การขอวีซ่า อเมริกา ปี 2561

How to apply USA Visa – 2018
สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit | June 25, 2018

การสมัครวีซ่าอเมริกา

**งานเขียนของ รตจิตรนี้ ถือเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนได้อ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อน ๆ ที่ต้องการไปประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งในบทความนี้จะเรียกว่าประเทศอเมริกา และต้องการขอวีซ่าอเมริกา โดยห้ามมิให้คัดลอกนำไปใช้เพื่อการค้าหรือนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้อนุญาตให้นำไปใช้ในสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นธรรมทาน โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและชื่อผู้เขียน
รตจิตรสรุปขั้นตอนการขอวีซ่าอเมริกาออกเป็น 5 ขั้นตอน และให้ความสำคัญที่วันนัดสัมภาษณ์ เพราะ การสมัครขึ้นอยู่กับการใส่ข้อมูลของเพื่อน ๆ เอง รตจิตรขอสรุปขั้นตอนดังนี้

How

1. การสมัคร Online ผ่านเว็บไซต์

การยื่นคำร้องขอวีซ่าที่เว็บไซต์ http://www.ustraveldocs.com/th_th/index.html?firstTime=No แบบฟอร์มในการสมัครคือ Ds-160 ตาม URL ด้านล่างนี้ ลูกของรตจิตรใส่ข้อมูลเท่าที่จะสามารถใส่ได้ลงในแบบฟอร์ม
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/forms/ds-160-online-nonimmigrant-visa-application.html
ลูกของรตจิตร upload รูปเพื่อสมัคร Online โดยเป็นรูป .jpg file โดยมีขนาด file ไม่เกิน 240 Kb และรูปมีขนาด 2×2 นิ้ว พื้นหลังขาว กระดาษด้าน

2. การชำระค่าธรรมเนียม

ลูกของรตจิตรเข้าที่เว็บไซต์นี้ http://www.ustraveldocs.com/th/th-niv-paymentinfo.asp#feepayment
ช่วงที่ลูกของรตจิตรสมัครวีซ่าอเมริกานั้นคือ ปลายเดือนพฤษภาคม และลูกของรตจิตรได้สัมภาษณ์ใกล้กลางเดือนมิถุนายน 2561 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าเท่ากับ $160 และสถานฑูตกำหนดไว้ที่อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD = 35 Baht คิดเป็นเงิน 5,600 บาท ไม่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน แต่ตอนนี้ในเว็บไซต์กำหนดไว้ที่ 1 USD = 33 Baht ซึ่งมีผลใช้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 อย่างไรก็ตามเพื่อน ๆ สามารถเข้าไปดูใน website ที่ลูกของรตจิตรให้ไว้ จะแสดงอัตราแลกเปลี่ยนไว้หน้าแรกเลย ลูกของรตจิตรอยากเตือนให้เพื่อน ๆ พิมพ์ใบ CGI (Computer-generated imagery) ไปให้กรุงศรี ฯ มิเช่นนั้นธนาคารจะรับชำระไม่ได้
Paid fee  ได้รับอีเมลแจ้งกลับหลังจากเที่ยงวันทำการถัดไป (หากชำระด้วยเงินสด) หรือภายในสองวันทำการ (หากชำระผ่านระบบออนไลน์แบงก์กิ้ง หรือ Electronic Funds Transfer (EFT))

3. การนัดสัมภาษณ์ Online

ลูกของรตจิตรเข้า website: http://www.ustraveldocs.com/th/th-niv-appointmentschedule.asp เพื่อนัดสัมภาษณ์ ช่วงที่ไม่ค่อยมีคน จะใช้เวลาเพียง1 สัปดาห์ แต่ถ้ามีคนขอวีซ่ามาก ต้องใช้เวลานัดถึง 2-3 สัปดาห์ ลูกของรตจิตรรอประมาณ 2 สัปดาห์เศษ

4. เอกสารที่ต้องนำไปในวันสัมภาษณ์

รตจิตรอยากสรุปเอกสารที่สำคัญที่เพื่อน ควรเตรียมไป 5 อย่างคือ
(1) ใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160
(2) ใบยืนยันนัดสัมภาษณ์
(3) หนังสือเดินทางปัจจุบันและเล่มเดิมทั้งหมด
(4) รูปขนาด 2X2 นิ้วที่ลูกของรตจิตร upload ตอนสมัคร Online
(5) เอกสารอื่น ๆ
เอกสารเหล่านี้ ในวันที่ลูกของรตจิตรไปสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ไม่ได้ขอดูเลยแม้แต่ฉบับเดียว อาจเป็นเพราะมีข้อมูลเก่าในระบบอยู่แล้ว แต่รตจิตรอยากให้เพื่อน ๆ เตรียมเผื่อไว้ด้วยตามหมายเหตุด้านล่าง

การนัดสัมภาษณ์

5. วันนัดสัมภาษณ์

มีหลายด่าน แต่โดยรวมแล้วสำหรับช่วงที่มีคนนัดสัมภาษณ์มาก ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ลูกของรตจิตรก็ใช้เวลาประมาณ 40 นาที แต่สัมภาษณ์จริงเพียง 1 นาที คำถามที่ลูกของรตจิตรถูกสัมภาษณ์ก็เป็นคำถามทั่ว ๆ ไป 3 คำถาม ได้แก่ ทำงานที่ไหน ไปทำไม ไปกี่วัน เป็นต้น

(1) สกรีนเบื้องต้น

ลูกของรตจิตรต่อแถวด้านนอกอาคาร มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจรายชื่อว่าอยู่ในรอบสัมภาษณ์ไหน และดูเอกสารคร่าว ๆ เพื่อสกรีนเบื้องต้น ถ้าเพื่อน ๆ เห็นคนออกันเยอะแยะ อย่าตกใจนะ เพราะนิสัยคนไทยที่จะมาสัมภาษณ์ในการขอวีซ่า ชอบมาเช้า มาก่อนเวลา และมาเป็นเพื่อน ๆ กัน เป็นพ่อแม่ เพื่อน ญาติพี่น้องที่มาให้กำลังใจ หรือรับฝากของ รตจิตรก็รออยู่ที่ตลาดข้าง ๆ

(2) ผ่าน รปภ. (นิสัยสุภาพน่ารักมาก)

โดยปกติสถานทูตอเมริกาอนุญาตให้เอาโทรศัพท์มือถือเข้าไป 1 เครื่อง แต่ต้องปิดเครื่อง และกระเป๋าสะพาย 1 ใบ ไม่อนุญาตเป้นะคะ ต้องฝากเป้ค่ะ ลูกของรตจิตรใช้ใส่ถุงผ้า

(3) ผ่านเครื่อง Scan

Scan ตัวด้วยเครื่องเหมือนตอน check in ที่สนามบิน คือตัวเอง เอกสาร มือถือ และกระเป๋า

(4) Counter นอกอาคาร มี 2 ช่อง เพื่อรับ tracking number

Counter 2 ช่องนี้อยู่บริเวณนอกอาคาร ภายในสถานทูตอเมริกา เจ้าหน้าที่จะให้แฟ้มใส่ passport ของลูกของรตจิตร และติด tracking number ที่ passport ดังนั้นหลังสัมภาษณ์ ลูกของรตจิตรต้องจด tracking number ออกมาด้วย เพราะเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์จะเอา passport ไป ลูกของรตจิตรได้ tracking number เพื่อเช็คผลของวีซ่า
(5) เข้าตึก มี 4 counters
ลูกของรตจิตรเลือกรอบเช้า ซึ่งมี 6 คนทุกครึ่งชั่วโมง ช่องนี้ทำหน้าที่ตรวจเอกสารในแฟ้ม ลูกของรตจิตรต้องส่งทั้งแฟ้มให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ใครเสร็จก็ไปอีกช่องที่ติดกับ 4 ช่องนี้ เพื่อเช็คคิวโดย Scan จาก Barcode ที่นัดสัมภาษณ์

(6) Interview counter

ลูกของรตจิตร ถูกสัมภาษณ์สั้นมาก น่าจะเป็นเพราะข้อมูลเก่าที่มีอยู่ในระบบอยู่แล้ว เพราะครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ของการทำวีซ่าอเมริกาของลูกของรตจิตร พอสัมภาษณ์เสร็จ ลูกของรตจิตร ก็จด tracking number ที่ปะบน passport ไว้เช็คในระบบ และเพียง 1-2 วัน ลูกของรตจิตรก็ทราบผลว่าได้วีซ่าแล้ว และมีการส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนมาภายใน 2 วันทำการเอง

หมายเหตุ เรื่องเอกสารที่ควรเตรียมไปด้วย
– หนังสือรับรองการทำงานพร้อมอัตราเงินเดือน Slip เงินเดือน หรือสัญญาการจ้างงาน (ถ้ามี)
– ใบแสดงฐานะทางการเงินจากธนาคาร, สมุดเงินฝาก (Bank Statement) 6 เดือนย้อนหลัง, หรือเอกสารครอบครองทรัพย์สิน/ธุรกิจหรือสินทรัพย์
– แผนการเดินทาง Itinerary
– ใบจองโรงแรมตลอดการเดินทาง/ใบจองเครื่องบิน
– บัตรประชาชนตัวจริง เพื่อฝากของ
รตจิตรหวังว่าเรื่องการขอวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2561 นี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อน ๆ รตจิตรอยากกระซิบด้วยว่า รอบสัมภาษณ์ตอนสาย ๆ หลัง 9:30-10:00 น. ค่อนข้างว่างมากๆ นะคะ

2 Comments

Filed under Everything_Okay

2 responses to “การขอวีซ่า อเมริกา ปี 2561

  1. Pingback: เนื้อร้อง เพลง “ช้างชูไทย” คนไทยบูชาฝรั่งเหมือนพระจ้า | Sw-Eden.NET

  2. Pingback: ใครเกลียดงานเอกสาร เบื่อทำรายงานบ้าง ยกมือขึ้น! | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.