ตัวอย่างการเขียนกิตติกรรมประกาศ

กิตติกรรมประกาศของรูปเล่มบริการวิชาการเรื่อง การทำหนังสือการ์ตูนสร้างสรรค์ โดย พราว อรุณรังสีเวช

โครงการบริการวิชาการเรื่อง การทำหนังสือการ์ตูนสร้างสรรค์ (The Making of Prosocial Graphic Novel) นี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความร่วมมือจากนักศึกษาในแขนงวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม รุ่น 58 ที่ตั้งใจทำงาน อีกทั้งยังพร้อมใจกันส่งงานตรงเวลาตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ นักศึกษามีความตื่นเต้น กระตือรือร้น รู้สึกสนุกไปกับงานที่ตนได้สร้างสรรค์การ์ตูน และคาดหวังจะเห็นผลสำเร็จ เห็นผลงานของนักศึกษาเอง หรือรูปเล่มหนังสือการ์ตูนของตนเอง

ขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่ของอาจารย์พราวเอง คุณแม่รตจิตร อรุณรังสีเวช ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ ในการหาบริษัทพิมพ์หนังสือการ์ตูน ช่วยเหลือและช่วยประสานงาน ตลอดจนการต่อรองราคาค่าพิมพ์หนังสือการ์ตูนให้ไม่เกินจากงบประมาณมาก และกรุณาติดตาม จนได้หนังสือการ์ตูนที่จัดพิมพ์อย่างสวยงาม มีคุณภาพ ในราคาย่อมเยา

สุดท้ายขอขอบคุณ คุณกิจพร (คุณเอ๋) บริษัท ทริปเปิล เปเปอร์ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องราคาต่อรอง และการจัดทำเอกสารตามกฎเกณฑ์ของาวิทยาลัยตามที่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาต้องการ

acknowledgement batman

Advertisement

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “ตัวอย่างการเขียนกิตติกรรมประกาศ

  1. Pingback: วัตถุ Follow through คืออะไร? | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.