คุ้มเจ้าราชบุตร

คุ้มเจ้าราชบุตร

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อน ๆ ที่อยากไปจังหวัดน่าน ห้ามมิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำไปใช้เพื่อการค้าหรือใช้ในเว็บไซต์อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที ในกรณีที่ต้องการนำไปใช้ในสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นวิทยาทาน ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียน และต้องอ้างอิงแหล่งที่มาด้วย

รตจิตร เดินทางมาถึงเมืองน่าน เที่ยววัดไหว้พระทำบุญไปถึง 17 วัด จึงรู้สึกว่าน่าจะหาที่เที่ยวแบบเปลี่ยนบรรยากาศ เพราะมีคุณผู้ติดตามคนหนึ่งที่มาเที่ยวด้วยกัน แอบบ่นว่า ทำไม trip นี้จึงมีแต่วัด น่านไม่มีที่อื่นให้เที่ยวเลยหรือไง ดังนั้นแล้ว รตจิตรจึงตัดให้

คุ้มเจ้าราชบุตร

ในใจกลางตัวเมือง ใกล้ๆ กับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดน่าน และใกล้ๆ กับห้องสมุด ที่นี่มี “คุ้มเจ้าราชบุตร” ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวน่านแนะนำ ที่คุ้มเจ้าราชบุตรมีคนดูแลอยู่ เป็นคุณตา คุณตามีข้าวของเยอะมาก บ้างเป็นของเก่าของเจ้านาย บ้างเป็นของสำคัญจากเมืองต่างๆ ที่มีคนซื้อมาฝาก เมื่อรตจิตรเข้าชมคุ้มเจ้าราชบุตร จึงรู้สึกว่าแยกไม่ค่อยออกระหว่างของเก่ากับของใหม่

เรือนไม้ที่นี่ค่อนข้างผุ และเก่า แม้ว่าเรือนจะมีอายุน้อยกว่าโฮงเจ้าผชฟองคำ แต่การดูแลไม่ดีพอ จึงทรุดโทรมเร็วกว่ามาก นักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่นี่ ควรจ่ายเงินค่าบำรุง เพื่อให้อนุรักษ์โบราณสถานนี้ต่อไป

ที่จริง รตจิตรอาจไม่ควรวิเคราะห์วิจารย์ถึงสิ่งที่รตจิตรเห็น เพราะแก่นแท้ของมันคือความรู้ และเรื่องเล่าที่ผู้ดูแลได้เล่า บอกต่อ ประวัติศาสตร์ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาชม แต่รตจิตรขอแนะนำว่า ถ้าท่านมาเพื่อดูเพียงอย่างเดียว ท่านอาจไม่ต้องการมาเยี่ยมชมคุ้มเจ้าราชบุตร แต่ในทางกลับกัน ถ้าท่านมาเพื่อจะฟังเรื่องเล่าของจังหวัดน่าน รตจิตรก็แนะนำให้ท่านมีชื่อคุ้มเจ้าราชบุตรในแผนการท่องเที่ยวของท่าน

**หมายเหตุ ภาพที่นำมาลงใน Blog นี้มาจากวัดภูมินทร์ พอดีที่ คุ้มเจ้าราชบุตร ห้ามถ่ายภาพ

คุ้มเจ้าราชบุตร

คุ้มเจ้าราชบุตร

Advertisement

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.