ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด นครปฐม ทัวร์วันเดียว

9-Temple-Tour in Nakorn Prathom
สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit | July 31, 2018

มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย

**งานเขียนของ รตจิตรนี้ ถือเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนได้อ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อน ๆ ที่ชอบไปทัวร์ไหว้พระ 9 วัดด้วยตนเอง ทั้งนี้ห้ามมิให้คัดลอกนำไปใช้เพื่อการค้าหรือนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้อนุญาตให้นำไปใช้ในสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นธรรมทาน โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและชื่อผู้เขียน

เพื่อน ๆ ที่เป็นสายบุญทั้งหลาย ที่ชอบทัวร์ไหว้พระ 9 วัด หรือชอบเที่ยวเองภายใน 1 วัน ทัวร์วันเดียว 9 วัด สามารถเดินทางตามที่รตจิตรจะเล่าต่อไปนี้ได้อย่างสบาย คุ้มค่า คุ้มเวลา จริง ๆ โดยวันนี้ รตจิตร จะพาไปเที่ยวทำบุญ 9 วัด จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีวัดจำนวนมาก คือมีวัดประมาณ 245-250 วัด แต่วันนี้รตจิตรจะท่องเที่ยวไปโดยทำบุญที่วัด และมูลนิธิดังนี้

1. มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย 佛眼禅林
2. วัดหอมเกร็ด
3. วัดใหม่สุปดิษฐาราม
4. วัดตุ๊กตา
5. วัดกลางบางแก้ว
6. วัดงิ้วราย
7. วัดลานตากฟ้า
8. มูลนิธิปฐมเปาเก็งเต็ง
9. ไชน่าทาวน์ ศาลายา

มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย

Advertisement

Leave a comment

Filed under Everything_Okay

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.