โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 50 แห่ง

*ปล. โรงเรียนเหล่านี้ เป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ ดร. พราว อรุณรังสีเวช และ รตจิตร อรุณรังสีเวช ได้จัดส่งหนังสือการ์ตูนสำหรับเด็กทักทาย (Tuskty) 4 แบบ และหนังสือการ์ตูนที่นักศึกษาสาขาแอนิเมชัน Animation and Multimedia ได้ร่วมกันวาด ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการบริการวิชาการงบประมาณ 2561 โดยมี Kerry เป็นผู้จัดส่งให้ฟรีในเดือนมกราคม 2562 เพื่อให้โอกาสผู้ใจบุญได้มอบสิ่งดี ๆ ให้กับเด็ก ๆ ที่อาศัยในบริเวรห่างไกลตัวเมือง และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กต่าง ๆ

ชื่อสถานที่: โรงเรียน ตชด. วัดสุธาสินีวนาราม
เลข/ถนน/หมู่: หมู่ที่ 4
ตำบล/แขวง: บ้องตี้
อำเภอ/เขต: ไทรโยค
จังหวัด: กาญจนบุรี 71150
เบอร์โทรศัพท์: 092 746 1215

ชื่อสถานที่: โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว
เลข/ถนน/หมู่: หมู่ที่ 19 บ้านนางาม
ตำบล/แขวง: ท่ากระดาน
อำเภอ/เขต: สนามชัยเขต
จังหวัด: ฉะเชิงเทรา 24160
เบอร์โทรศัพท์: 038 502 124, 086 046 2571

ชื่อสถานที่: โรงเรียน ตชด. บ้านบ้องตี้ล่าง
เลข/ถนน/หมู่: หมู่ที่ 2
ตำบล/แขวง: บ้องตี้
อำเภอ/เขต: ไทรโยค
จังหวัด: กาญจนบุรี 71150
เบอร์โทรศัพท์: 034 540 100

ชื่อสถานที่: โรงเรียน ตชด. บ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา
เลข/ถนน/หมู่: 63/10 หมู่ 8
ตำบล/แขวง: อ่างคีรี ปัถวี
อำเภอ/เขต: มะขาม
จังหวัด: จันทบุรี 22150
เบอร์โทรศัพท์: 039480064

ชื่อสถานที่: โรงเรียน ตชด. บ้านต้นมะม่วง
เลข/ถนน/หมู่: หมู่ที่ 7
ตำบล/แขวง: วังกระแจะ
อำเภอ/เขต: ไทรโยค
จังหวัด: กาญจนบุรี 71150
เบอร์โทรศัพท์: 084-540-2934

ชื่อสถานที่: รร. ตชด. สิงคโปร์แอร์ไลน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เลข/ถนน/หมู่: เลขที่ 244 หมู่ที่ 16 บ้านหนองบอน
ตำบล/แขวง: ทุ่งขนาน
อำเภอ/เขต: สอยดาว
จังหวัด: จันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์: 087-1363781

ชื่อสถานที่: โรงเรียน ตชด. บ้านคลองแดง
เลข/ถนน/หมู่: หมู่ 12 ทางหลวงชนบทหมายเลข 4023
ตำบล/แขวง: พวา
อำเภอ/เขต: แก่งหางแมว
จังหวัด: จันทบุรี 22160
เบอร์โทรศัพท์: 087 136 3781

ชื่อสถานที่: โรงเรียน ตชด. บ้านบ่อชะอม
เลข/ถนน/หมู่: หมู่ 11
ตำบล/แขวง: พวา
อำเภอ/เขต: แก่งหางแมว
จังหวัด: จันทบุรี 22160
เบอร์โทรศัพท์: 0-3949-0425

ชื่อสถานที่: โรงเรียน ตชด. บ้านน้ำแดง
เลข/ถนน/หมู่: หมู่ที่ 6 ถนนท้องถิ่น จบ. 2012
ตำบล/แขวง: บางชัน
อำเภอ/เขต: ขลุง
จังหวัด: จันทบุรี 22110
เบอร์โทรศัพท์: 089 832 8343

ชื่อสถานที่: โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง
เลข/ถนน/หมู่: หมู่ที่ 8
ตำบล/แขวง: สวนผึ้ง
อำเภอ/เขต: สวนผึ้ง
จังหวัด: ราชบุรี 70180
เบอร์โทรศัพท์: 032 711 065ฃ

*ปล. โรงเรียนเหล่านี้ เป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ ดร. พราว อรุณรังสีเวช และ รตจิตร อรุณรังสีเวช ได้จัดส่งหนังสือการ์ตูนสำหรับเด็กทักทาย (Tuskty) 4 แบบ และหนังสือการ์ตูนที่นักศึกษาสาขาแอนิเมชัน Animation and Multimedia ได้ร่วมกันวาด ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการบริการวิชาการงบประมาณ 2561 โดยมี Kerry เป็นผู้จัดส่งให้ฟรีในเดือนมกราคม 2562 เพื่อให้โอกาสผู้ใจบุญได้มอบสิ่งดี ๆ ให้กับเด็ก ๆ ที่อาศัยในบริเวรห่างไกลตัวเมือง และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กต่าง ๆ

ชื่อสถานที่: โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว ฯ
เลข/ถนน/หมู่: 15/5 หมู่ที่ 4 บ้านหางแมว
ตำบล/แขวง: ขุนซ่อง
อำเภอ/เขต: แก่งหางแมว
จังหวัด: จันทบุรี 22160
เบอร์โทรศัพท์: 089 544 8217

ชื่อสถานที่: โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน
เลข/ถนน/หมู่: หมู่ 5 รบ.4020
ตำบล/แขวง: สวนผึ้ง
อำเภอ/เขต: สวนผึ้ง
จังหวัด: ราชบุรี 70180
เบอร์โทรศัพท์: 032 240 366

ชื่อสถานที่: โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ
เลข/ถนน/หมู่: หมู่ 6 บ้านโป่งสอ
ตำบล/แขวง: น้ำกุ่ม
อำเภอ/เขต: นครไทย
จังหวัด: พิษณุโลก 65120
เบอร์โทรศัพท์: 082-899-5563

ชื่อสถานที่: โรงเรียน ตชด. บ้านลาดเรือ
เลข/ถนน/หมู่: หมู่ที่ 3
ตำบล/แขวง: บ่อภาค
อำเภอ/เขต: ชาติตระการ
จังหวัด: พิษณุโลก 65170
เบอร์โทรศัพท์: 086-211-2477

ชื่อสถานที่: ร.ร. ตชด. บ้านนุชเทียน
เลข/ถนน/หมู่: หมู่ที่ 7
ตำบล/แขวง: บ่อภาค
อำเภอ/เขต: ชาติตระการ
จังหวัด: พิษณุโลก 65170
เบอร์โทรศัพท์: 089-559-9814

ชื่อสถานที่: โรงเรียน ตชด. บ้านโป่งตะแบก
เลข/ถนน/หมู่: หมู่ที่ 10
ตำบล/แขวง: พุทธบาท
อำเภอ/เขต: ชนแดน
จังหวัด: เพชรบูรณ์ 67150
เบอร์โทรศัพท์: 088-428-8344

ชื่อสถานที่: โรงเรียน ตชด. บ้านรักไทย
เลข/ถนน/หมู่: หมู่ที่ 6 บ้านรักไทย
ตำบล/แขวง: บ่อภาค
อำเภอ/เขต: ชาติตระการ
จังหวัด: พิษณุโลก 65170
เบอร์โทรศัพท์: 089-562-3866

ชื่อสถานที่: โรงเรียน ตชด. บุญธรรม-บุญพริ้ง
เลข/ถนน/หมู่: หมู่ที่ 2 บ้านห้วยไผ่
ตำบล/แขวง: บ่อเบี้ย
อำเภอ/เขต: บ้านโคก
จังหวัด: อุตรดิตถ์ 53180
เบอร์โทรศัพท์: 087-206-3429

ชื่อสถานที่: โรงเรียน ตชด. เกษตรสมบูรณ์
เลข/ถนน/หมู่: หมู่ที่ 7
ตำบล/แขวง: บุเปือย
อำเภอ/เขต: น้ำยืน
จังหวัด: อุบลราชธานี 34260
เบอร์โทรศัพท์: 045 370 684

ชื่อสถานที่: โรงเรียน ตชด. บ้านแม่ออกฮู
เลข/ถนน/หมู่: หมู่ที่ 4
ตำบล/แขวง: วาเล่ย์
อำเภอ/เขต: พบพระ
จังหวัด: ตาก 63160
เบอร์โทรศัพท์: 055 507 556

*ปล. โรงเรียนเหล่านี้ เป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ ดร. พราว อรุณรังสีเวช และ รตจิตร อรุณรังสีเวช ได้จัดส่งหนังสือการ์ตูนสำหรับเด็กทักทาย (Tuskty) 4 แบบ และหนังสือการ์ตูนที่นักศึกษาสาขาแอนิเมชัน Animation and Multimedia ได้ร่วมกันวาด ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการบริการวิชาการงบประมาณ 2561 โดยมี Kerry เป็นผู้จัดส่งให้ฟรีในเดือนมกราคม 2562 เพื่อให้โอกาสผู้ใจบุญได้มอบสิ่งดี ๆ ให้กับเด็ก ๆ ที่อาศัยในบริเวรห่างไกลตัวเมือง และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กต่าง ๆ

ชื่อสถานที่: โรงเรียน ตชด. บ้านไทยเสรี
เลข/ถนน/หมู่: หมู่ที่ 13 บ้านไทยเสรี
ตำบล/แขวง: เซกา
อำเภอ/เขต: เซกา
จังหวัด: บึงกาฬ 38220
เบอร์โทรศัพท์: 064 052 2347

ชื่อสถานที่: โรงเรียน ตชด. ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2
เลข/ถนน/หมู่: หมู่ที่ 2
ตำบล/แขวง: นาโบสถ์
อำเภอ/เขต: วังเจ้า
จังหวัด: ตาก 63180
เบอร์โทรศัพท์: 055 508 876

ชื่อสถานที่: โรงเรียน ตชด. บ้านคลองตะเคียนชัย
เลข/ถนน/หมู่: หมู่ 5 บ้านตะเคียนคลองชัย
ตำบล/แขวง: ทุ่งมหาเจริญ
อำเภอ/เขต: วังน้ำเย็น
จังหวัด: สระแก้ว 27120
เบอร์โทรศัพท์: 086 075 6771

ชื่อสถานที่: โรงเรียน ตชด. บ้านนานกปีด
เลข/ถนน/หมู่: หมู่ 5 บ้านนานกปีด
ตำบล/แขวง: ห้วยบ่อซืน
อำเภอ/เขต: ปากชม
จังหวัด: เลย 42150 — พิกัด RV 161579
เบอร์โทรศัพท์: 085 758 9027

ชื่อสถานที่: รร. ตชด. บ้านดอยล้าน
เลข/ถนน/หมู่: หมู่ที่ 4
ตำบล/แขวง: วาวี
อำเภอ/เขต: แม่สรวย
จังหวัด: เชียงราย 57180 —พิกัด NB 592892
เบอร์โทรศัพท์: 093-173-6974, 086-118-0714

ชื่อสถานที่: รร. ตชด. เทคนิค ดุสิต
เลข/ถนน/หมู่: หมู่ที่ 1 บ้านห้วยส้านลีซอ
ตำบล/แขวง: ห้วยชมพู
อำเภอ/เขต: เมือง
จังหวัด: เชียงราย 57000 —พิกัด NB 631923
เบอร์โทรศัพท์: 081-112-9286 , 081-977-1383

ชื่อสถานที่: รร. ตชด. ชนัตถ์ปิยะอุย
เลข/ถนน/หมู่: บ้านเจดีย์ทอง หมู่ที่ 3
ตำบล/แขวง: ปอ
อำเภอ/เขต: เวียงแก่น
จังหวัด: เชียงราย 57310 —- PC 556120
เบอร์โทรศัพท์: 081-032-5757

ชื่อสถานที่: รร. ตชด. บำรุงที่ 112
เลข/ถนน/หมู่: หมู่ที่ 21 บ้านโป่งไฮ
ตำบล/แขวง: แม่สลองใน
อำเภอ/เขต: แม่ฟ้าหลวง
จังหวัด: เชียงราย 57110 —- NC 570428
เบอร์โทรศัพท์: 083-138-5892, 087-184-9442

ชื่อสถานที่: รร. ตชด. บ้านแม่ลอง
เลข/ถนน/หมู่: หมู่ที่ 3 บ้านทับ
ตำบล/แขวง: ท่าผา
อำเภอ/เขต: แม่แจ่ม
จังหวัด: เชียงใหม่ 50270
เบอร์โทรศัพท์: 089-561-2976

ชื่อสถานที่: รร. ตชด. บ้านใหม่พัฒนาสันติ
เลข/ถนน/หมู่: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1088, หมู่ที่ 5
ตำบล/แขวง: แม่นาจร
อำเภอ/เขต: แม่แจ่ม
จังหวัด: เชียงใหม่ 50270
เบอร์โทรศัพท์: 084-949-7443

*ปล. โรงเรียนเหล่านี้ เป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ ดร. พราว อรุณรังสีเวช และ รตจิตร อรุณรังสีเวช ได้จัดส่งหนังสือการ์ตูนสำหรับเด็กทักทาย (Tuskty) 4 แบบ และหนังสือการ์ตูนที่นักศึกษาสาขาแอนิเมชัน Animation and Multimedia ได้ร่วมกันวาด ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการบริการวิชาการงบประมาณ 2561 โดยมี Kerry เป็นผู้จัดส่งให้ฟรีในเดือนมกราคม 2562 เพื่อให้โอกาสผู้ใจบุญได้มอบสิ่งดี ๆ ให้กับเด็ก ๆ ที่อาศัยในบริเวรห่างไกลตัวเมือง และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กต่าง ๆ

ชื่อสถานที่: รร. ตชด. บ้านหนองแขม
เลข/ถนน/หมู่: หมู่ที่ 11
ตำบล/แขวง: เมืองนะ
อำเภอ/เขต: เชียงดาว
จังหวัด: เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์: 081-111-8645

ชื่อสถานที่: รร. ตชด. บ้านตุน
เลข/ถนน/หมู่: หมู่ที่ 4
ตำบล/แขวง: ห้วยห้อม
อำเภอ/เขต: แม่ลาน้อย
จังหวัด: แม่ฮ่องสอน 58120
เบอร์โทรศัพท์: 087-847-2789

ชื่อสถานที่: ร.ร. ตชด. บ้านแม่ลางิ้ว
เลข/ถนน/หมู่: หมู่ที่ 12
ตำบล/แขวง: แม่ลาน้อย
อำเภอ/เขต: แม่ลาน้อย
จังหวัด: แม่ฮ่องสอน 58120 —พิกัด LA 792370
เบอร์โทรศัพท์: 089-853-2131

ชื่อสถานที่: ร.ร. ตชด. อาโอยาม่า
เลข/ถนน/หมู่: หมู่ที่ 11
ตำบล/แขวง: ม่อนปิง
อำเภอ/เขต: ฝาง
จังหวัด: เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์: 084-739-8419

ชื่อสถานที่: ร.ร. ตชด. เฮียงไทยธำรง (บำรุงที่ 55)
เลข/ถนน/หมู่: บ้านปู่หมื่นใน หมู่ที่ 9
ตำบล/แขวง: แม่สาว
อำเภอ/เขต: แม่อาย
จังหวัด: เชียงใหม่ 50280 —- พิกัด NC.187128
เบอร์โทรศัพท์: 087-172-8716

ชื่อสถานที่: ร.ร. ตชด. ทุติโพธิ์อนุสรณ์ (บำรุง 94)
เลข/ถนน/หมู่: บ้านจะนะ หมู่ที่ 12
ตำบล/แขวง: แม่อาย
อำเภอ/เขต: แม่อาย
จังหวัด: เชียงใหม่ 50280 — พิกัด NC 251177
เบอร์โทรศัพท์: 086-195-2330

ชื่อสถานที่: ร.ร. ตชด. พีระยานุเคราะห์ ๓
เลข/ถนน/หมู่: บ้านสว่าง หมู่ที่ 10
ตำบล/แขวง: หนองแดง
อำเภอ/เขต: แม่จริม
จังหวัด: น่าน 55170 พิกัด QA ๓๔๐๗๗๙
เบอร์โทรศัพท์: 054731322

ชื่อสถานที่: ร.ร. ตชด. สมถวิลจินตมัย
เลข/ถนน/หมู่: บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 2
ตำบล/แขวง: ท่าข้าม
อำเภอ/เขต: เวียงแก่น
จังหวัด: เชียงราย 57310 —- พิกัด PC 554135
เบอร์โทรศัพท์: 0879900733

ชื่อสถานที่: ร.ร. ตชด. เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๔
เลข/ถนน/หมู่: หมู่ที่ 4 บ้านหัวแม่คำ
ตำบล/แขวง: แม่สลองใน
อำเภอ/เขต: แม่ฟ้าหลวง
จังหวัด: เชียงราย 57110 —- พิกัด NC.495519
เบอร์โทรศัพท์: 0861818629

*ปล. โรงเรียนเหล่านี้ เป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ ดร. พราว อรุณรังสีเวช และ รตจิตร อรุณรังสีเวช ได้จัดส่งหนังสือการ์ตูนสำหรับเด็กทักทาย (Tuskty) 4 แบบ และหนังสือการ์ตูนที่นักศึกษาสาขาแอนิเมชัน Animation and Multimedia ได้ร่วมกันวาด ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการบริการวิชาการงบประมาณ 2561 โดยมี Kerry เป็นผู้จัดส่งให้ฟรีในเดือนมกราคม 2562 เพื่อให้โอกาสผู้ใจบุญได้มอบสิ่งดี ๆ ให้กับเด็ก ๆ ที่อาศัยในบริเวรห่างไกลตัวเมือง และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กต่าง ๆ

ชื่อสถานที่: ร.ร. ตชด. อาชีวศึกษาจังหวัด: เชียงราย-จังหวัด: พะเยา
เลข/ถนน/หมู่: บ้านกิ่วกาญจน์ หมู่ที่ 6
ตำบล/แขวง: ริมโขง
อำเภอ/เขต: เชียงของ
จังหวัด: เชียงราย 57140 —-พิกัด PC 373481
เบอร์โทรศัพท์: 0892664230

ชื่อสถานที่: โรงเรียน ตชด. เจ้าพ่อหลวงอุปถัม 3
เลข/ถนน/หมู่: เลขที่ 9 หมู่ที่ 1
ตำบล/แขวง: แม่สลองใน เทอดไทย
อำเภอ/เขต: แม่ฟ้าหลวง
จังหวัด: เชียงราย 57110
เบอร์โทรศัพท์: 053 730 075

ชื่อสถานที่: ร.ร. ตชด. สังวาลย์วิท ๘
เลข/ถนน/หมู่: บ้านจะลอ หมู่ที่ 10
ตำบล/แขวง: แม่ฟ้าหลวง
อำเภอ/เขต: แม่ฟ้าหลวง
จังหวัด: เชียงราย 57110 —-พิกัด NC 815478
เบอร์โทรศัพท์: 0871840506

ชื่อสถานที่: ร.ร. ตชด. บ้านท่ากุ่ม
เลข/ถนน/หมู่: หมู่ที่ 3
ตำบล/แขวง: ท่ากุ่ม
อำเภอ/เขต: เมืองตราด
จังหวัด: ตราด 23000
เบอร์โทรศัพท์: 097 157 4423

ชื่อสถานที่: ร.ร. ตชด. เบ็ตตี้ดูเมน
เลข/ถนน/หมู่: บ้านปางพริก หมู่ที่ 3
ตำบล/แขวง: ผาช้างน้อย
อำเภอ/เขต: ปง
จังหวัด: พะเยา 56140 พิกัด PB 543359
เบอร์โทรศัพท์: 0843641793

ชื่อสถานที่: ร.ร. ตชด. บ้านแพรกตะคร้อ
เลข/ถนน/หมู่: หมู่ที่ 11
ตำบล/แขวง: บึงนคร
อำเภอ/เขต: หัวหิน
จังหวัด: ประจวบคีรีขันธ์ 77120 พิกัด. 12.35939
เบอร์โทรศัพท์: 032-602863, 08-9804-1299

ชื่อสถานที่: ร.ร. ตชด. เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี
เลข/ถนน/หมู่: บ้านสะไล หมู่ที่ ๒
ตำบล/แขวง: บ่อเกลือเหนือ
อำเภอ/เขต: บ่อเกลือ
จังหวัด: น่าน 55000 พิกัด PB 291391
เบอร์โทรศัพท์: 0819771383

ชื่อสถานที่: โรงเรียน ตชด. บ้านคำชมภู
เลข/ถนน/หมู่: หมู่ 9
ตำบล/แขวง: บ้านต้อง
อำเภอ/เขต: เซกา
จังหวัด: บึงกาฬ 38220
เบอร์โทรศัพท์: 096 159 8560

ชื่อสถานที่: โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู
เลข/ถนน/หมู่: 84 หมู่ 5 บ้านวังชมภู ทางหลวงชนบท 7043
ตำบล/แขวง: ทรัพย์ไพรวัลย์
อำเภอ/เขต: เอราวัณ
จังหวัด: เลย 42220
เบอร์โทรศัพท์: 087-8540392

ชื่อสถานที่: โรงเรียน ตชด. บ้านถ้ำ
เลข/ถนน/หมู่: หมู่ที่ 12 ถนนพหลโยธิน
ตำบล/แขวง: โป่งงาม
อำเภอ/เขต: แม่สาย
จังหวัด: เชียงราย 57130
เบอร์โทรศัพท์: 053 709 555

ชื่อสถานที่: โรงเรียนนิคม 2 (ตชด. สงเคราะห์)
เลข/ถนน/หมู่: หมู่ที่ 3 บ้านนิคมเขต 8
ตำบล/แขวง: นิคมพัฒนา
อำเภอ/เขต: ขุขันธ์
จังหวัด: ศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์: 045 969 168

*ปล. โรงเรียนเหล่านี้ เป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ ดร. พราว อรุณรังสีเวช และ รตจิตร อรุณรังสีเวช ได้จัดส่งหนังสือการ์ตูนสำหรับเด็กทักทาย (Tuskty) 4 แบบ และหนังสือการ์ตูนที่นักศึกษาสาขาแอนิเมชัน Animation and Multimedia ได้ร่วมกันวาด ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการบริการวิชาการงบประมาณ 2561 โดยมี Kerry เป็นผู้จัดส่งให้ฟรีในเดือนมกราคม 2562 เพื่อให้โอกาสผู้ใจบุญได้มอบสิ่งดี ๆ ให้กับเด็ก ๆ ที่อาศัยในบริเวรห่างไกลตัวเมือง และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กต่าง ๆ

Advertisement

4 Comments

Filed under Uncategorized

4 responses to “โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 50 แห่ง

  1. Pingback: คุณรู้จัก สว อิเฎล หรือยัง? | Sw-Eden.NET

  2. Pingback: หลวงพ่อกลางสวน ย้ายจากเทพสิรินทร์ มาที่วัดเรืองบุญ | Sw-Eden.NET

  3. Pingback: อยากเจอนาฏลี จากพราวที่มาแตร์ | Sw-Eden.NET

  4. Pingback: ช่วยดูที หนังเรื่องนี้ Genre หรือแนวอะไร? | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.