ไหว้พระ 9 วัด นครปฐม 7. วัดลานตากฟ้า

Wat Lan Tak Pha
สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit | Aug 1, 2018

วัดลานตากฟ้า

**งานเขียนของ รตจิตรนี้ ถือเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนได้อ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อน ๆ ที่ชอบไปทัวร์ไหว้พระ 9 วัดด้วยตนเอง ทั้งนี้ห้ามมิให้คัดลอกนำไปใช้เพื่อการค้าหรือนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้อนุญาตให้นำไปใช้ในสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นธรรมทาน โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและชื่อผู้เขียน

วัดลานตากฟ้า ถือเป็นวัดที่ 7 ไกลจาก วัดงิ้วรายเพียง 4.5 ก.ม. โดยขับรถเลียบขนานไปกับแม่น้ำท่าจีน วัดลานตากฟ้าตั้งอยู่บน ตำบลลานตากฟ้า Tambon Lan Tak Fa, Amphoe Nakhon Chai Si, Wat Nakhon Pathom 73120

วัดลานตากฟ้า

รตจิตรไปวัดนี้ นอกจากจะทำบุญหยอดตู้ บริจาคหนังสือให้โรงเรียนวัดลานตากฟ้าแล้ว ยังให้อาหารปลา เพราะเป็น High Light ของวัดเลย คราวนี้มาดูจุดเด่นของวัดลานตากฟ้าในสายตาของรตจิตรกัน

จุดเด่นของวัดลานตากฟ้า

1. เรื่องเล่าต่อกันมา
วัดลานตากฟ้าในอดีต มีเรือสำเภาจีนลำหนึ่งล่มในแม่น้ำนครชัยศรี คนที่รอดตายก็ขึ้นบก แล้วตากเสื้อผ้าที่เปียกตรงลานหน้าวัด จึงมีชื่อว่า ลานตากผ้า และเรียกกันเป็น ลานตากฟ้า

วัดลานตากฟ้า

2. ตลาดด้านหน้าทางเข้าวัดลานตากฟ้า
เป็นตลาดที่ดูค่อนข้างแห้งแล้ง แต่ก็กว้างมาก ทำให้ในอนาคตจะมีตลาดน้ำวัดลานตากฟ้า

3. วังมัจฉา
เนื่องจาก วัดลานตากฟ้า ติดแม่น้ำท่าจีน อยู่บริเวณปากคลองโยง ทำให้มีปลาจำนวนมาก

4. ตลาดน้ำวัดลานตากฟ้า
อยู่ระหว่างดำเนินการต่อเป็นท่า เพื่อทำตลาดน้ำ

วัดลานตากฟ้า

2 Comments

Filed under Everything_Okay

2 responses to “ไหว้พระ 9 วัด นครปฐม 7. วัดลานตากฟ้า

  1. Pingback: ทัวร์ไหว้พระ 3 วัด และทริปศาลายา กับรตจิตร | Sw-Eden.NET

  2. Pingback: ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด นครปฐม 4. วัดตุ๊กตา | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.