การต่อใบขับขี่รถยนต์ แบบ ชนิด ประเภท 5 ปี

Renew Driver License for 5 years
สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit | August 18, 2018

การสอบใบอนุญาตขับรถยนต์

**งานเขียนของ รตจิตรนี้ ถือเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนได้อ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อน ๆ ที่กำลังจะไปต่อใบขับขี่ หลังจากต่อมาแล้ว 2 ครั้ง คือ 1 ปี และ 5 ปี จากนั้นก็จะต่ออีก 5 ปี ซึ่งเป็นหัวข้อที่จะเล่าสู่กันฟังวันนี้ ห้ามมิให้คัดลอกนำไปใช้เพื่อการค้าหรือนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้อนุญาตให้นำไปใช้ในสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นธรรมทาน โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและชื่อผู้เขียน

รตจิตรอยากเกริ่นนำให้เพื่อน ๆ สบายใจเรื่อง การต่อใบขับขี่รถยนต์ แบบ 5 ปี ว่าไม่มีอะไรน่าหนักใจ และคนที่ขอก็ไม่มีใครเครียดตอนทดสอบสมรรถภาพ เหมือนการขอใบขับขี่รถยนต์ใหม่ หน้าตาจะเคร่งเครียดมากจริง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทดสอบภาคสนาม ซึ่งต้องจองคิวทาง internet เพื่อเข้า “DLT ระบบจองคิวอบรม” ก่อน http://ebooking.dlt.go.th/ebooking และยังต้องมีใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 1 เดือนด้วย

จองคิวอบรมสอบใบอนุญาตขับรถใหม่

ตอนนี้รตจิตรขอทบทวนการต่อใบอนุญาตขับรถยนต์สักนิด แบบสั้น ๆ คือ ทุกคนที่สอบผ่านใบอนุญาตขับรถใหม่แล้ว เช่น สมมติว่า
– ปี 2555 รตจิตรสอบใบขับขี่ได้ครั้งแรก เมื่อครบ 1 ปี คือ
– ปี 2556 รตจิตรต้องต่อใบขับขี่ ออกไป 5 ปี คือ ใบอนุญาตขับรถยนต์ จะถึงกำหนดในปี 2561 นี้เอง หลังจากได้รับอนุญาตครั้งแรก และ
– รตจิตรต้องต่อใบอนุญาตขับรถยนต์ ออกไปทุก ๆ 5 ปี เนื่องจากปัจจุบัน ไม่มี ใบขับขี่แบบตลอดชีพแล้ว โดยมีขั้นตอน ดังนี้

การต่อใบขับขี่รถยนต์ แบบ 5 ปี

รตจิตรเขียนที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 หรือเรียกสั้น ๆ ว่า ขนส่งตลิ่งชัน รตจิตรไปถึงขนส่ง 8:30 น. พอดี กว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการ ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง ได้คนที่ประมาณ 70 กว่า ๆ เพราะมีคนไปต่อคิวตั้งแต่เช้า แม้ว่า กรมขนส่งจะเปิดทำงาน 8:30 น. ก็ตาม ซึ่งแต่ละคนในวันนั้นก็ใช้เวลาขนาดนี้ ถ้าเพื่อน ๆ ไปวันพฤหัสบดีจะพบคนต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนชาติอาเซียน ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม มีคนจีน ญี่ปุ่น และฝรั่งบางส่วน
เจ้าหน้าที่ของขนส่งบอกว่า วันนี้คนมาต่อใบอนุญาตขับรถยนต์ น้อยแล้ว อีกอย่างหนึ่งคือ รตจิตรไม่มีทางเลือก เพราะบ้านอยู่ละแวกนี้พอดี แม้ว่าจะมีเพื่อนบางคนโพสต์ว่า ขนส่งบางขุนเทียน หรือกรมขนส่ง จังหวัดนครปฐม มีคนไปทำธุรกรรมน้อยกว่าขนส่งตลิ่งชันมาก แม้ว่าวันนี้ รตจิตรจะได้คิวที่ยื่นเอกสาร เป็นคิวที่ประมาณ 70+ ก็ตาม แต่ได้คิวที่สอบสมรรถภาพร่ายกาย เป็นคิวที่ 100 กว่า และคิวที่จ่ายค่าธรรมเนียม 505 บาท เพื่อถ่ายรูปเป็นคิวที่เกือบ 200 เพราะมีพวกที่ตกค้างมาจากวันก่อน ๆ ที่ยังทำไม่เสร็จ แต่ขนส่งปิดก่อน

การสอบใบอนุญาตขับรถยนต์

ขั้นตอน การต่อใบขับขี่รถยนต์ แบบ ชนิด ประเภท 5 ปี

1. รับแบบฟอร์ม ยื่นเอกสาร เพื่อรับคิว

ที่กรมขนส่งตลิ่งชัน รตจิตรขึ้นไปชั้น 2 เพื่อต่อแถวที่หมายเลขช่อง 21 รับแบบฟอร์ม “แบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย”และเตรียมเอกสารหลักฐาน 2 อย่างดังนี้
– บัตรประชาชน
– ใบขับขี่ปัจจุบัน
– หากมีการเปลี่ยนนามสกุล จะต้องใช้เอกสารอีกอย่างคือ สำเนาบัตรประชาชน และหลักฐานการเปลี่ยนนามสกุล
รตจิตรเขียนชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ บนแบบฟอร์ม “แบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย” และ รตจิตรก็รับบัตรคิว พอได้เอกสารคืน จะมีโน้ต ให้ตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ และนามสกุล ก่อนที่จะไปขั้นตอนต่อไป คือทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ที่ช่อง 10

การทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย P1

2. การอบรม เพื่อต่อใบขับขี่รถยนต์

รตจิตร รับเอกสารที่ยื่นไปที่ช่องแรกคือ 21 คือแบบฟอร์ม “แบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย” แล้วรตจิตรก็ไปต่อที่ช่อง 10 เพื่อรับบัตรคิวอีกครั้ง สำหรับนั่งรอการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้แก่ การทดสอบการมองเห็นสีที่จำเป็นในการขับรถ, การทดสอบสายตาทางกว้าง, การทดสอบสายตาทางลึก, และ การทดสอบปฏิกิริยา
ขณะที่รตจิตรนั่งรอ หลังจากรับบัตรคิวใหม่ที่ห้อง 10 นั้น รตจิตรคิดว่า การรับบัตรคิวห้องนี้ น่าจะใช้วิธีเหมือนการับบัตรคิวตามธนาคารได้ ไม่จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้ชายนั่งคนหนึ่ง ซึ่งก็ไม่ได้ทำอะไรจริง ๆ เพราะหน้าห้องมี Video คำแนะนำเรื่องการทดสอบให้รตจิตรได้ดูทุกขึ้นตอน นอกจากนั้น เมื่อ Video เกิดขัดข้อง เจ้าหน้าที่ผู้หญิงที่คอยดูแลห้องอบรมที่อยู่ใกล้ ๆ ก็จะเป็นคนดูแล และคอย Reboot Video อยู่แล้ว

การทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย P2

ถ้า รตจิตร หันหน้าไปทางหน้าห้อง 10 จะเห็นห้องอบรมอยู่ด้านซ้ายมือ เรียงมาตั้งแต่ห้องที่ติดกับช่อง 21 จนถึง ช่อง 10 ดังนี้
ห้องอบรมห้องใหญ่ ส่วนมากสำหรับผู้สอบใบขับขี่ครั้งแรก

ห้องอบรมใหญ่
สำหรับพวกขอใบอนุญาติขับขี่ใหม่

ห้องอบรม #1 ห้องเล็ก เพื่อทดสอบ E-exam
9:30-10:30 น.; 10:30-11:30 น.; 11:30-12:30 น.; และรอบสุดท้าย 13:00-14:00

ห้องอบรม #2 ห้องเล็ก เพื่ออบรม 1 ชั่วโมง สำหรับพวกที่ขาดต่อใบขับขี่ไม่เกิน 1 ปี มีรอบอบรมดังนี้
9:00-10:00 น.; 9:30-10:30 น.; 10:30-11:30 น.; และรอบสุดท้าย 13:00-14:00

ห้องอบรม #3 ห้องเล็ก เพื่ออบรม 2 ชั่วโมง สำหรับพวกที่ขาดต่อใบขับขี่เกิน 1 ปี มีรอบอบรมดังนี้
10:00-12:00 น.; และ 12:00-14:00 น.

ห้องอบรม #4 ไม่ได้ทำอะไร
รตจิตรเห็นคนส่วนมากที่มาต่ออายุใบขับขี่ ประเภท 5 ปี ทดสอบ แค่ 1-2 ครั้งก็ผ่าน แม้ว่า ขนส่งจะอนุญาตให้ถึง 3 ครั้ง อย่างไรก็ตามถ้าไม่ผ่านจริง ๆ รตจิตรได้สอบถามเจ้าหน้าที่ขนส่ง ทราบว่า เจ้าหน้าที่จะนัดให้มาใหม่ในวัดถัดไป โดยมาทอสอบที่ห้องนี้ได้เลย แต่วันนั้น รตจิตรเห็นผ่านทุกคนนะ

ตารางอบรมมี 3 ภาษาคือ จีน (วันอังคาร, พุธ) อังกฤษ (พฤ) และญี่ปุ่น (พฤ., ส.ที่ 2 ของเดือน)

3. การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

(1) การทดสอบการมองเห็นสีที่จำเป็นในการขับรถ

การทดสอบตาบอดสี สอบใบขับขี่ ขนส่ง

รตจิตรต้องบอกสีที่อยู่ในแผ่นวงกลม ตามที่เจ้าหน้าที่ ชี้ว่าคือสีอะไร ซึ่งก็มีแค่สีที่จำเป็น คือ เขียว เหลือง แดง

(2) การทดสอบสายตาทางกว้าง

การทดสอบสายตาแนวกว้าง ทางกว้าง ใบขับขี่ ขนส่ง

เจ้าหน้าที่ให้ รตจิตร มองกว้างเพื่อดูสี ที่ที่มุม 75 องศา คือ ทดสอบสายตาเรื่องสีเขียว กับสีแดง ซึ่งจะปรากฎอยู่ด้านเฉียง ๆ ของดวงตา รตจิตร ต้องให้จมูกแตะแท่น และเจ้าหน้าจะกดสีทดสอบครั้งละสี เพื่อให้ รตจิตรบอกสีออกมา ว่าเขียว หรือ แดง

(3) การทดสอบสายตาทางลึก

ความจริง รตจิตรคิดว่า การทดสอบนี้ก็ไม่ยากนัก แต่เพื่อน ๆ ที่เข้าทดสอบมักกลัวการทดสอบนี้ เพราะแท่นขวาจะอยู่นิ่ง ให้เรากดปุ่มอีกแท่นหนึ่งให้อยู่ระดับเดียวกับแท่นหลัก เพื่อน ๆ กีตามรูปได้เลยค่ะ ยิ่งไปกว่านั้น เจ้าหน้าที่ยังให้ห่างกันได้ประมาณไม่เกิน 1 นิ้วด้วย

การทดสอบสายตาเชิงลึก แนวลึก ด้านลึก ทางลึก ใบขับขี่ ขนส่ง

(4) การทดสอบปฏิกิริยา

เป็นการทดสอบการเหยียบเบรก เมื่อเห็นไฟแดง รตจิตรเห็นเพื่อนที่ไม่ผ่านรอบแรกก็เพราะ เหยียบเบรก เบาไป ซึ่งอาจเกิดจาก การหมุนเท้าเปลี่ยนจากคันเร่ง มาเหยียบเบรกทำให้เหยียบเบรกเบาไป วันที่ รตจิตรไปสอบต่อใบขับขี่รถยนต์ แบบ ชนิด ประเภท 5 ปี นี้ รู้สึกว่าเครื่องทดสอบ จะเสียเพราะถูกกระทืบบ่อย และแรงไป ทำให้เร็ว รตจิตร และทุกคนที่เข้าทอดสอบสมรรถภาพร่างกายในวันนั้น ไม่ต้องทดสอบตัวนี้

4. ขั้นตอนสุดท้าย จ่ายเงิน 505 บาทและถ่ายรูปใบขับขี่

เมื่อ รตจิตรผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อขอต่อ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ชนิด ประเภท 5 ปีแล้ว รตจิตรต้องกลับมาที่ช่องแรก คือ ช่อง 21 เพื่อรับบัตรคิวอีกครั้ง สำหรับจ่ายค่าค่าธรรมเนียม โดยอัตราค่าธรรมเนียมในการการต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ แบบ ชนิด ประเภท 5 ปี คือ 505 บาท (ค่าธรรมเนียม 500 บาท ค่าคำขอ 5 บาท)

การต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ แบบ ชนิด ประเภท 5 ปี

คิวจุดนี้มากกว่าที่อื่น เพราะ

1. เจ้าหน้าที่ที่รับเงินค่าธรรมเนียมในการการต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ แบบ ชนิด ประเภท 5 ปี มี 3 คนในขณะที่คนจะแห่ออกมาจากห้องอบรม ซึ่งเสร็จพร้อม ๆ กันเยอะมาก
2. เจ้าหน้าที่ที่ถ่ายรูปติดใบขับขี่ ไม่ได้เปิดทุกช่อง คือไม่มีคนอยู่ทุกช่อง ทำให้วันนั้น มีช่วงเวลาหนึ่ง ประมาณ 20 นาที เรียกกันอยู่ 1-2 ช่องเอง ในขณะที่คนแห่กันมาจากห้องอบรมมากมาย และยังมีคนที่ตกค้างรออยู่ก่อนหน้านั้นแล้ว
กล่าวโดยสรุปการทำงานจุดที่รับชำระค่าธรรมเนียม และถ่ายรูป ซึ่งความจริงไม่ได้ใช้เวลานานเลย แต่กลับนาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ หรือมาทำงานกันแค่ 2-3 คน ทั้ง ๆ ที่ก่อนพักเที่ยง คือช่วงเวลา 10:30 – 11:00 o. กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ รับเงินไม่รีบมารับเงินก่อนปล่อยให้คนนั่งรอ และเจ้าหน้าที่ที่ถ่ายรูปก็ไม่ได้นั่งตามตู้ปฏิบัติงาน ทำให้ทำงานไม่สัมพันธ์กับการทดสอบสมรรถภาพ และอบรม ทำให้มีคนรอตกค้างที่จุดสุดท้ายเป็นจำนวนมาก

ก่อนจบเรื่อง การต่อใบขับขี่รถยนต์ แบบ ชนิด ประเภท 5 ปี รตจิตร ออกจากขนส่งตลิ่งชัน หรือขนส่งพื้นที่ 2 มีป้อมเพื่อเสียภาษีแบบ Drive Thru ป้อมเก่า 2 ป้อมเดิมที่ใช้งานอยู่ และเห็นป้อมใหม่ ๆ 2 ป้อม ยังไม่ได้เปิดใช้งาน แต่ดูเล้วน่าจะเสร็จพร้อมใช้งาน เพื่อเพื่อนๆ และ รตจิตรเองสามารถเสียภาษีรถยนต์ประจำปี ได้

 Drive Thru การเสียภาษีรถยนต์ด้วยตนเอง

Advertisement

Leave a comment

Filed under Everything_Okay

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.