ไหว้พระ 9 วัด นครปฐม 7. วัดลานตากฟ้า

Wat Lan Tak Pha
สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit | Aug 1, 2018

วัดลานตากฟ้า

**งานเขียนของ รตจิตรนี้ ถือเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนได้อ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อน ๆ ที่ชอบไปทัวร์ไหว้พระ 9 วัดด้วยตนเอง ทั้งนี้ห้ามมิให้คัดลอกนำไปใช้เพื่อการค้าหรือนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้อนุญาตให้นำไปใช้ในสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นธรรมทาน โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและชื่อผู้เขียน

วัดลานตากฟ้า ถือเป็นวัดที่ 7 ไกลจาก วัดงิ้วรายเพียง 4.5 ก.ม. โดยขับรถเลียบขนานไปกับแม่น้ำท่าจีน วัดลานตากฟ้าตั้งอยู่บน ตำบลลานตากฟ้า Tambon Lan Tak Fa, Amphoe Nakhon Chai Si, Wat Nakhon Pathom 73120

วัดลานตากฟ้า

รตจิตรไปวัดนี้ นอกจากจะทำบุญหยอดตู้ บริจาคหนังสือให้โรงเรียนวัดลานตากฟ้าแล้ว ยังให้อาหารปลา เพราะเป็น High Light ของวัดเลย คราวนี้มาดูจุดเด่นของวัดลานตากฟ้าในสายตาของรตจิตรกัน

จุดเด่นของวัดลานตากฟ้า

1. เรื่องเล่าต่อกันมา
วัดลานตากฟ้าในอดีต มีเรือสำเภาจีนลำหนึ่งล่มในแม่น้ำนครชัยศรี คนที่รอดตายก็ขึ้นบก แล้วตากเสื้อผ้าที่เปียกตรงลานหน้าวัด จึงมีชื่อว่า ลานตากผ้า และเรียกกันเป็น ลานตากฟ้า

วัดลานตากฟ้า

2. ตลาดด้านหน้าทางเข้าวัดลานตากฟ้า
เป็นตลาดที่ดูค่อนข้างแห้งแล้ง แต่ก็กว้างมาก ทำให้ในอนาคตจะมีตลาดน้ำวัดลานตากฟ้า

3. วังมัจฉา
เนื่องจาก วัดลานตากฟ้า ติดแม่น้ำท่าจีน อยู่บริเวณปากคลองโยง ทำให้มีปลาจำนวนมาก

4. ตลาดน้ำวัดลานตากฟ้า
อยู่ระหว่างดำเนินการต่อเป็นท่า เพื่อทำตลาดน้ำ

วัดลานตากฟ้า

Advertisement

2 Comments

Filed under Everything_Okay

2 responses to “ไหว้พระ 9 วัด นครปฐม 7. วัดลานตากฟ้า

  1. Pingback: ทัวร์ไหว้พระ 3 วัด และทริปศาลายา กับรตจิตร | Sw-Eden.NET

  2. Pingback: ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด นครปฐม 4. วัดตุ๊กตา | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.