วิธีการวนวิดิโอหรือแอนิเมชันใน After Effects loopOut(Cycle,0)

วิธีการวนวิดิโอหรือแอนิเมชันใน Adobe After Effects loopOut(Cycle,0)

วิธีการวนวิดิโอหรือแอนิเมชันใน Adobe After Effects loopOut Cycle

(1)

1. ลากไฟล์วิดิโอที่ต้องการจะเล่นวน (Loop) ลงไปใน Timeline ของ Adobe After Effects
2. คลิกที่ Layer ดังกล่าวใน Timeline
3. คลิกที่เมนู Layer (ตามรูปด้านล่าง)
4. เลือก Time และ Enable Time Remapping (ตามรูปด้านล่าง)

วิธีการวนวิดิโอหรือแอนิเมชันใน Adobe After Effects loopOut Cycle

.
.
.
.
.
.

(2)

ผลจากการคลิก Enable Time Remapping ในข้อที่ผ่านมา ทำให้เราสามารถยืดระยะเวลาของ Timeline ส่วนนั้นได้

1. ไปที่ Layer ดังกล่าว
2. ดูที่ Timeline
3. ใช้เม้าส์ดึงขยายเวลา (ตามรูปด้านล่าง)

ขั้นตอนนี้ วิดิโอที่ถูกยืด จะค้างภาพสุดท้ายไว้ แต่ยังไม่มีการวนไปมาซ้ำๆ

วิธีการวนวิดิโอหรือแอนิเมชันใน Adobe After Effects loopOut Cycle

.
.
.
.
.
.

(3)

หลังจากขั้นตอนในข้อที่ผ่านมา ที่ด้านล่างของ Layer จะมีการตั้งค่าที่เขียนว่า Time Remap ปรากฏขึ้น

1. ดูที่ Layer เดิม
2. คลิกที่บรรทัดของการตั้งค่าที่เขียนว่า Time Remap (ตามรูปด้านล่าง)
3. คลิกที่เมนู Animation เลือก Add Expression (ตามรูปด้านล่าง)

Expression คือภาษาที่ใช้ใน After Effects ซึ่งมีมากมายเกินกว่าที่ อ.พราว จะรู้ ดังนั้นนักศึกษาสามารถสืบค้น Expression ได้เอง

วิธีการวนวิดิโอหรือแอนิเมชันใน Adobe After Effects loopOut Cycle

.
.
.
.
.
.

(4)

1. ที่การตั้งค่าของ Layer ที่ นศ. ทำงานอยู่ ที่บรรทัด Time Remap จะมีช่องให้เขียน code ลงไปได้
2. พิมพ์คำว่า loopOut(“cycle”,0); ลงไป

เพียงเท่านี้ วิดิโอใน Layer นั้นๆ ก็จะเล่นวนไปเรื่อยๆ จนสุดเวลาที่ นศ. เคยยืดไว้

วิธีการวนวิดิโอหรือแอนิเมชันใน Adobe After Effects loopOut Cycle

.
.
.
.
.
.

เย่! เสร็จละ

วิธีการวนวิดิโอหรือแอนิเมชันใน Adobe After Effects loopOut Cycle

3 Comments

Filed under Uncategorized

3 responses to “วิธีการวนวิดิโอหรือแอนิเมชันใน After Effects loopOut(Cycle,0)

  1. Pingback: Match Moving คืออะไร? ใช้อะไรทำได้บ้าง? | Sw-Eden.NET

  2. Pingback: Context แปลว่าอะไร? ในนิเทศศาสตร์ | Sw-Eden.NET

  3. Pingback: Cycle ในงาน Animation คืออะไร? | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.