เพลง Angels ของวง Mayday Parade ความหมาย แปลเนื้อเพลง

แปลโดย อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช
อยากให้คนที่อ่านโพสแปลเพลงของพราว อรุณรังสีเวช เพลงนี้ ให้สังเกตการใช้พหุพจน์และเอกพจน์ มันให้ความหมายที่เราอาจทราบว่า เขาดื่มฉลองให้แก่แฟนของเขา และคนใหม่ของเธอ
คำสำคัญ: แปลเพลง ความหมาย แปลเป็นไทย Mayday Parade Angels เนื้อเพลง

วง Mayday Parade แสดงดนตรี concert live ที่ vancouver
ภาพถ่ายโดย พราว อรุณรังสีเวช

Three years of something I call love
3 ปีของอะไรสักอย่างที่ฉันเรียกว่า รัก
When the phone calls and photographs were never enough
ตอนนั้น การโทรคุย กับภาพถ่ายก็ไม่เพียงพอ (สำหรับความสุขของเรา)
To save a heart that’s been broken so close to screaming
การที่จะรักษาหัวใจที่แตกร้าว หัวใจที่ใกล้จะกรีดร้อง
This can’t be happening, I must be dreaming
นี่มันไม่ควรเป็นจริง ฉันต้องฝันไปแน่

What’s the worst that could happen? I never knew
อะไรคือสิ่งที่แย่ที่สุดที่สามารถเกิดได้? ฉันไม่เคยรู้
When all I ever wanted was to get away from you
(อดีต) เมื่อทุกอย่างที่ฉันต้องการ คือ การหนีไปจากคุณ
But now the possible’s impossible and I can’t refuse
แต่ตอนนี้ สิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ก็เป็นไปไม่ได้ และฉันก็ปฏิเสธ (สิ่งที่จะเกิด) ไม่ได้
Grab all your dreams and raise all your glasses
รั้งความฝัน และยกแก้ว (มากกว่า 1 ใบ) ของคุณทั้งหมดขึ้น

Let’s toast to the lucky ones
เรามาดื่มให้พร แด่คนที่โชคดี (มากกว่า 1 คน)
To the girl that just broke my heart
แด่หญิงที่ทำให้หัวใจฉันแตกร้าว

I can’t breathe after all that you’ve told me
ฉันไม่สามารถหายใจหลังจากคุณบอกฉัน
You took my heart and made me melt again
คุณเอาหัวใจฉันไป และทำให้ฉันละลายอีกครั้ง

I could never imagine we’d end up this way
ฉันไม่สามาระคาดไว้เลยว่าเราจะจบกันแบบนี้
After all that we went through now I’m fighting through the pain
หลังจากที่สู้มาด้วยกันตลอดมา ตอนนี้ฉันกลับมาต่อสู้กับแผลของตนเอง
It’s like this heart that’s been broken is so close to screaming
มันเหมือนหัวใจที่แตกร้าว ใกล้ที่จะกรีดร้อง
Was ripped from my chest and I can’t stop the bleeding
หัวใจถูกฉีกออกจากอกฉัน และฉันหยุดเลือดที่ไหลไม่ได้

Now we all fall for the bad ones
ตอนนี้ เราทุกคนตกหลุมรักคนไม่ดี
They’ll just break us cause we’re so young,
พวกเขาจะแยกพวกเรา เพราะราเด็กเกินไป
dumb and vulnerable
โง่ และอ่อนไหว
Young and vulnerable
อายุน้อย และอ่อนไหว

Let’s toast to the lucky ones
เรามาดื่มให้พร แต่คนที่โชคดี (มากกว่า 1 คน)
To the girl that just broke my heart
แด่หญิงที่ทำให้หัวใจฉันแตกร้าว

I can’t breathe after all that you’ve told me
ฉันไม่สามารถหายใจหลังจากคุณบอกฉัน
You took my heart and made me melt again
คุณเอาหัวใจฉันไป และทำให้ฉันละลายอีกครั้ง

(You ripped apart these pages) I can’t breathe
(คุณฉีกหน้าหนังสือ) ฉันไม่สามารถหายใจ
(Our book was overrated) After all that you’ve told me
(หนังสือของเราถูกคาดหวังมากเกินไป) หลังจากคุณบอกฉัน
(This brings up all these questions, tell me what just happened)
(มันก่อให้เกิดคำถาม ช่วยบอกฉันว่ามันเกิดอะไรขึ้น)
You took my heart and made me melt again
คุณเอาหัวใจฉันไป และทำให้ฉันละลายอีกครั้ง
(I’ll say)
(ฉันจะพูด)

I put your picture in a frame that stands at the side of my bed
ฉันใส่รูปของคุณในกรอบ วางข้างเตียงของฉัน
So whenever I get sad I can stare at your face
เมื่อไรก็ตามที่ฉันเศร้า ฉันจะมองหน้าคุณ
And hope and pray that I won’t forget
ทั้งหวัง และวอนขอ ว่าฉันจะไม่ลืม
When all I remember is talking is cheap
เมื่อทุกอย่างที่ฉันจำได้คือการพูดที่ราคาถูก
and your lies were expensive
และคำโกหกของคุณราคาแพง
And god only knows when
และพระเจ้ารู้แค่เพียงเมื่อ
I’ll come to my senses
ฉันจะรู้ว่าฉันรู้สึกอย่างไร
Now I can’t breathe at all (now I can’t breathe)
ตอนนี้ ฉันไม่สามารถหายใจได้อีกต่อไป

Here’s a toast to the lucky ones
นี่คือการดื่มให้พร แต่คนที่โชคดี (มากกว่า 1 คน)
To the girl that just broke my heart
แด่หญิงที่ทำให้หัวใจฉันแตกร้าว

(You ripped apart these pages) I can’t breathe
(คุณฉีกหน้าหนังสือ) ฉันไม่สามารถหายใจ
(Our book was overrated) After all that you’ve told me
(หนังสือของเราถูกคาดหวังมากเกินไป) หลังจากคุณบอกฉัน
(This brings up all these questions, tell me what happened)
(มันก่อให้เกิดคำถาม ช่วยบอกฉันว่ามันเกิดอะไรขึ้น)
You took my heart and made me melt again
คุณเอาหัวใจฉันไป และทำให้ฉันละลายอีกครั้ง
(I’ll say)
(ฉันจะพูด)

Tell me what just happened
ช่วยบอกฉันว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เพลงนี้ให้อารมณ์ที่ซับซ้อย มีขึ้นมีลง แปรปรวน อ่อนไหว และมีคำว่า vulnerable คือ ความอ่อนไหว เปราะบาง เป็นแก่นของความเป็น emo เป็นเพลง emo เพราะในโลกตะวันตก ผู้ชายจะถูกสอนให้เข้มแข็ง ถ้าใครอ่อนไหว แสดงว่าไม่มีความเป็นชาย แต่ในสังคม emo การอ่อนไหวของผู้ชาย เป็นเรื่องปกติ เป็นที่ยอมรับ พอพราว อรุณรังสีเวช ได้มาเทียบกับเพลงไทย ชายไทยเราไม่ต้องเป็น emo ก็อ่อนไหวกันตั้งแต่ลูกทุ่งจนถึงลูกกรุง

วง Mayday Parade แสดงดนตรี concert live ที่ vancouver
ภาพถ่ายโดย พราว อรุณรังสีเวช

Advertisement

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “เพลง Angels ของวง Mayday Parade ความหมาย แปลเนื้อเพลง

  1. Pingback: ปริญญาตรี เลือกหัวข้องานวิจัยอะไรดี? | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.