การใส่วัตถุลงไปในวิดิโอ เหมือนตั้งอยู่ในสถานที่จริง (Camera Tracking) ด้วย After Effects

การใส่วัตถุลงไปในวิดิโอ เหมือนตั้งอยู่ในสถานที่จริง (Camera Tracking) ด้วย After Effects

การใส่วัตถุลงไปในวิดิโอ เหมือนตั้งอยู่ในสถานที่จริง (Camera Tracking) ด้วย Adobe After Effects

1

1. ลากวิดิโอลงใน Timeline ของ Adobe After Effects ซึ่งโปรแกรมจะสร้าง composition มาให้อัตโนมัต

2

ตอนนี้ เราจะทำ Camera Tracking ซึ่งมี 2 วิธี คือ
(1) คลิกที่เมนู Animation ด้านบน และเลือก Camera Tracking เมื่อคลิกแล้ว โปรแกรมจะให้เรารอจนกว่ามันจะ Track เสร็จ
(2) คลิกที่เมนู Windows และเลือก Tracker จะมีหน้าต่างเครื่องมือปรากฏด้านขวามือของหน้าจอ ในหน้าต่างนั้น จะมีปุ่ม Camera Tracking เช่นกัน เมื่อคลิกแล้ว ก็รอจนกว่าระบบจะทำงานเสร็จ

วิธีที่ 1

การใส่วัตถุลงไปในวิดิโอ เหมือนตั้งอยู่ในสถานที่จริง (Camera Tracking) ด้วย After Effects

วิธีที่ 2

การใส่วัตถุลงไปในวิดิโอ เหมือนตั้งอยู่ในสถานที่จริง (Camera Tracking) ด้วย After Effects

.
.
.

3

1. เมื่อ Track เสร็จ เราเอาเม้าส์ไปวนๆ ตรงภาพวิดิโอ จะพบว่ามีแผ่นโรตีสีแดงๆ ตามเม้าส์ของเราอยู่
2. ให้เลื่อนเม้าส์ไปมา เพื่อตามหาแผ่นโรตีที่มีระนาบเดียวกับพื้นผิวที่เราจะใส่วัตถุลงไป
3. เมื่อตัดสินใจได้แล้ว ให้คลิกขวา
4. จะมีเมนูโผล่ขึ้นมา คือ
—(1) Create Text and Camera
—(2) Create Solid and Camera
—(3) Create Null and Camera
—(4) Create Shadow Catcher, Camera, and Light
ซึ่งขั้นตอนนี้ แนะนำให้เลือก “Create Shadow Catcher, Camera, and Light” เพราะเราขึ้เกียจที่จะสร้างแสงและแผ่นรองเงาเอง

การใส่วัตถุลงไปในวิดิโอ เหมือนตั้งอยู่ในสถานที่จริง (Camera Tracking) ด้วย Adobe After Effects

1. เมื่อเลือกแล้ว ท่านสามารถคลิกขวาที่เดิมได้อีก หากต้องการสร้างสิ่งอื่นๆ
2. เมื่อคลิกขวา จะมีเมนูขึ้นมา เช่น Create Text, Create Solid, และ Create Null
—(1) Create Text มีไว้สำหรับจะใส่ตัวหนังสือ
—(2) Create Solid จะมีแผ่นสี่เหลี่ยมโผล่ขึ้นมา
—(3) Create Null จะเป็นวัตถุใสๆ ไม่มีตัวตน

การใส่วัตถุลงไปในวิดิโอ เหมือนตั้งอยู่ในสถานที่จริง (Camera Tracking) ด้วย Adobe After Effects

.
.
.

4

กรณีเลือกสร้าง Null
Null มีไว้สำหรับคนที่อยากจะใส่รูป หรือวิดิโอลงไปในงานนี้ สามารถทำได้โดย

1. ลากรูปหรือวิดิโอที่ต้องการใส่ลงใน Timeline เพื่อจะแปะอยู่ในพื้นที่ของวิดิโอที่เรา Track ไปเมื่อกี้
2. ทำ Layer ที่เราพึ่งสร้างใหม่นั้น ให้เป็น 3D โดยกดกล่องสี่เหลี่ยมจิ๋วๆ ที่ Layer นั้นๆ ให้ปรากฏขึ้น
3. จัดวางวัตถุตามที่ต้องการ ว่าอยากให้ภาพหรือวิดิโอนั้นไปตั้งอยู่ส่วนไหนของพื้นที่ที่ Track
4. ที่ Layer ดังกล่าว เลือก Parent (ที่ Column ที่ชื่อ Parent ที่ตอนแรกจะเขียนว่า None) ให้เป็น Null ที่ได้สร้างไว้
4. วิธีการเลือก Parent อาจทำได้อีกแบบ คือ ลากหอยทากจาก Layer ที่พึ่งสร้าง ไปแปะที่หอยทากของวัตถุ Null

การใส่วัตถุลงไปในวิดิโอ เหมือนตั้งอยู่ในสถานที่จริง (Camera Tracking) ด้วย Adobe After Effects

การใส่วัตถุลงไปในวิดิโอ เหมือนตั้งอยู่ในสถานที่จริง (Camera Tracking) ด้วย Adobe After Effects

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.