Healing the Heart: An X-Men Dramatic FanFiction ตอนที่ 0

บันทึก วันก่อนสอน

ข้าพเจ้าชื่อ Kitty Pryde หรือ Shadowcat พวกคุณคงรู้เกี่ยวกับพลังของข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้ามีอีกพลังหนึ่ง คือ การทำภาพนิ่งให้เคลื่อนไหวได้ การทำภาพเคลื่อนไหวนี้เป็นพลังพิเศษที่พิเศษกว่าพลังอื่นๆ เพราะข้าพเจ้าสามารถถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ด้วยการสอน การที่ข้าพเจ้าถ่ายทอดพลังให้มนุษย์กลายพันธุ์คนอื่น ข้าพเจ้าไม่ได้ทำแบบ Rogue ที่ใช้การสัมผัสตัว แต่ข้าพเจ้าอธิบายหลักการและให้ลงมือปฏิบัติในหลากหลายรูปแบบ มนุษย์กลายพันธุ์ที่สามารถถ่ายทอดพลังผ่านการสอนได้ จะได้เป็นอาจารย์

Scott Summers เป็นเพื่อนร่วมสถาบันกับข้าพเจ้า เขาเป็นอาจารย์ที่มีคนติดต่อให้ไปสอนหลายๆ ที่ เขามีพลังการสร้างวัตถุ 3 มิติขึ้นมาตามจินตนาการณ์ของเขา และสามารถถ่ายทอดให้แก่คนอื่นได้ด้วยการสอน เช่นเดียวกับข้าพเจ้า เขามักชักชวนให้ข้าพเจ้าไปสอนสถาบันอื่นๆ เช่นเดียวกับที่เขาทำ แต่ข้าพเจ้ามักตอบเขาว่า ไม่ไป เพราะสถาบันเหล่านั้นอยู่ไกลบ้านของข้าพเจ้า แต่แล้ววันหนึ่ง อนาคตที่ข้าพเจ้าไม่เคยคาดคิดว่าจะได้รับมันได้เริ่มต้นขึ้น

Scott Summers โทรมาหาข้าพเจ้าและชวนให้ข้าพเจ้าไปสอนที่ Xavier Institute ซึ่งเป็นสถาบันในเครือเดียวกับที่ข้าพเจ้าเคยเรียนจบมา และอยู่ใกล้บ้านข้าพเจ้า ซึ่งแน่นอนที่ข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิเสธด้วยเหตุผลเดิมได้ ข้าพเจ้าบอกตกลงไป และขอไปดูสถานที่ก่อน

วันนั้น ฤดูร้อน แดดแผดเผา เหมือนเตาอบ น่าสลบ เหงื่อไหล น่าใจหาย เดินเท้าจากถนนใหญ่ ใกล้ตาย ถึงจนได้ หน้าวิทยาลัย ใจกลางเมือง ข้าพเจ้าเดินทางไปถึง Xavier Institute ก่อนเวลานัดประมาณ 1 ชั่วโมง เพราะไม่ได้เข้าไปในกลุ่มสถาบันนั้นประมาณ 10 กว่าปีแล้ว ข้าพเจ้าจะเผื่อเวลาไว้ เกรงว่าจะไม่ทัน ข้าพเจ้านั่นรอประมาณ 1 ชั่วโมง Scott Summers ก็เดินทางมากถึง

“ทำไมสถาบันในเครือนี้มันใหญ่จังวะ” Scott Summers บ่น

และเราทั้งคู่ก็ขึ้นไปบนอาคารพร้อมกัน ในการสัมภาษณ์และการแนะนำสถาบันในวันนั้น Professor Xavier บอกว่าหาคนสอนไม่ได้ เพราะอาจารย์ที่เคยสอนได้ติดภารกิจกระทันหัน เมื่อข้าพเจ้าได้ฟัง Professor Xavier เกี่ยวกับลักษณะการสอน การจ่ายเงินเดือน และลักษณะของนักศึกษา ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกไม่อยากสอน

“ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่ ไม่ค่อยอยากทำ” ข้าพเจ้าพูด
Professor Xavier ได้ฟังเช่นนั้นจึง บอกว่า “ใครๆ ก็ต้องมีครั้งแรก ลองดูเถอะ”

และการเปิดเทอมก็เริ่มต้นขึ้นหลังจากวันนั้นไปประมาณ 1 เดือน ข้าพเจ้าเตรียมสอนตั้งแต่ก่อนเปิดภาคเรียน จัดเรียงไฟล์งานทั้งหมดที่จะต้องใช้ไว้ใน Folder เรียงเป็นวันๆ ข้าพเจ้าเดาว่านักศึกษาที่นี่ต้องคล้ายกับเพื่อนๆ รุ่นเดียวกับข้าพเจ้าที่เคยเรียนในสถาบันในเครือเดียวกัน เพื่อนๆ รุ่นเดียวกับข้าพเจ้าส่วนใหญ่จะเรียนวิทยาศาสตร์และแพทย์ จะมีอยู่ไม่กี่คนที่เรียนด้าน ศิลปะและสังคมศาสตร์อย่างข้าพเจ้า เพื่อนๆ เป็นคนมีความรับผิดชอบ เป็นคนเก่ง ทำงานเร็ว จบปริญญาเอกก่อนข้าพเจ้าหลายคน คนที่ยังไม่จบคือคนที่เขาเรียนสาขาที่ยากจริงๆ

เรียงเล่าโดย สว อิเฎล (the Sw Eden)

อ่าน Healing the Heart: X-Men fan fiction ตอนอื่นๆ
o อ่าน บันทึกก่อนสอน
o อ่าน บันทึกคาบที่ 1
o อ่าน บันทึกคาบที่ 2
o อ่าน บันทึกคาบที่ 3
o อ่าน บันทึกคาบที่ 4
o อ่าน บันทึกคาบที่ 5
o อ่าน บันทึกคาบที่ 6
o อ่าน บันทึกคาบที่ 7
o อ่าน บันทึกคาบที่ 8
o อ่าน บันทึกคาบที่ 9
o อ่าน บันทึกคาบที่ 10

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.