สวนมุทิตาธรรมาราม นครปฐม

สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit | May 28, 2017

รตจิตร ณ สวนมุทิตาธรรมาราม

ธรรมะบรรยายเรื่อง สุกสดใสใจชื่นบาน

Dhama about happy mind
สรุปโดย รตจิตร

สรุปโดย ?รตจิตร concluded by Ratajit on May 21, 2016
**งานเขียนนี้ รตจิตร ถือเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนได้อ่าน โดยห้ามมิให้คัดลอกนำไปใช้เพื่อการค้าหรือนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่มีโฆษณา ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้อนุญาตให้นำไปใช้ในสถาบันการศึกษา โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและชื่อ “รตจิตร” ผู้เขียน
ผู้บรรยายธรรม : โดยท่านพระครูวรวงศ์ ฯ หรือท่านไผ่ จากวัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม
วันเวลาและสถานที่ : เสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 10-11 น. ณ สวนมุทิตาธรรมาราม โรงมหรสพทางวิญญาณ หอศิลป์ธรรมะ ท่านไผ่ได้บรรยายธรรมพอสรุปเรื่องที่สำคัญได้ เรื่อง ดังนี้

ท่านไผ่ ณ วัดญาณเวศกวัน
1. เรื่องอบายมุข

อบายมุขหมายถึง ปากทางสู่อบาย (มุขแปลว่า ปาก) สมัยรัชกาลที่ 4 คุณหมอบรัดลีย์ เป็นผู้นำ technology ในการผลิตหนังสือเข้ามาในประเทศไทย เรียกว่าสมุดฝรั่ง ที่เปิดจากซ้ายไปขวา ในขณะที่สมัยก่อน ใช้ใบลาน และมาใช้หินอ่อนในสมัยพระเจ้าอโศก เพื่อบันทึกคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวม 84,000 พระธรรมขันธ์ หรือประมาณ 45 เล่ม

2. เรื่องพระคู่สวด

ตามที่รตจิตรรับทราบมาจากทาง facebook ของวัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางวัดญาณฯ มีการบวชพระใหม่ ท่านไผ่จึงยกคำถามเพื่อถามญาติโยมเกี่ยวกับการบวชว่า รู้กันหรือไม่ว่า ในตอนบวชทำไมถึงต้องมีพระคู่สวด ก็เพื่อจะให้เกิดความแม่นยำในการสวด เช่นหากบทใดที่พระรูปที่เพิ่งบวชไม่แน่ใจ อย่างน้อยก็มีพระอีกรูปที่เป็นพระคู่สวด นำต่อไปได้ คล้ายกับตอนทำสังคยานาพระไตรปิฎกครั้งที่ 3 ที่ต้องมีพระอรหันต์ถึง 500 รูปและพระสงฆ์อื่นอีก รวมกันไม่ต่ำกว่า 1,000 รูปเพื่อ cross check กัน

รตจิตร ณ สวนมุทิตาธรรมาราม
3. เรื่องการลดความอ้วน

ท่านไผ่ เริ่มด้วยการถามญาติธรรมว่าใครอยากลดความอ้วนบ้าง รตจิตรก็ยกมือ พอรตจิตรดูไป รอบ ๆ ที่โยมนั่งฟังการแสดงธรรมอยู่ ปรากฏว่า มีรตจิตรคนเดียวที่ยกมือ หุหุ มีเราคนเดียวหรือนี่ที่อ้วนอยู่ ท่านไผ่บอกวิธีง่าย ๆ 2 วิธีคือ (1) กินให้น้อยลง (2) ออกกำลังกายให้มาก เพราะการกินน้อยลง ก็คือการทำให้อ้วนน้อยลง และการออกกำลังกายให้มากขึ้น ก็คือการทำให้อ้วนน้อยลงเช่นกัน แต่ รตจิตร ก็คิดว่าค่อนข้างยาก เพราะเป็นคนกินเก่งอยู่แล้ว เป็นคนอิ่มยากมาก และไม่มีเวลาออกกำลังกายเท่าไรเพราะเอาเวลาไปกินเสียหมด อิอิ

4. หัวใจของพระพุทธศาสนา

รตจิตร คิดว่าเรื่องหัวใจของพระพุทธศาสนา ใคร ๆ ก็ทราบดี แต่พอพระถามทีไร มักจะเอาไปรวมกับเรื่องอื่น ๆ เช่น อิทธบาท 4 บ้าง พรหมวิหาร 4 บ้าง หรือ ปฏิจสมุปบาทบ้าง เป็นต้น แต่ความจริงหัวใจของพระพุทธศาสนานั้นง่ายมากและเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ด้วย มี 3 ข้อ คือ เว้นชั่ว ทำดี ทำจิตให้บริสุทธิ์ หรือก็คือ

ท่านไผ่ ณ สวนมุทิตาธรรมาราม
(1) การงดเว้นจากความชั่วทั้งปวง
(2) การทำความดีให้ถึงพร้อม
(3) การทำจิตใจให้ขาวบริสุทธิ
อย่างไรก็ตามยังมีคนบางกลุ่ม ที่ไม่ได้คิดว่าชีวิตจะดีจะร้ายขึ้นกับการกระทำของตนเอง แต่กลับบูชาวัตถุมงคลเครื่องลางของขลัง หรือบูชาของดำ เช่น จะทำอะไรก็ต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นต้น

5. คำสอนของพระพุทธเจ้า

คำสอนของพระพุทธเจ้ามี 3 ข้อคือ (1) การให้ หรือ to share (2) ศีล 5 แต่นิสัยคนเราจะรู้สึกว่าขัดใจเช่น รู้สึกว่า การรักษาศีล 5 นั้นยากมาก แต่การละเมิดศีล 5 สิง่ายกว่า และกลับมีความสุขด้วย สุดท้ายในเรื่องคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือ (3) ภาวนา เป็นเรื่องทำได้ยากเพราะต้องฝึนใจ
และแล้วธรรมะบรรยายภายใน 1 ชั่วโมงโดยท่านไผ่ก็จบลงด้วย Q&A ทั่วไป ก่อนจบ รตจิตรอยากบอกว่า ณ สวนมุทิตาธรรมาราม มีตลาดนัดจัดขนาดพอประมาณกับสถานที่ทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนนะคะ ใครอยู่แถวพุทธมณฑลก็ไปอุดหนุนกันได้ ของดี มีคุณภาพ และราคาย่อมเยา ที่ดีคือได้ช่วยสนับสนุนผู้ผลิตโดยตรงนะคะ วันนี้ รตจิตร ขอจบเพียงเท่านี้ และจะพยายามเขียนเรื่องดี ๆ มีประโยชน์มาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อน ๆ ทุกคน

รตจิตร@สวนมุทิตาธรรมาราม

Advertisement

Leave a comment

Filed under Everything_Okay

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.