ความหมาย Even Robots Need Blankets ของวง Mayday Parade เนื้อเพลงแปลไทย

แปลโดย อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช
ถ้าเทียบแล้ว ตอนนี้อาจารย์พราว อรุณรังสีเวชชอบเพลงนี้ที่สุด และอยากร้องลง Youtube เหมือนกับที่คนอื่น ๆ เขาทำกันในเพลงนี้ แต่อายนักศึกษา 555 …
คำสำคัญ: แปลเพลง ความหมาย แปลเป็นไทย Mayday Parade Even Robots Need Blankets เนื้อเพลง

วง Mayday Parade แสดงดนตรี concert live ที่ new york state
ภาพถ่ายโดย พราว อรุณรังสีเวช

It happens every time
มันเกิดขึ้นทุก ๆ ครั้ง
If it counts I’ll lose my courage when I need it the most
(ท่อนนี้ เราอาจร้องว่า fitz count slose courage when I need it the most ถ้าร้องตามทุกคำแบบ stress ทุกคำ ลิ้นคนไทยแบบเราจะไปตามไม่ได้)
ถ้ามันนับ ฉันจะเสียกำลังใจเมื่อฉันต้องการกำลังใจที่สุด
Then it comes crawling up after
และมันก็ไต่ขึ้นหลังจาก
Begs me to ask her what I already know
มันขอให้ฉันถามเธอในสิ่งที่ฉันรู้แล้ว

Singing “Oh, love get me out of the cold”
ร้องว่า โอ้ความรัก เอาฉันออกจากความหนาวสั่น
If I’d promise that I take you there with me
ถ้าฉันจะสัญญาว่า ฉันจะพาคุณไปที่นั่น
Would you go, I found
คุณจะไปมั้ย, . . . , ฉันพบว่า
in one step, I’ll get closer to heaven than you’ll ever know
ในก้าวหนึ่ง, ฉันจะเข้าใกล้สวรรค์ยิ่งกว่าที่คุณรู้
You may never know
คุณอาจไม่เคยรู้

Feel it out again,
รับรู้ถึงมันอีกครั้ง
Go and try to be your man when there’s a gun to your head
พยายามเป็นคนของคุณเมื่อมีปืนจ่อหัวของคุณอยู่
After you’ve found out your “good enough”
หลังจากที่คุณพึ่งรู้ ว่า คำว่าดีพอของคุณ
wasn’t good enough for everyone else
มันไม่ได้ดีพอสำหรับคนอื่น ๆ

Singing “Oh, love get me out of the cold”
ร้องว่า โอ้ความรัก เอาฉันออกจากความหนาวสั่น
Pull me right up by the fire and I’ll show you what home means now
ดึงฉันขึ้นโดยไฟ และฉันจะแสดงให้คุณรู้ว่า บ้าน หมายถึงอะไร
The words came with a new kind of sadness
คำที่ว่า มาพร้อมกับความเศร้าโศกรูปแบบใหม่
They meant everything, you mean everything to me
คำพวกนี้หมายถึงทุกอย่าง คุณก็หมายถึงทุกอย่างสำหรับฉัน
(ปล. พราวว่า ถ้า mean เป็น adj. ความหมายเราเปลี่ยนเลย อิอิ)

I’ll take the first train out of this town
ฉันจะนั่งรถไฟกระบวนแรก ออกจากเมืองนี้
With a glare in my eye and my pockets full,
ไปพร้อมกับความเคืองโกรธในตา และกระเป๋าเงินที่เต็ม (เต็มไปด้วยเงิน)
ready to die
พร้อมที่จะตาย
And when I get hazy I will think just maybe you’re out there somewhere
(ปล. พราวแนะคนที่จะร้อง เราเว้นตามเพลง ว่า And when I get haz … zy I will think … just maybe you’re out … there somewhere)
และเมื่อฉันเริ่มงงจำไม่ได้ ฉันก็จะคิดว่า คุณอาจจะอยู่ที่ไหนสักหนสักแห่ง

Singing “Oh, love get me out of the cold”
ร้องว่า โอ้ความรัก เอาฉันออกจากความหนาวสั่น
If I’d promise that I take you there with me
ถ้าฉันจะสัญญาว่า ฉันจะพาคุณไปที่นั่น
Would you go, I found,
คุณจะไปมั้ย, . . . , ฉันพบว่า
in one step I’ll get closer to heaven than you’ll ever know
ในก้าวหนึ่ง, ฉันจะเข้าใกล้สวรรค์ยิ่งกว่าที่คุณรู้
You may never know
คุณอาจไม่เคยรู้เลย

Singing “Oh, love get me out of the cold”
ร้องว่า โอ้ความรัก เอาฉันออกจากความหนาวสั่น
Pull me right up by your fire, and I’ll show you what home means now
รั้งฉันไว้โดยไฟ และฉันจะแสดงให้คุณรู้ว่า บ้าน หมายถึงอะไร
The words came with a new kind of sadness
คำที่ว่า มาพร้อมกับความเศร้าโศกรูปแบบใหม่
They meant everything, you mean everything to me
คำพวกนี้หมายถึงทุกอย่าง คุณก็หมายถึงทุกอย่างสำหรับฉัน

พราว อรุณรังสีเวช อยากพูดอะไร แบบว่า เราอาจจะประติดประต่อความหมายไม่ค่อยได้ว่าเนื้อเพลงพยายามสื่อถึงอะไร แต่ด้วยทำน้อง ดนตรี เสียงเปียโน ทุกอย่างเข้ากันได้ดี และมันให้อารมณ์หดหู่มาก

วง Mayday Parade แสดงดนตรี concert live ที่ vancouver
ภาพถ่ายโดย พราว อรุณรังสีเวช

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.