Healing the Heart: An X-Men Dramatic FanFiction ตอนที่ 5

บันทึกคาบที่ 5
ณ Xavier Institute

Kitty Pryde รู้ตนเองดีว่า ตนสร้างความเกลียดชังให้แก่นักเรียนหลายคน ที่ตนไม่ยอมเปลี่ยนบทบาทของครูไปอยู่ในบทบาทอื่น Kitty Pryde มารอที่ห้องเรียนนานมาก ยังไม่มีใครมาสักคน Quentin เป็นคนแรกที่มาถึง แต่เขาไม่ทักทาย และเขาทำในสิ่งที่ Kitty Pryde เคยสอนว่าไม่ให้ทำ Kitty Pryde รู้ดีว่านั่นคือการสื่อสารบางอย่างจาก Quentin เขากำลังบอกว่าเขาไม่แคร์ และเขาไม่เคารพ Kitty Pryde อีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม คนคนเดียวไม่ควรที่จะทำให้บทบาทของครูเสื่อมลง Kitty Pryde ทำหน้าที่ของเธอ ทำทุกอย่างตามปกติ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เมื่อมีนักเรียนเข้ามาประมาณ 4 คน เธอก็เริ่มสอน และเมื่อมีเข้ามาเพิ่มอีก 2 คน เธอก็ต้องสอนใหม่ทั้งหมด และเมื่อมีเพิ่มเข้ามาอีก เธอก็ต้องสอนใหม่ ตามจำนวนคนที่มาสาย การสอนนักเรียนที่ Xavier Institute ทำให้เหนื่อยกว่าสอนที่อื่น เพราะการสอนที่อื่น จะสอนไม่เกิน 3 รอบเท่านั้น หากนักศึกษามาไม่ทัน 3 รอบนี้ นักศึกษาจะรู้เองว่า ควรถามเพื่อนหรือค้นคว้าหาวิธีการทำงานด้วยตนเอง ซึ่งแตกต่างจากนักศึกษาที่นี่ ที่รอให้ครูคอยป้อนสิ่งต่างๆ ให้ และไม่มีความเกรงใจโดยใช้สอนซ้ำตามจำนวนคนที่มาสาย

ภาพ นิยาย แฟนฟิกชัน fan fiction X-Men

นอกจากนี้ระหว่างคาบเรียน บางคนยังแสดงอาการก้าวร้าวกรีดร้อง ขึ้นเสียง วีน โวยวาย หมิ่นประมาท หัวเราะเยาะ และที่นี่คือการศึกษาระดับ College ซึ่งโดยทั่วไป นักเรียนนักศึกษาจะต้องรู้หน้าที่ของตนเอง การมาสายเป็นกิจวัตรไม่ควรเกิดขึ้น ความก้าวร้าวทั้งกายและวาจาไม่ควรเกิดขึ้น การอบรมสั่งสอนของครูอาจารย์ไม่จำเป็นต้องมี เพราะทุกคนควรรู้หน้าที่ของตนดีอยู่แล้ว นักศึกษาควรรับผิดชอบต่ออุปกรณ์การเรียนของตนในกรณีที่ซื้อเองหรือนำมาเองได้ แต่ถ้าไม่สามารถนำมาเอง พวกเขาควรรับผิดชอบทำเรื่องยืมและคืนกับเจ้าหน้าที่ของสถาบัน หากนักเรียนนักศึกษาในสถาบันไม่สามารถจัดการกับชีวิตของตนเองได้ เขาจะประสบปัญหามากมายในการทำงาน เว้นแต่ข้อเดียวคือ พวกเขาจะไม่จบไปเพื่อทำงาน แต่เขาเพียงต้องการปริญญาเพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีในสังคม ข้อคำถามคือ ถ้าพวกเขาไม่มุ่งเรียนรู้ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่มุ่งรักดีและเป็นคนที่สมบูรณ์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของ Xavier Institute จะต้องปฏิบัติตนอย่างไร เพื่อให้พวกเขาพอใจ

ภาพ นิยาย แฟนฟิกชัน fan fiction X-Men

นี่มันคงไม่ใช่อำนาจเงิน ใช่หรือไม่ Kitty Pryde พูดกับตนเอง บางคนไม่มีเงิน จึงเลือกบูชาเงิน และทำทุกอย่างเพื่อมัน ส่วนบางคนมีเงินมหาสาร และบูชาเงิน โดยใช้เงินเป็นอำนาจทำให้เขาได้สิ่งที่พอใจ แต่บางคน แม้จะมีเงินมหาสารหรือไม่มี เขาก็เป็นอิสระจากอำนาจเงิน ใช้ชีวิตอย่างคนปกติ

Kitty Pryde นึกย้อนไปถึงสมัยที่ตนเรียนใน Middle School นั่นเป็นฝันร้าย ที่เธอต้องอยู่ท่ามกลางคนที่บูชาเงิน ในมุมมองของเธอ ก่อนมาสอนที่ Xavier Institute เธอคิดว่า ที่โรงเรียนสอนมนุษย์กลายพันธุ์แห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่บูชาความรู้ บูชาปัญญา เหมือนกับสถาบันอื่นๆ ในเครือข่ายเดียวกัน และเธอก็ต้องผิดหวัง Xavier Institute กลายเป็นฝันร้ายของ Kitty Pryde เหมือนที่เธอเคยฝันร้ายเกี่ยวกับ Middle School

สิ่งที่ Kitty Pryde ต้องทำ มิใช่เพียงสอน แต่เธอต้องรักษาศรัทธา ศรัทธาในสถาบันอื่นๆ ในรั่วเดียวกัน ที่สถาบันเหล่านั้นสร้างชื่อเสียงและองค์ความรู้ให้แก่โลกมนุษย์ หากจะเสื่อมศรัทธา ขอจงเสื่อมศรัทธาเฉพาะใน Xavier Institute เท่านั้น

เรียงเรื่องเล่าโดย สว อิเฎล (The Sw Eden)

อ่าน Healing the Heart: X-Men fan fiction ตอนอื่นๆ
o อ่าน บันทึกก่อนสอน
o อ่าน บันทึกคาบที่ 1
o อ่าน บันทึกคาบที่ 2
o อ่าน บันทึกคาบที่ 3
o อ่าน บันทึกคาบที่ 4
o อ่าน บันทึกคาบที่ 5
o อ่าน บันทึกคาบที่ 6
o อ่าน บันทึกคาบที่ 7
o อ่าน บันทึกคาบที่ 8
o อ่าน บันทึกคาบที่ 9
o อ่าน บันทึกคาบที่ 10

ภาพ นิยาย แฟนฟิกชัน fan fiction X-Men

ภาพ นิยาย แฟนฟิกชัน fan fiction X-Men

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.