ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด นครปฐม 3. วัดใหม่สุปดิษฐาราม

Wat_Mai_Supaditharam
สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit | July 31, 2018

โบสถ์วัดใหม่สุปดิษฐาราม

**งานเขียนของ รตจิตรนี้ ถือเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนได้อ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อน ๆ ที่ชอบไปทัวร์ไหว้พระ 9 วัดด้วยตนเอง ทั้งนี้ห้ามมิให้คัดลอกนำไปใช้เพื่อการค้าหรือนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้อนุญาตให้นำไปใช้ในสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นธรรมทาน โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและชื่อผู้เขียน

ที่อยู่ของวัดใหม่สุปดิษฐาราม: อำเภอนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัด นครปฐม 73120
Amphoe Nakhon Chai Si, Nakhon Pathom Province 73120

รตจิตร อยากให้เพื่อน ๆ ขับรถวิ่งต่อจากวัดหอมเกร็ดมาทางถนนทางหลวงหมาเลข 3325 บางคนเรียกว่า นครชัยศรี-ขุนแก้วประมาณ 8.5 กม. ก็ถึงวัดใหม่สุปดิษฐาราม ซึ่งอยู่ด้านขวาของถนน ด้านในวัดมีที่จอดรถกว้างขวาง วันที่ รตจิตร ไปถึงวัด มีงานมหรสพด้วย ถ้าเพื่อน ๆ เข้าถึงวัด คงจะมีความรู้สึกแบบรตจิตร คือตะลึงกับความสวยงามของวัดใหม่สุปดิษฐาราม ทั้งนี้ รตจิตรได้สรุปจุดเด่นของวัตามสายตาที่เห็นในวันนั้นด้านล่างนี้

จุดเด่นของวัดใหม่สุปดิษฐาราม

1. โบสถ์ใหญ่สีทอง

เข้าถึงวัดปั๊บ ก็เห็นโบสถ์ด้านหน้าเลย สวยสีทอง หน้าโบสถ์มียักษ์คู่สูงใหญ่สีทองเช่นกัน ด้านในมีรูปปั้นเทวดานางฟ้า พระแม่ธรณีบีบมวยผม ราหูอมจันทร์ และยังมีพิธีครอบเศียรปู่ฤาษี รตจิตรเห็นแล้วรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขนลุกพอสมควร

พระสีวลี_วัดใหม่สุปดิษฐาราม

2. พระสีวลี องค์ใหญ่มาก

พระสีวลี หรือพระอรหันต์ผู้บันดาล มหาโชค มหาลาภ มหาบารมี ซึ่งเป็นรูปหล่อทอง องค์ใหญ่มาก สูงถึง 7 เมตร 49 ซ.ม. เป็นองค์ยืนสีทองงดงาม ห้ามไม่ให้ปิดทอง แต่จะมีพระสีวลีองค์เล็กด้านหน้า เพื่อให้ญาติโยมที่อยากปิดทอง สามารถปิดทององค์เล็กด้านหน้านี้แทน โดยมีป้ายคถาบูชาพระสีวลี รตจิตร จึงคัดลอกมาไว้ในบทความ ดังนี้
ตั้งนะโม 3 จบ
สีวะลี จะ มะหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห
ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา.
สีวะลี จะ มะหาเถโร ยักขะเทวาภิปูโต โสระโห
ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา
สีวะลี เถระคุณัง เอตัง โสตถิลาภัง ภะวันตุ เมฯ

เสี่ยงเซียมซีวัดใหม่สุปดิษฐาราม

รตจิตรเห็นด้านข้างขององค์พระสีวลี มีกระบอกไม้ไผ่เพื่อเสี่ยงเซียมซี ขนาดใหญ่มาก ๆ จนมือ 2 ข้างโอบไม่หมดค่ะ และยังค่อนข้างหนัก แต่วันที่รตจิตรไปวัดใหม่สุปดิษฐา รตจิตรยังไม่เห็นมีใครเขย่ากระบอกเซียมซีกระบอกนี้เลย

3. หลวงพ่อสมปรารถนา

ก่อนที่จะเห็นองค์พระสีวลี องค์ใหญ่ของวัดใหม่สุปดิษฐาราม ที่ตั้งอยู่ด้านหลังภายในวัดใหม่สุปดิษฐาราม รตจิตรอยากให้เพื่อน ๆ สักการะพระพุทธรูปที่อยู่ด้านในโบสถ์ ส่วนของด้านหน้าก่อน รตจิตรเข้าไปแล้วเห็นทันที ก็คือหลวงพ่อสมปรารถนา โดยมีคาถาบูชาที่ให้สวด 9 จบ รตจิตร คิดว่าน่าจะเป็นพระคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ ดังนี้
ตั้งนะโม 3 จบ
สัมปจิตฉามิ
นาสังสิโม พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ พรหมมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เมมิเตพาหุหะติ
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม
สัมปติจฉามิ เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤาๆ

หลวงพ่อสมปรารถนา

4. เทพทันใจ

รตจิตรคิดว่า ปัจจุบันในประเทศไทย มีเทพทันใจหลายวัดจริง ๆ ทำให้วัดใหม่สุปดิษฐาราม ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีเทพทันใจ และก็ได้รับความนิยมจากญาติโยมในการสวดคาถา และขอพร

5. พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากมหาราช
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมีในอนาคต รตจิตรไปทำบุญที่วัดใหม่สุปดิษฐาราม เป็นวันที่มีพิธีเททองหล่อ พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากมหาราช วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:45 น. โดยเป็นพระบรมรูปในท่าที่พระองค์กำลังดึงดาบออกจากฝัก

6. อุโมงค์ใต้โบสถ์
เป็นสิ่งที่จะเห็นในอนาคตอีกเช่นกัน คือ วัดใหม่สุปดิษฐาราม กำลังให้ขุดใต้โบสถ์ เพื่อให้ญาติธรรม สามารถรอดใต้โบสถ์หลังเก่าได้

โบสถ์วัดใหม่สุปดิษฐาราม

Advertisement

1 Comment

Filed under Everything_Okay

One response to “ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด นครปฐม 3. วัดใหม่สุปดิษฐาราม

  1. Pingback: ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด นครปฐม 4. วัดตุ๊กตา | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.