ทำประกันการเดินทาง ที่ไหนดี

Which company is the best to do Traveling Insurance?
สรุปโดยรตจิตร
Concluded by Ratajit | July 8, 2018

การประกันการเดินทาง

**งานเขียนของ รตจิตรนี้ ถือเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนได้อ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อน ๆ ที่ต้องการทำประกันการเดินทาง ในการเดินทางไปต่างประเทศหรือในประเทศก็ตาม หรือเพื่อประกอบการทำวีซ่าต่างประเทศบางประเทศก็ตามที่มีเงื่อนไขต้องทำประกันการเดินทาง โดยห้ามมิให้คัดลอกนำไปใช้เพื่อการค้าหรือนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้อนุญาตให้นำไปใช้ในสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นธรรมทาน โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและชื่อผู้เขียน

1. ควรประกันการเดินทางหรือไม่

การประกันการเดินทาง ตามความเห็นของรตจิตร เป็นการประกันที่คุ้มค่า เพราะไม่แพงแต่ประกันเพื่อคุ้มครองหลายอย่าง เช่น คุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ หรือแม้แต่คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ เป็นต้น นอกจากนี้การประกันการเดินทางบางประเภทยังมีการคุ้มครองที่ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง ซึ่งเรื่องนี้แม้จะไม่สำคัญมาก แต่กลับเป็นแรงบันดาลใจให้ รตจิตร เขียนบทความนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อน ๆ จากรการประกันการเดินทางที่ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งขอบอกว่าผิดหวังมาก

การเคลมประกันภัย

2. ความเป็นมาก่อนรตจิตรเคลมประกัน

รตจิตรจองตั๋วเครื่องบินไปกลับประเทศสเปน – โปรตุเกส 2 คนแม่ลูก รตจิตรเคยใช้จองสายการบิน Aeroflot ผ่าน expedia เพราะเคยใช้บริการสายการบินนี้มาแล้ว 2 ครั้งตอนไปเที่ยวรัสเซีย และยุโรป รตจิตรจึงเลือกใช้บริการของ Aeroflot อีกครั้ง วันที่ 10 เม.ย. 2561 เวลา 12:10 น. แต่เครื่องบินเกิดความล่าช้า รตจิตรได้ยินทางสายการบิน Aeroflot ประกาศที่สนามบินสุวรรณภูมิว่า flight delay เนื่องจากสภาพอากาศที่เมืองมอสโคว โดยครั้งแรกต้องเลื่อนเป็นบ่าย 15:30 น. แล้วก็เลื่อนอีก ทำให้รตจิตรได้ออกเดินทางจริงเวลา 00:20 น. หรือ flight delay ไป 12:10 ชั่วโมงโดยให้ไปนั่งการบินไทยแทน ทำให้แผนการเดินทางของรตจิตร จึงหายไปเป็นวัน อีกทั้งโรงแรมที่รตจิตรจองไว้และจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ก็หายไป 1 คืน โดยรตจิตรไม่สามารถ refund ได้ด้วย ทั้ง ๆ ที่แจ้งเขาทันทีเมื่อทราบว่าเครื่องบินล่าช้า

การเรียกร้องค่าสินไหม

3. รตจิตรเคลมประกัน หรือเรียกร้องค่าสินไหม

ตอน Flight delay รตจิตรคุยกับพวกที่ตกชะตากรรมเดียวกัน เขาบอกว่า delay ขนาดนี้สามารถเรียกร้องค่าสินไหมได้ พอกลับถึงไทย รตจิตรรีบติดต่อ call center ของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด เจ้าหน้าที่ชื่อ xxxx (ขอไม่เอ่ยชื่อนะคะ) ของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด ยืนยันว่ารตจิตรเรียกร้องค่าสินไหมจาก Flight delay ได้ รตจิตรจึงจดชื่อเธอไว้ โดยให้เตรียมเอกสารดังนี้
– หนังสืออ้างถึงกรมธรรม์ และเรื่องที่ขอค่าสินไหม
– สำเนาบัตรประชาชนของรตจิตร ผู้เอาประกัน
– เอกสารประกอบอื่น เช่นแผนการเดินทางครั้งแรก และ Boarding pass สำหรับการเดินทางจริงที่ Flight delay เป็นต้น

การเรียกร้องค่าสินไหม

4. การบริการของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

– เมื่อกลับจากสเปน รตจิตรโทรถามเรื่องการเคลมประกันจาก Flight delay
– เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2561 รตจิตรส่งจดหมายลงทะเบียน ชี้แจงรายละเอียดแก่ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด แต่ไม่ได้รับการติดต่อเลย
– วันที่ 21 พ.ค. 2561 จึงโทรถามความคืบหน้ากับเจ้าหน้าที่บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด เจ้าหน้าที่ชื่อ xxxx (ขอไม่เอ่ยชื่อนะคะ) ตอบว่าได้ส่งจดหมายให้ รตจิตรใส่สาเหตุการล่าช้าของสายการบินมาทางไปรษณีย์แล้ว
– ประมาณวันที่ 23-24 พ.ค. 2561 จึงได้รับจดหมายจากบริษัท ฯ เพื่อขอหนังสือจากสายการบินบอกสาเหตุของ Flight delay รตจิตร จึงติดต่อ expedia เพราะโทรติดต่อ Aeroflot ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ยากมาก ๆ expedia ได้ออกหนังสือยืนยันมาว่าแผนการเดินทางของรตจิตร มีการเปลี่ยนแปลงล่าช้าไปมากกว่า 12 ชั่วโมงจริง แต่ไม่สามารถระบุสาเหตุได้ กว่ารตจิตรจะติดต่อสายการบิน Aeroflot ไม่ง่ายเลย จึงใช้วิธีติดต่อผ่านช่องทาง website ซึ่งก็ได้ Auto reply ให้ขั้นตอนตามเรื่อง
รตจิตรพยายามหาประวัติความล่าช้าของสายการบิน Aeroflot แต่ข้อมูลในเว็บเซต์ยังไม่ update มีข้อมูลที่สายการบิน Aeroflot ล่าช้าแค่สิ้นปี 2560

– วันที่ 6 มิถุนายน 2561 รตจิตรส่งจ.ม. อีกฉบับเพื่อให้หลักฐานทั้งหมดที่รตจิตรตามเรื่อง และได้ข้อมูลอย่างไรบ้าง พร้อมให้เบอร์โทรศัพท์ และชื่อที่ติดต่อทั้งหมดแก่ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด ได้แก่ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และ e-mail ของทั้ง expedia และ Aeroflot

การเรียกร้องค่าสินไหมจากบริษัทประกัน

5. รีวิวบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เท่าที่เขียนมารตจิตรผิดหวังมาก ๆ กับการทำงานของเจ้าหน้าที่ของ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด นับตั้งแต่จดหมายฉบับแรกของรตจิตรถึงบริษัท ฯ ผ่านไป 62 วัน ไม่มีอะไรคืบหน้าจาก บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด รตจิตรตัดสินใจ post ไปที่หน้า fece book ทำให้หลังจากนั้นแค่วันเดียว จึงมีเจ้าหน้าที่บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด ชื่อ xxxx (ขอไม่เอ่ยชื่อนะคะ) ติดต่อกลับมาที่รตจิตร เพื่อขอเวลาในการเช็คข้อมูลก่อน ต่อมาจึงโทรแจ้งว่า รตจิตรประกันการเดินทางแบบเรียกร้องค่าเสียหายได้เฉพาะกรณี เครื่องบินล่าช้าจาก transit เท่านั้น โดยล่าช้าตั้งแต่ 6 ชั่วโมง ไม่ใช่เกิดล่าช้าในประเทศ รตจิตรต้อง click เข้าไปดูในรายละเอียดนะคะ
รตจิตรตอบกลับ เจ้าหน้าที่บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด รายนั้นว่า เงินทองที่จะเคลมไม่เท่าไร แต่ผิดหวังกับบริการของบริษัทมาก ที่ไม่แจ้งตั้งแต่ต้น ทั้ง Call center ทั้งตอนที่บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด ได้รับจดหมายและหลักฐานต่าง ๆ จากรตจิตร แต่กลับให้รตจิตรหาข้อมูลเพิ่มให้เป็นลายลักษณ์อักษร แล้วค่อยมาบอกว่า เรียกร้องไม่ได้นะคะ

ประกันการเดินทางที่ไหนดี

ดังนั้นถ้าเพื่อน ๆ จะทำประกันใด ๆ ก็ตาม ควรอ่านให้รอบคอบ และอย่าไว้ใจคำตอบของพนังงานบริษัทประกันภัย หรือแม้แต่หนังสือเอกสารหลักฐานจากบริษัทฯ ตามที่บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด กระทำกับรตจิตรข้างต้น บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด ทำงานไม่รอบคอบ ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของเจ้าหน้าที่ของตนเอง อีกทั้ง บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัดไม่ได้คำนึงถึงความเสียหายที่เกิดกับลูกค้า การเสียเวลามากมาย ที่รตจิตร พยายามหาข้อมูลให้ และไปส่งจดหมายลงทะเบียนให้ทุกครั้ง บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด ทำได้แค่พูดคำเดียว “ขอโทษ” ทั้ง ๆ ที่ค่าเบี้ยประกันของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด ก็ไม่ได้ถูกกว่าบริษัทประกันภัยอื่น ที่รตจิตรเคยทำประกันภัยการเดินทาง เช่น กรุงศรีฯ, Axa, เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว รตจิตรเชื่อว่าเวลาเพื่อน ๆ ทำประกันการเดินทาง หรือแม้แต่ประกันชีวิต ประกันภัยอื่น ๆ เราก็คงไม่ได้คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดอะไร

การเรียกร้องค่าสินไหมจากบริษัทประกัน

2 Comments

Filed under Everything_Okay

2 responses to “ทำประกันการเดินทาง ที่ไหนดี

  1. Pingback: 5 วิธี ทำอย่างไร น้องหมาจึงไม่อ้วก อาเจียนในรถยนต์ | Sw-Eden.NET

  2. Pingback: Cycle ในงาน Animation คืออะไร? | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.