ประโยชน์ของการอ่าน คนไทยอ่านน้อยลง

Benefit of Reading
สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit | May 23, 2018

ประโยชน์ของการอ่าน

**งานเขียนของ รตจิตรนี้ ถือเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนได้อ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อน ๆ ที่มีบุตรหลาน และอยากให้บุตรหลานรักการอ่าน เห็นคุณค่าของการอ่านมากขึ้น โดยห้ามมิให้คัดลอกนำไปใช้เพื่อการค้าหรือนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้อนุญาตให้นำไปใช้ในสถาบันการศึกษา โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและชื่อผู้เขียน

วัตถุประสงค์ของการอ่าน

ตามความเห็นของ รตจิตร ปัจจุบันจำนวนคนไทยที่อ่านหนังสือมีจำนวนน้อยลง เพราะปัจจัยหลายอย่าง เช่น อยู่บนถนนนานขึ้น เนื่องจากการจราจรที่ติดขัด หรือ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่มากขึ้น ทำให้มีเวลาน้อยลง รตจิตร คิดว่า เศรษฐกิจที่แย่ลง ทำให้ใคร ๆ ก็ต้องทำงานหนักขึ้น เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด ตลอดจนการใช้เวลาอยู่กับเพื่อนฝูงมากขึ้น รวมถึงการอยู่ในโลก Social Media มากขึ้น แม้แต่การอ่านตามหน้า website ก็น้อยลงด้วย เพราะสมาธิในการอ่านลดลง รตจิตร ก็ยังเจอกับปัญหานี้ เช่น จากเสียงหรือสิ่งกวนเกี่ยวกับข้อความเข้า เสียงกวนจาก เพื่อนที่กดไลค์ และคอมเม้นท์ (Like and comment) เป็นต้น ทำให้การอ่านได้รับการรบกวน ต้องหยุดชะงัก แต่ถ้าเพื่อน ๆ

การอ่าน

รตจิตร ขอแนะนำประโยชน์ของ “การอ่าน” พร้อมเหตุผลอย่างน้อยรวม 13 ข้อ เพื่อเพื่อน ๆ จะได้นำไปชี้นำ หรืออาจเป็นประโยชน์ในการแนะนำคนอื่น โดยเฉพาะบุตรหลานของเพื่อน ๆ ดังนี้
1. ใช้ประโยชน์ในงานเขียน
2. เป็นแนวทางสู่การประกอบอาชีพ
3. เรียนรู้อดีตเพื่ออนาคต
4. ได้โอกาสในการเข้าสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง
5. ได้เรียนลัด
6. ฝึกทักษะการอ่านภาษา และการพูด

ประโยชน์ของการอ่าน

7. ทำให้ฉลาดขึ้น ฝึกสมอง ได้ความรู้ใหม่ ๆ
8. ได้คะแนนหรือผลสอบดี
9. ได้ใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์และคุ้มค่า
10. อ่านให้ผู้อื่นเพลิดเพลินจากการฟังรตจิตรอ่าน
11. เรียนรู้วัฒนธรรมได้เร็ว และถูกต้อง
12. ได้ใช้เงินอย่างคุ้มค่า
13. ฝึกฝนการศึกษาด้านตัวอักษร

ประโยชน์ของการอ่าน

1. ใช้ประโยชน์ในงานเขียน

เนื่องจากการอ่านนี่เอง ที่ทำให้รตจิตรมี web site ส่วนตัวของรตจิตรคือ sw-eden.net รตจิตรได้ชื่อว่าเป็นนักเขียนคนหนึ่ง เพราะรตจิตรทราบดีถึงประโยชน์ของ “การอ่าน” จึงเขียน เขียน เขียน บทความมากมายมากกว่า 500 เรื่องใน sw-eden.net บางวันมีคนที่รู้ซึ้งถึงคุณค่าของการอ่าน เข้ามาอ่านกันมากกว่า 2,000 คนต่อวัน รตจิตรสามารถเอาประโยชน์จากบทความต่าง ๆ ที่อ่านมาเป็นแนวทางในการเขียน มาใช้อ้างอิง หรือแม้แต่สร้างแรงบันดาลใจให้รตจิตรต้องเขียนให้ได้ ต้องเขียนให้ดี ต้องเขียนให้จบ และเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น จนสามารถออกหนังสือการ์ตูนหลายภาษา เพื่อการกุศลมาหลายเล่ม ให้เด็ก ๆ น้อง ๆ และเยาวชนได้สนุกกับการอ่านที่มีประโยชน์ด้วย และ 1 ในหลายเล่มนั้น ยังได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากคุณบัณฑูร ล่ำซำ ในนามของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ประโยชน์ของการอ่าน

2. เป็นแนวทางสู่การประกอบอาชีพ

รตจิตร เคยไปสมัครงานที่บริษัทแห่งหนึ่ง ที่อยู่อันดับต้น ๆ ของเมืองไทย อยู่ ๆ ก็ต้องสอบวิชาที่รตจิตร ไม่เคยเรียนมาก่อน เพราะการอ่านอย่างเร็วเกี่ยวกับวิชานั้น ทำให้รตจิตร สามารถสอบวิชานั้นผ่าน และได้รักการคัดเลือกเป็นพนักงานของบริษัทนั้น โดยได้เป็น 1 ใน 2 คนจากผู้สอบทั้งสิ้นถึงเกือบ 50 คน การอ่านจึงถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวันของรตจิตร

3. เรียนรู้อดีตเพื่ออนาคต

“ประวัติศาสตร์ย่อมซ้ำรอย” เป็นวลีที่ไม่ตาย บ่อยครั้งที่รตจิตรได้รับประโยชน์อย่างยิ่งยวดจากการอ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ และการป้องกันในอนาคต หรือแม้แต่การอ่านประวัติศาสตร์ของเมืองไทยเพื่อสร้างความสามัคคีในชาติ ไม่ให้เกิดการแตกแยกจนต้องสูญเสียสิ่งที่รักไป เป็นต้น

benefit of reading

4.ได้โอกาสในการเข้าสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง

ตั้งแต่รตจิตรเรียนหนังสือมามีชมรมที่เกี่ยวกับการอ่านอยู่เสมอ ๆ ประโยชน์ของการอ่านจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้รตจิตรได้อยู่ในสังคมของคนที่ชอบอะไรเหมือน ๆ กันคือการอ่าน ในปัจจุบันยิ่งมีสถานที่ที่สนับสนุนนักอ่าน หากใครชอบอ่านก็สามารถอยู่ในสังคมดี ๆ เช่นนี้ ตลอดจนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมดังกล่าวได้เป็นอย่างดี เช่น TK Park; ห้องสมุด AA บนถนนสาธร หรือแม้แต่หอสมุดแห่งชาติ และห้องสมุด กทม. เป็นต้น ห้องสมุด กทม. เพิ่งเปิดไม่นาน เมื่อปี 2560 รตจิตรเองก็ยังไม่เคยไปที่นี่ และจะหาโอกาสไปเยี่ยมชม ไปอ่านหนังสือที่นี่บ้าง

5. ได้เรียนลัด

เพราะรตจิตรมีโอกาสอ่านประสบการณ์ความสำเร็จของคนอื่นที่ประสบมาแล้ว ประโยชน์ที่เห็นง่าย ๆ ใกล้ตัว เช่นการอ่านชีวประวัติของคุณ สตีฟ จ็อบส์ หรือการอ่านเรื่องราวต่าง ๆ ที่ผู้เขียนถ่ายทอดมาจากประสบการณ์จริงของผู้เขียนเอง ทำให้เมื่อรตจิตรพบปัญหาจริงในชีวิต ก็อาจลดความตื่นเต้นตกใจ สามารถใช้สติ และปัญญาในการแก้ปัญหาได้ จนกระทั่งนำแนวทางที่ได้จากการอ่านมาช่วยในการวิเคราะห์และใช้กับชีวิตจริงๆ ได้ เป็นต้น

ประโยชน์ของการอ่าน

6. ฝึกทักษะการอ่านภาษา และการพูด

การอ่านช่วยให้รตจิตรพูดได้ชัดเจนขึ้น ด้วยการอ่านออกเสียงบ่อย ๆ และยังทำให้รตจิตรกลายเป็นคนอ่านหนังสือได้เร็วขึ้น แม้ว่าจะเป็นหนังสือต่างภาษา สาเหตุอาจมาจาก รตจิตรได้ฝึกการอ่านอย่างมีระบบจากการอ่านภาษาไทยบ่อยครั้ง นอกจากนี้ความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือภาษาไทย ทำให้รตจิตรเข้าใจเรื่องได้เร็วขึ้น แม้ว่าเรื่องที่อ่านจะเกี่ยวข้องกับต่างชาติก็ตาม เป็นต้น

7. ทำให้ฉลาดขึ้น ฝึกสมอง ได้ความรู้ใหม่ ๆ

แน่นอน ไม่มีใครเถียงได้ว่า การอ่านทำให้คนเราฉลาดขึ้น จากเรื่องที่รู้อยู่แล้ว สามารถรู้ได้มากและลึกซึ้งขึ้น หรือแม้แต่เรื่องที่ไม่เคยรู้เลย ก็สามารถรับรู้ได้ทั้งสิ้นด้วยการอ่าน กล่าวคือได้ความรู้ใหม่ ๆ

8. ได้คะแนนหรือผลสอบดี

ช่วง พฤษภาคม และมิถุนายน นี้ เป็นช่วงที่สถาบันการศึกษาเปิดภาคเรียน ใครรักการอ่าน และด้วยความเข้าใจ ย่อมมีผลสอบที่ดีด้วยเป็นส่วนมาก รตจิตรสังเกตจากตัวเอง และเพื่อน ๆ ของรตจิตร ว่าถ้าใครอ่านเตรียมตัวไปก่อนเข้าเรียนวิชานั้น ๆ จะทำให้เข้าใจได้เร็วขึ้น และยังมีโอกาสตั้งคำถามเพื่อถามปัญหาครูบาอาจารย์ได้ด้วย เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้นไปอีก

ประโยชน์ของการอ่าน

9. ได้ใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์และคุ้มค่า

บางครั้ง เมื่อรตจิตรมีเวลาว่าง และคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรดี การอ่านทำให้เวลาว่างของรตจิตรไม่สูญเปล่า ไม่จำเป็นที่ต้องอ่านเฉพาะตำรับตำรา แม้แต่การอ่านหนังสืออ่านเล่นทั่วไปก็ยังมีประโยชน์มากมาย บางครั้ง รตจิตรได้ใช้ประโยชน์จากการอ่านโดยไม่รู้ตัวด้วย

10. อ่านให้ผู้อื่นเพลิดเพลินจากการฟังรตจิตรอ่าน

เมื่อเดือน 2 เดือนที่ผ่านมา รตจิตรโชคดีที่พอกลับมาเมืองไทย ก็มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมการกุศลกับเพื่อน ๆ ที่มูลนิธิ 2 แห่ง คือ
(1) มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมป์ สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่อยู่ 182 หมู่ 14 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 และ
รตจิตร รู้สึกดีใจค่ะ เพราะการอ่านช่วยให้คนพิการทางสายตา ได้ฟังสิ่งที่รตจิตร อ่านแล้วมีความสุข
(2) มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่อยู่ 18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริถนนสุขุมวิท, อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์: 02-380-1177
รตจิตร รู้สึกดีใจค่ะ เพราะการอ่านช่วยให้เด็กมารวมเป็นกลุ่มมานั่งอยู่กับพวกรตจิตร ทำให้พวกเขาค่อนข้างชอบมาก และเพลินไปกับเนื้อเรื่องที่รตจิตรอ่านเป็นอย่างมาก ยิ่งการอ่านแล้วมีภาพประกอบ เด็ก ๆ ยิ่งมีความเข้าใจ และมีความสุขกันมากด้วย

ประโยชน์ของการอ่าน

11. เรียนรู้วัฒนธรรมได้เร็ว และถูกต้อง

เนื่องจากในชีวิตการศึกษาของรตจิตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักศึกษาที่ไปศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศเพียงลำพังคนเดียว โดยไม่มีญาติมิตรไปด้วย เป็นสิ่งสำคัญมากที่พวกเขาต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ เพราะฉะนั้นเพื่อให้รวดเร็วในการเรียนรู้ นักศึกษาเหล่านี้ต้องใช้วิธีอ่านวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนข้อบังคับ กฎหมาย ต่าง ๆ ในต่างแดนจากหนังสือบ้าง หรือผ่านทาง Internet เป็นต้น และรตจิตรก็พบว่า ชาวต่างชาติก็นิยมที่จะอ่านหนังสือแนะนำประเทศไทยบนเครื่องบินขณะที่เดินทางมาบ้านเมืองเราเป็นครั้งแรกเช่นกันค่ะ

12. ได้ใช้เงินอย่างคุ้มค่า

เมื่อรตจิตรซื้อหนังสือเล่ม ๆ หนึ่งนอกจากประโยชน์มากมายจากการอ่านที่ได้ยกมาเป็นตัวอย่างข้างต้นแล้ว ยังสามารถเก็บหนังสือนั้นเป็นสมบัติได้นานแสนนาน ความรู้ส่วนมากก็ไม่มีคำว่า เชย หยิบมาค้นคว้าหาความรู้ได้อยู่เสมอ ๆ จึงกล่าวได้ว่าเป็นการใช้เงินอย่างคุ้มค่า เมื่อเวลาผ่านไป หนังสือบางเล่มอาจมีราคาแพงขึ้นด้วย ไม่ใช่เพราะค่ากระดาษ ค่าแรงงาน ค่าลิขสิทธิ์ แต่เพราะคุณค่าของหนังสือนั้น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือประเภทที่พิมพ์จำนวนจำกัด หรือ Limited edition เป็นต้น นอกจากนี้ รตจิตรยังขายผลประโยชน์ต่อ จากการอ่านหนังสือธรรมะต่าง ๆ แล้วเสร็จก็ให้เพื่อน ๆ สายธรรมะ ได้อ่านต่อด้วย ซึ่งเพื่อน ๆ ก็ทำแบบเดียวกัน คืออ่านจบก็เวียนให้ผู้อื่นอ่านต่อ
ประโยชน์ของการอ่าน

13. ฝึกฝนการศึกษาด้านตัวอักษร

สุดท้ายนี้ รตจิตรอยากฝากประโยชน์ข้อนี้ไว้ แม้ว่าอาจจะเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นสำหรับบางคนก็ตาม คือได้ฝึกฝนการศึกษาด้านตัวอักษร รตจิตรหมายถึง การศึกษารากศัพท์ภาษาไทย ภาษาบาลี หรือแม้กระทั่งการศึกษาภาษาต่างประเทศบางประเทศ เช่นครั้งที่รตจิตรไปประเทศลาวในช่วงเวลาสั้น ๆ ที่รตจิตรนั่งเครื่องบินลาว พอรตจิตรได้อ่านภาษาลาว ด้วยการเดาทีละคำ รตจิตรก็สามารถศึกษาตัวอักษรของภาษาลาว จนนำมาพูดและเขียนได้ เป็นต้น

นี่แหละค่ะ ที่รตจิตรสามารถบอกได้ว่า ประโยชน์ของ “การอ่าน” มีมากมายจริง ๆ แล้วทำไมเปอร์เซ็นต์ของคนไทยที่อ่านหนังสือกลับลดลง เมื่อเทียบกับคนในชาติอื่น และวันนี้คุณอ่านหนังสือบ้างหรือยังคะ?

Leave a comment

Filed under Everything_Okay

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.