การเสียภาษีรถยนต์ประจำปี

Payment of Car Tax

สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit | May 7, 2018

“การเสียภาษีรถยนต์ประจำปี”

**งานเขียนของรตจิตรนี้ ถือเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนได้อ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อน ๆ ที่ต้องการไปเสียภาษีรถยนต์ประจำปีด้วยตนเอง ห้ามมิให้คัดลอกนำไปใช้เพื่อการค้าหรือนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้อนุญาตให้นำไปใช้ในสถาบันการศึกษา โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและชื่อผู้เขียน

รตจิตร เขียนเรื่องการเสียภาษีรถยนต์ประจำปี เพื่อให้เพื่อน ๆ ไม่ต้องเสียเวลามากมายในการเสียภาษีรถยนต์ และถ้าสามารถเสียภาษีได้ด้วยตนเอง ก็จะประหยัดค่าจ้างวานให้คนอื่นไปเสียภาษีรถยนต์ประจำปีให้เพื่อน ๆ ได้ด้วย

หลายปีก่อนคนนิยมเสียภาษีรถยนต์ประจำปี โดยการเข้าช่อง Drive Through เพราะใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที รวมถึงรตจิตรด้วย และเมื่อก่อนปี 2559 กรมขนส่งก็ยอมให้ Drive through เสียภาษีรถยนต์ที่มีนามสกุลเดียวกันได้ครั้งละ 2 คัน ซึ่งรตจิตรก็เคยทำมาแล้ว ภายหลังจึงมีการเปลี่ยนแปลงให้เสียภาษีช่อง Drive through ได้ครั้งละ 1 คัน หากต้องการเสียภาษีรถยนต์ประจำปี 2 คันที่มีนามสกุลเดียวกัน ให้ใช้วิธีไปเสียภาษีด้านในแทน โดยต้องไปขอบัตรคิว เพื่อเสียภาษีที่ counter แต่ 2-3 ปี ย้อนหลังคือ ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน คือเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา รตจิตรใช้วิธีเสียภาษีโดยไปยืนเข้าแถวรับบัตรคิว ได้คนละ 1 คิวเท่านั้น

“การต่อทะเบียนรถยนต์”

รตจิตร อยากแนะนำเพื่อน ๆ ในเรื่องการเสียภาษีรถยนต์ประจำปีเพื่อไม่ให้เสียเวลา ดังนี้

1. การเสียภาษีล่วงหน้า

โดยปกติ กรมขนส่งอนุญาตให้เสียภาษีก่อนวันถึงกำหนดได้ 90 วันก่อนวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน หรือวันที่ในสมุดใบคู่มือจดทะเบียน ดังนั้นเพื่อน ๆ จึงสามารถเลือกวันเสียภาษีได้สะดวก ณ วันที่รตจิตรไปเสียภาษีรถยนต์ประจำปี 27 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้ากรมขนส่งเล่าว่า เมื่อก่อนวันที่หวยออกคือ ทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน คนจะมาเสียภาษีรถยนต์ประจำปีน้อยมาก แต่ระยะหลังนี้ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา มีคนมาเสียภาษีรถยนต์ประจำปี เป็นจำนวนมากทุกวัน

“บัตรคิวเพื่อเสียภาษีรถยนต์”

ตามที่รตจิตร สังเกต วันที่คนมาเสียภาษีรถยนต์ประจำปี น้อย จะเป็นวันเวลาต่อไปนี้
(1). ก่อนและหลังวันหยุดติดกันหลายวัน
(2). ช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ก่อนเงินเดือนออก
(3). เวลาเช้าจริง ๆ คือเริ่ม 8:00 น. ที่กรมขนส่งเริ่มให้รับบัตรคิวเสียภาษีรถยนต์ได้

“Drive

2. ช่องทางเสียภาษีรถยนต์ประจำปี

(1). ช่องเลื่อนล้อต่อภาษี หรือ Drive Thru For Tax ด้านนอก
ความจริงน่าจะเป็น Drive Through for Tax เสียมากกว่า ช่องนี้มีป้ายให้ดับเครื่องยนต์ในขณะที่เสียภาษี แต่ไม่เห็นมีคันไหนดับเครื่องยนต์ เพราะถ้าถึงเจ้าหน้าที่ ก็เร็วมาก ที่เสียเวลาคือตอนขยับรถทีละนิดเพื่อเข้าแถวเสียภาษีรถยนต์นั่นเอง รตจิตรไปเสียภาษีรถยนต์ที่กรมขนส่งพื้นที่ 6 เขตตลิ่งชัน พอเข้าไปกรมขนส่ง จะเห็นช่อง Drive through คือขับรถเสียภาษีรถยนต์ ด้วยตนเอง ถ้ารตจิตรเห็นคิวยาว จะรีบหาที่จอดรถเพื่อไปรับบัตรคิวเสียภาษีรถยนต์ ด้านในกรมขนส่งจะเร็วกว่า

“เลื่อนล้อต่อภาษ๊รถยนต์”

(2). การเสียภาษีรถยนต์ประจำปี ด้านใน
ให้เข้าแถวเพื่อรับบัตรคิวเสียภาษีรถยนต์ และนั่งรอหน้า Counter ที่ระบุไว้ในบัตรคิว ได้คนละ 1 คันเท่านั้น วันที่รตจิตรไปเสียภาษีรถยนต์ คือวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 แต่ในบัตรคิว ยังระบุวันที่ 01/01/2543 อยู่เลยค่ะ ลำดับของวันนั้น แค่ครึ่งวันก็ได้คิวที่ 737 แล้ว

3. เอกสารในการเสียภาษีรถยนต์ประจำปี

(1). ใบเสร็จรับเงินตามพรบ.รถยนต์
ถ้ามีแต่สำเนาใบเสร็จรับเงินพรบ.รถยนต์ เจ้าหน้าที่กรมขนส่งที่แจกบัตรคิว จะให้รตจิตรเซ็นชื่อในสำเนา ฯ และเขียนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้ด้วย

“เลื่อนล้อต่อภาษ๊รถยนต์-Drive

(2). สมุดใบคู่มือจดทะเบียน
สมุดใบคู่มือจดทะเบียน มีเพื่อดูประวัติเก่า และเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิมพ์รายการชำระภาษีรถยนต์ปีปัจจุบันไว้ เมื่อชำระภาษีรถยนต์ เรียบร้อย รตจิตรจะได้รับในเสร็จรับเงิน กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เป็นอันจบเรื่องการเสียภาษีรถยนต์ประจำปีค่ะ

“เอกสารกรมขนส่ง”

ของแถม

รตจิตรขอแถมเรื่อง การแจ้งไม่ใช่รถชั่วคราว หรือตลอดไป ตามผังวิธีที่กรมขนส่งติดไว้ รตจิตรคิดว่ามีประโยชน์อย่างมากต่อรถยนต์เก่าที่เพื่อน ๆ ไม่ต้องการใช้แล้ว ไม่ว่าจะกรณีไม่ใช่ชั่วคราว หรือไม่ใช้ถาวร ซึ่งกรมขนส่งระบุว่าใช้เวลาดำเนินการแค่ไม่เกิน 15 นาทีเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ที่มี แท็กซี่หลายคันไม่สามารถใช้งานได้แล้ว เพื่อประหยัดในเรื่องที่ต้องเสียภาษีรถยนต์ประจำปี

“หลักการกรมขนส่งกรณีไม่ต้องการใช้รถ”

4 Comments

Filed under Everything_Okay

4 responses to “การเสียภาษีรถยนต์ประจำปี

  1. Pingback: หลวงพ่อกลางสวน ย้ายจากเทพสิรินทร์ มาที่วัดเรืองบุญ | Sw-Eden.NET

  2. Pingback: 5 วิธี ทำอย่างไร น้องหมาจึงไม่อ้วก อาเจียนในรถยนต์ | Sw-Eden.NET

  3. Pingback: ข้อเสีย 3 ประการของการอาเจียนของน้องหมาในรถยนต์ | Sw-Eden.NET

  4. Pingback: กยศ. ปีนี้ 2563 รายได้รวม 360,000 บาทก็กู้ได้จร้า! | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.