แปลเพลง Never Too Late วง Three Days Grace

แปลเพลง Never Too Late วง Three Days Grace
เพลงนี้ เกี่ยวข้องกับการข่มขืน เป็นความตั้งใจของศิลปิน เพื่อให้กำลังใจคนที่มีประสบการณ์ที่เลวร้าย และเพื่อให้แฟนๆ เห็นโทษของมัน ซึ่งต่างจากเพลงเชียร์รับน้อง หรือในกีฬาสี ที่กลับสร้างความเคยชินด้านลามกและข่มขืนในกลุ่มเยาวชน


Songwriters: Gavin Brown / Neil Sanderson / Adam Gontier / Brad Walst / Naomi Brewer
Never Too Late lyrics © Kobalt Music Publishing Ltd., Sony/ATV Music Publishing LLC
แปลโดย: สว อิเฎล

This world will never be
โลกนี้จะไม่เคยเป็น
What I expected
อย่างที่ฉันคาดไว้
And if I don’t belong
และถ้าฉันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโลก
Who would have guessed it?
ใครควรจะเดาหล่ะ
I will not leave alone
ฉันจะไม่ทอดทิ้ง
Everything that I own
ทุกอย่างที่เป็นของฉัน
To make you feel like it’s not too late
เพื่อที่ให้คุณรู้สึกเหมือนว่า มันไม่สายเกินไป
It’s never too late
มันไม่เคยสายเกินไป

Even if I say
แม้ฉันพูด
It’ll be alright
ว่าอะไรๆ จะดีขึ้น
Still I hear you say
แต่ฉันยังได้ยินคุณบอกว่า
You want to end your life
คุณยังอยากตาย
Now and again we try
เราพยายามทั้งตอนนี้ และจะพยายามอีก
To just stay alive
เพียงเพื่อจะอยู่ต่อ
Maybe we’ll turn it all around
เราอาจจะทำให้มันดีขึ้น
‘Cause it’s not too late
เพราะมันไม่สายเกินไป
It’s never too late
มันไม่เคยสายเกินไป

No one will ever see
ไม่มีใครจะได้เห็น
This side reflected
ด้านนี้ถูกสะท้อน
And if there’s something wrong
ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด
Who would have guessed it?
ใครควรจะเดาหล่ะ
And I have left alone
และฉันจาก
Everything that I own
ทุกอย่างที่ฉันเป็นเจ้าของ
To make you feel like
เพื่อให้คุณรู้สึกเหมือนว่า
It’s not too late
มันไม่สายเกินไป
It’s never too late
มันไม่เคยสายเกินไป

Even if I say
แม้ฉันพูด
It’ll be alright
ว่าอะไรๆ จะดีขึ้น
Still I hear you say
แต่ฉันยังได้ยินคุณบอกว่า
You want to end your life
คุณยังอยากตาย
Now and again we try
เราพยายามทั้งตอนนี้ และจะพยายามอีก
To just stay alive
เพียงเพื่อจะอยู่ต่อ
Maybe we’ll turn it all around
เราอาจจะทำให้มันดีขึ้น
‘Cause it’s not too late
เพราะมันไม่สายเกินไป
It’s never too late
มันไม่เคยสายเกินไป

The world we knew
โลกที่เรารู้จัก
Won’t come back
จะไม่มีทางกลับมา
The time we’ve lost
เวลาที่เราเสียไป
Can’t get it back
ไม่มีทางเอาคืน
The life we had
ชีวิตที่เรามี
Won’t be ours again
ไม่ได้เป็นของเราอีกต่อไป

This world will never be
โลกนี้จะไม่มีทางเป็น
What I expected
ในอย่างที่คาดไว้
And if I don’t belong
ถ้าฉันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมัน

Even if I say
แม้ฉันพูด
It’ll be alright
ว่าอะไรๆ จะดีขึ้น
Still I hear you say
แต่ฉันยังได้ยินคุณบอกว่า
You want to end your life
คุณยังอยากตาย
Now and again we try
เราพยายามทั้งตอนนี้ และจะพยายามอีก
To just stay alive
เพียงเพื่อจะอยู่ต่อ
Maybe we’ll turn it all around
เราอาจจะทำให้มันดีขึ้น
‘Cause it’s not too late
เพราะมันไม่สายเกินไป
It’s never too late
มันไม่เคยสายเกินไป
Maybe we’ll turn it all around
เราอาจจะทำให้มันดีขึ้น
‘Cause it’s not too late
เพราะมันไม่สายเกินไป
It’s never too late (It’s never too late)
มันไม่เคยสายเกินไป

ให้กำลังใจ ทุกอย่างไม่สายเกินไป

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “แปลเพลง Never Too Late วง Three Days Grace

  1. Pingback: ใครเคยรู้สึกสูญเสียตัวตนยกมือขึ้น! | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.