วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

จากแยกโรงพยาบาลศิริราชที่เป็นจุดตั้งต้นของ รตจิตร ในการทัวร์ไหว้พระ 3 วัดในวันนี้ เพียง 2 กิโลเมตร เห็นไฟแดงก่อนขึ้นสะพานบางกอกใหญ่ เพื่อน ๆ ควรเงยหน้าจะเห็นป้ายน้ำเงินใหญ่มาก ด้านข้างกลางสะพาน เป็นชื่อวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร อย่าขึ้นสะพานนะคะ แต่ถ้าขับเลยไปแล้ว ก็ให้ไปวัดกัลยาณมิตรก่อนก็ได้ค่ะ ตอนนี้ รตจิตร สมมติว่า เพื่อน ๆ ยังไม่ได้ขึ้นสะพานบางกอกใหญ่ ก็ให้ขับเลาะไปด้านซ้ายใต้สะพานจะมีประตูเข้าวัดค่ะ

รตจิตร พาทัวร์วัด สวยงาม น่ารัก

พอเข้าวัดโมลีโลกยาราม รตจิตรก็เห็นอาคารสีขาวแต่ไกล เป็นอาคารอเนกประสงค์สวยงามมากมี 2 ชั้น ชั้นล่างสำหรับญาติโยมใช้ศึกษาและปฏิบัติธรรม ชั้นบนเป็นที่จำวัดของเณร ซึ่งในวัดมีเณรมากว่า 200 รูป วันที่รตจิตร ไปถวายสังฆทานกับพระสงฆ์รูปหนึ่ง ท่านเล่าว่า วัดโมลีโลกยาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ระดับราชวรวิหาร ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่มาก ก่อนวัดกัลยาณสิตร เพราะสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยา และพอถึงสมัยพระเจ้าตากสิน มหาราช ทรงตั้งฐานทัพ คือเป็นพระราชวังเดิม ปัจจุบันจึงเรียกถนนหน้าวัด ว่า ถนนวังเดิม และตรงอาคารอเนกประสงค์ปัจจุบันนั้น เดิมเป็นที่เก็บเกลือ เมื่อชาวบ้านไปตลาดเมืองธนบุรี ก็จะนั่งเรือต่อมาเพื่อซื้อเกลือกัน จนเรียกอีกชื่อว่า วัดท้ายตลาด

แผนที่วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร

อย่างไรก็ตามก่อนถึงอาคารอเนกประสงค์ของวัดโมลีโลกยาราม รตจิตรเดินผ่านบ้านเป็นสี ๆ สวยงาม โดยหน้าบ้านมีเขียนป้ายไว้ทุกหลัง เช่น บ้านบาลี บ้านรัตนตรัย บ้านพระอภิธรรม บ้านปริยัติ ทำนองนี้ เพราะวัดเคยเป็นที่เรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี นอกจากนี้ ยังมีตัวอับเฉา น่ารัก ๆ เช่น แม่เสือเกาคาง โดยมีลูกเสืออยู่ใต้หน้าอกแม่เสือด้วย วันที่รตจิตร ไปถวายสังฆทานนั้น รตจิตร ก็เห็นภาพเณร หลายรูปกำลังเรียนภาษาบาลีอยู่ และยังมีโยมที่มาเรียนพระธรรมตามบ้านสีต่าง ๆ อีกจำนวนหนึ่ง ทำให้วัดนี้มีห้องน้ำค่อนข้างมากสำหรับสาธุชนจำนวนมาก

พระสงฆ์รูปที่รตจิตรถวายปัจจัย เล่าต่อว่าวัดนี้แปลก ไม่มีญาติโยมยอมให้ที่ให้ทางเพื่อทำทางเข้าออกวัดให้สะดวกขึ้น ทางวัดจึงต้องไปอาศัยทางกลับรถใต้สะพานเป็นทางเข้าออก ทำให้ทางเข้าออกไม่ค่อยสะดวกนัก เหมือนกับวัดกัลยาณมิตรที่สามารถเข้าออกจากริมถนนอรุณอัมรินทร์ได้เลย

ตัวอับเฉาวัดโมลีโลกยาราม

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

กลับไปดูหน้าหลัก นำเที่ยววัดบนถนนอรุณอมรินทร์
1. วัดระฆังโฆสิตาราม
2. วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
3. วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร

Advertisement

1 Comment

Filed under Everything_Okay

One response to “วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

  1. Pingback: วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.