ทัวร์ไหว้พระ 3 วัด บนถนนอรุณอมรินทร์

One Day Tour for Three Temples
สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit | August 23, 2016

วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
**งานเขียนของรตจิตรนี้ เขียนจากประสบการณ์จริง ที่รตจิตรไปทำบุญกับครอบครัวเพื่อ อุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเอง และบุคคลที่เรารัก งานเขียนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นวิทยาทานให้ทุกคนได้อ่าน ห้ามมิให้คัดลอก หรือนำไปใช้เพื่อการค้า หรือนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเว็บไซต์ที่มีโฆษณา ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้อนุญาตให้นำไปใช้ในสถาบันการศึกษา โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและชื่อผู้เขียน

หัวข้อเรื่อง ทัวร์ไหว้พระ 3 วัด บนถนนอรุณอมรินทร์ นี้ รตจิตร หวังอย่างยิ่งว่า เพื่อน ๆ ญาติธรรมที่รักทัวร์ไหว้พระ อยากหาวัดวาอารามที่สามารถเดินทางได้ง่าย จะได้ประโยชน์อย่างมาก เพราะเดินทางสะดวกจริง วัดสวยงามยิ่ง น่าหลงใหล และยังมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ชวนศึกษา รวมถึงด้านโบราณคดี ตลอดจนเป็นวัดที่ญาติธรรมน่าทำบุญอย่างมาก เพราะบางวัดเป็นแหล่งศึกษาบาลี ศึกษาพระธรรม พระไตรปิฎก เพื่อต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ต่อไปอย่างมั่นคงอีกด้วย

บนเส้นถนนอรุณอัมรินทร์นั้น เพื่อน ๆ ส่วนมากจะรู้จักวัดระฆังโฆสิตารามอยู่แล้ว ลงจากสะพานอรุณอัมรินทร์ วิ่งตรงจากแยกโรงพยาบาลศิริราช ไปเพียง 500 เมตร ก็จะเห็นทางเข้าไปวัดระฆัง ในที่นี่รตจิตร จึงขอละ ไม่พูดในรายละเอียดเกี่ยวกับวัดระฆัง แต่จะให้ความสำคัญที่ 2 วัดหลัง คือ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร และวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร ดังนี้

1. วัดระฆังโฆสิตาราม
2. วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
3. วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร

รตจิตร พาทัวร์วัด สวยงาม น่ารัก

Advertisement

2 Comments

Filed under Everything_Okay

2 responses to “ทัวร์ไหว้พระ 3 วัด บนถนนอรุณอมรินทร์

  1. Pingback: Sw-Eden.NET

  2. Pingback: จะดำเนินการวิจัยวัดเขตบางใหญ่บางกรวยอย่างไรดี | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.