล และทำให้เด็ก ๆ ได้ฝึกอาชีพเป็นมัคคุเทศน์ด้วย ตารางรถรางและค่าบริการรถรางโดยทั่วไป อยู่ในหัวข้อเรื่องกรณีทั่วไป

ตารางรถรางเวลาน่าน

2.ตารางรถรางกรณีทั่วไป

วันธรรมดา 1 รอบ คือ เวลา 15.30 น. และ 2 รอบในวันหยุด คือ เวลา 10.30 น. และ เวลา 15.30 น.
ค่าบริการสำหรับคนธรรมดา 30 บาทต่อคน
ค่าบริการสำหรับเด็ก ต่ำกว่า 14 ปี และผู้สูงวัย (อายุ 60 ปีขึ้นไป) 15 บาท ต่อคน
ค่าบริการเหมาเป็นคัน 500 บาทต่อรอบ

ฮักน่านนานนานนะ

วันที่รตจิตรไปที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว นั้น แม้ว่าจะเป็นวันธรรมดา แต่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลน่าน ได้เพิ่มเวลาวิ่งของรถราง เป็น 4 รอบดังนี้ รอบเช้า มี 2 รอบ คือ เวลา 9.30 และ 10.30 น. ส่วน รอบบ่าย มี 2 รอบ คือ เวลา 13.30 และ 15.30 น.

สินค้าที่รตจิตรอยากแนะนำเพื่อน ๆ ให้ซื้อ จากร้านค้าด้านข้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลน่าน เพราะราคาไม่แพง แต่มีคุณภาพดี ๆ ทั้งนั้น และที่สำคัญแม่ค้าน่ารัก เว็บไซต์สมัยก่อน มักเขียนว่า ชาวเมืองน่าน เป็นคนรักสงบ และไม่ค่อยพูด ขนาดถาม ก็ตอบสั้นมาก ปัจจุบัน รตจิตรคิดว่าต้องเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง เพราะแม่ค้า น่าน เป็นคนที่ ขายของเก่ง พูดเก่งมาก แบบพูดไปเรื่อย ๆ ไม่น่าเบื่อ ไม่ใช่สักแต่ชวนให้ซื้อ นอกจากนี้ พอวันต่อมา หากมาเจอะเจอทีมของรตจิตร ที่อื่น ยังจำกันได้ เข้ามาทักทายก่อนด้วย สรุปคือ อัธยาศรัยดี และพูดเป็น พูดเก่งด้วย

ผ้าพื้นบ้าน ผ้าไทย ผ้าถุง ผ้าซิ่น น่าน

สินค้าได้แก่ เสื้อผ้าฝ้ายต่าง ๆ ที่มีลายสัญญลักษณ์เมืองน่าน เช่น ลายช้างกลม มีที่จังหวัดน่าน ที่เดียว เสื้อลายปู่ม่าน ย่าม่าน และผ้าถุงลายทอเฉพาะ ของจังหวัดน่าน ไม่ว่าจะทอด้วยมือ หรือทอเครื่องก็ตาม เหตุผลหลัก ๆ ที่รตจิตรเชียร์ให้เพื่อน ๆ ซื้อสินค้าด้านข้างของศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลน่าน เพราะนอกจากจะไม่แพง เหมือนที่พระธาตุแช่แห้ง ก็เช่นกัน หลังจากที่รตจิตรเช็คสอบราคาหลายที่แล้ว ร้านค้าข้างศูนย์ ฯ ยังใส่ถุงผ้าที่มีลาย ปู่ม่าน ย่าม่าน น่ารักมาก ให้ลูกค้าด้วย โดยไม่คิดเงินเพิ่ม เพราะที่อื่น จะขายถุงผ้านี้ ราคาไม่ต่ำกว่า 10 – 15 บาท แม่ค้าบอกไม่คิดค่าถุง เพราะเป็นฝีมือของลูกสาวแม่ค้าเองจ้า

ผ้าพื้นบ้าน ผ้าไทย ผ้าถุง ผ้าซิ่น น่าน

Advertisement

1 Comment

Filed under Everything_Okay

One response to “ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน

  1. Pingback: D.I.Y. เพ้นท์ถุงผ้าด้วยสีเทียนชอล์กที่ LPN Suit Pinklao | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.