22 ที่เที่ยววันเดียว บุรีรัมย์-สุรินทร์

22 places to visit in Buriram and Surin
เขียนโดย รตจิตร
Written by Ratajit |March 10, 2019

เที่ยววันเดียว บุรีรัมย์-สุรินทร์

**งานเขียนของ รตจิตรนี้ เขียนขึ้นเพราะอยากให้เป็นประโยชน์แก่คนที่อ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อน ๆ สายบุญทุกคน ที่ชอบทัวร์ไหว้พระ เพื่อน ๆ ที่รักการทำบุญ โปรแกรมของรตจิตรค่อนข้างเยอะทีเดียว แต่การทัวร์ของรตจิตรครั้งนี้ จะมีมากกว่าคำว่า ทัวร์ไหว้พระเพราะได้แวะสถานที่สำคัญ ที่สวยงามที่ผ่านตามเส้นทางด้วย ห้ามมิให้คัดลอกดัดแปลง หรือนำไปใช้เพื่อการค้าหรือใช้ในเว็บไซต์อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที ในกรณีที่ต้องการนำไปใช้ในสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นวิทยาทาน ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียน และต้องอ้างอิงแหล่งที่มาด้วย

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันนี้รตจิตรยังอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจะไปเที่ยวในจังหวัดต่อไปคือ สุรินทร์ รตจิตรเห็นสถานที่ต่าง ๆ ที่จังหวัดบุรีรัมย์นิยมสร้างเป็นปราสาท มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เช่นกัน หรือแม้แต่ตอนที่รตจิตรไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ก็สร้างเป็นปราสาทปะปนกับอาคารสมัยใหม่ แต่มหาวิทยาลัยที่แปลก สร้างสไตล์ยุโรปคือมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ซึ่งรตจิตรจะแวะไปวันหลังเพื่อถ่ายภาพมาฝากเพื่อน ๆ

พระพุทธชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ

2. พระพุทธชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ

รตจิตรอยากแนะนำเพื่อน ๆ ควรแวะมาสักการะพระพุทธชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ รตจิตรคิดว่าที่นี่คนทำตั้งใจสร้างมาก ๆและมีความรู้จริง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับปางต่าง ๆ ของพระพุทธรูป ซึ่งคนปกติไม่น่าจะรู้เกิน 10-30% ของปางทั้งหมดที่นี่มี

22 ที่เที่ยววันเดียว บุรีรัมย์-สุรินทร์

3. วัดป่าหนองแคร์

รตจิตรมาที่วัดป่าหนองแคร์โดยบังเอิญเพราะต้องผ่านก่อนที่จะไปกำแพงเมืองคูเมืองสุรินทร์ ถ้าเพื่อน ๆ จะมาที่นี่ รตจิตรแนะนำให้มาวันที่มีญาติธรรมมาปฏิบัติธรรม เพราะปกติรตจิตรไม่เห็นใครเลย ทั้ง ๆ ที่วัดสวย เป็นธรรมชาติ กว้างใหญ่ สวย และสงบจริง เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม หรือหาที่เงียบ ๆ

22 ที่เที่ยววันเดียว บุรีรัมย์-สุรินทร์

4. กำแพงเมือง คูเมืองสุรินทร์

รตจิตรผ่านมาที่กำแพงเมือง คูเมืองสุรินทร์ เป็นด่านแรกที่เข้าจังหวัดสุรินทร์ แต่ค่อนข้างผิดหวัง เพราะไม่มีการดูแล หญ้ารกไปหมด ขนาดรตจิตรแวะมาที่กำแพงเมือง คูเมืองสุรินทร์ ซึ่งมีคูเมืองล้อมรอบ 2 ชั้น เห็นชาวบ้านยังมองรตจิตร แปลก ๆ ทั้ง ๆ ที่รตจิตรคิดว่ามีความรู้นะก่อนจะเที่ยวจังหวัดสุรินทร์

22 สถานที่เที่ยว บุรีรัมย์-สุรินทร์

5. วัดพรหมสุรินทร์

รตจิตรมาทำบุญวัดสวยวัดแรกของจังหวัดสุรินทร์ในวันนี้คือ วัดพรหมสุรินทร์ สามารถทำบุญได้หลายอย่าง ชาวบ้านก็แววะเวียนมาเยอะ ที่วัดพรหมสุรินทร์ วัดนี้ รตจิตรได้ให้อาหารปลาดุกด้วย แต่เดินเข้าไปลึกนิดนึง เป็นวัดที่น่าสนใจมากมีจุดเด่นอยู่ที่สิ่งก่อสร้างเกี่ยวกับพุทธประวัติ นรก สวรรค์ เช่น รูปปั้นพระมารดาของพระพุทธเจ้ายืนจับต้นสาละ ต้นจริง ๆ ด้วย วัดนี้เป็นวัดตัวอย่างที่ทำนุบำรุง บวรพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี

22 สถานที่เที่ยว วันเดียว บุรีรัมย์-สุรินทร์

6. ศาลาหลักเมือง

รตจิตรไปเที่ยวทุกจังหวัด จะต้องแวะสักการะศาลหลักเมืองประจำจังหวัด และแน่นอนทั้ง บุรีรัมย์และสุรินทร์ สวย ๆ ทั้งคู่ รตจิตรเห็นศาลหลักเมืองที่จังหวัดสุรินทร์มี 4 ขั้นตอนคือ 1. กราบไหว้ฟ้าดิน 2. กราบไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง คล้ายกับจังหวัดอื่น ๆ เช่นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่กรุงเทพ ฯ 3. กราบไหว้ศาลเก่า (ตายาย) 4. กราบไหว้เทพรักษาประตู (หมึ่งซิ้ง)

22 ที่เที่ยว วันเดียว บุรีรัมย์-สุรินทร์

7. ศาลปะกำเมือง และ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม)

รตจิตรมาที่จังหวัดแถบนี้ ทั้งบุรีรัมย์ สุรินทร์ และมหาสารคาม รตจิตรเพิ่งรู้จักคำว่า ปะกำเมือง ซึ่งก็คือเชือกผูกคล้องตัวช้างนั่นเอง รตจิตรไม่เคยเห็นรูปปั้นช้างที่จังหวัดไหนสวยเท่าที่สุรินทร์เลย คนสร้างรู้สัดส่วนของช้างจริง หางช้างก็ทำเหมือนหางปลาเหมือนช้างตัวเป็น ๆ แม้แต่ควาญช้างก็ปั้นออกมาได้เหมือนงดงามมาก
ตรงวงเวียนด้านหน้า รตจิตรไม่สามารถข้ามถนนไปไหว้อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม) เพราะรถเยอะ และมารอบวงเวียน แต่รตจิตรเห็นชาวบ้านวิ่งข้ามถนนตรงวงเวียน เอาพวงมาลาไปถวายที่อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม) ได้ด้วย รตจิตรใช้วิธีไหว้อยู่ด้านหน้าของศาลปะกำเมืองแทน

ทัวร์วันเดียว บุรีรัมย์-สุรินทร์

8. วัดจุมพลสุทธาวาส

หลังจากรตจิตรสักการะศาลปะกำเมือง และ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม) รตจิตรก็แวะวัดที่อยู่ซอยด้านข้างศาลฯ เป็นวัดใหญ่มาก และกำแพงวัดก็เป็นรูปนูนน้องช้าง สวยงามเช่นกัน

ทัวร์วันเดียว บุรีรัมย์-สุรินทร์

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

รตจิตรผ่านเข้ามาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อเปรียบเทียบความงดงามของสถาปัตยกรรม คณะต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่รตจิตรไปเที่ยวทั้งเช้าและกลางคืน เนื่องจากอยู่ใกล้โรงแรมที่พัก อิฐแดงที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์สร้างเป็นคณะต่าง ๆ สวยงามมาก รตจิตรแวะมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพราะตั้งใจจะไป shopping ที่ Green outlet ของจังหวัด ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ มหาวิทยาลัย ฯ

ทัวร์วันเดียว บุรีรัมย์-สุรินทร์

10. อนุสรณ์สถานหลวงปู่ดุลย์ อตุโล วัดป่าโยธาประสิทธิ์

รตจิตร มาวัดป่าโยธาประสิทธิ์แบบไม่ได้วางแผนไว้ แต่เห็นก่อนที่จะถึง Green outlet รตจิตรดีใจมากที่ได้เห็นอนุสรณ์สถานหลวงปู่ดุลย์ อตุโล นอกจากความสูงใหญ่น่าเกรงขาม ยังงดงามมาก การลงสีเยี่ยม ที่วัดป่าโยธาประสิทธิ์กำลังมีการสร้างโบสถ์ใหญ่ รตจิตรจึงร่วมทำบุญหลังคา และเช่าพระอีก 99 บาท

22 ที่เที่ยว วันเดียว บุรีรัมย์-สุรินทร์

11 . Green Outlet@สุรินทร์

รตจิตร ตั้งใจแวะที่ Green outlet ของจังหวัด เพราะต้องการ ซื้อของท้องถิ่น ของชุมชนจริง ๆ สินค้าส่วนมากราคาสูง เพราะระดับฝีมือ ส่วนของกินรับจากกรุงเทพ ฯ และจังหวัดใกล้เคียงเสียส่วนใหญ่ เลยทำให้รตจิตรซื้ออะไรไม่ค่อยได้ แต่โชคดีที่แวะมา เพราะใกล้ ๆ คือตลาดน้ำนั่นเอง

22 ที่เที่ยว วันเดียว บุรีรัมย์-สุรินทร์

12. ตลาดน้ำราชมงคลสุรินทร์

รตจิตรไม่ได้ซื้ออะไรเลยที่ตลาดน้ำราชมงคลสุรินทร์ เพราะมาผิดวัน ตลาดน้ำมีเฉพาะ ส-อท. แต่โชคดีแล้ว ทำให้รตจิตรเห็นวิวสวย ๆ และงานศิลปะอีกเพียบ ทั้งการวาดบนเวทีอย่าประณีต การวาด Street art และการจัดให้มีสะพานเชือกหลายจุดน่ารัก ๆ ทุกจุด วันที่มาตลาดน้ำรตจิตรเจอกลุ่มทหารเป็นคนมาช่วยเก็บขยะที่ตลาดน้ำ

ที่เที่ยว วันเดียว บุรีรัมย์-สุรินทร์

13. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุรินทร์

รตจิตรไม่ได้แวะพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุรินทร์นะ เพราะรตจิตรไม่มีเวลาเนื่องจากรตจิตรต้องขับกลับบุรีรัมย์ เพราะที่จองโรงแรมพักที่นั่น อีกทั้งรตจิตรยังตั้งใจว่าจะเที่ยว Night market ที่บุรีรัมย์อีกด้วย ถ้าเพื่อน ๆ มีเวลา รตจิตรคิดว่าน่าแวะ การเยี่ยมชมที่พิพิธภัณฑ์ รตจิตรมักต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก

22 ที่เที่ยว วันเดียว บุรีรัมย์-สุรินทร์

14. ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์

รตจิตรมาที่นี่โดยไม่เจอผู้คนเลย จึงแวะได้ไม่นาน ต้องรีบออกไปชมที่ต่อไป แต่ถือว่าเป็นวัดที่มีศูนย์ปฏิบัติธรรม กว้างใหญ่ สงบมาก สิงห์ขาวหน้าศูนย์ และพระพุทธรูปก็สวยเช่นกัน คือรตจิตรตั้งใจเก็บรูปสิงห์สวย ๆ ของที่จังหวัดนี้ และก็มาเจอที่ศูนย์นี้พอดี เลยถ่ายไปเยอะ แต่รตจิตรต้องถ่ายห่าง ๆ เพราะมีรังแตนดุมากอยู่ในปากสิงห์ที่อ้าอยู่

เที่ยววันเดียว บุรีรัมย์-สุรินทร์

15. ปราสาทเมืองที

ปราสาทเมืองที เป็นปราสาทสไตล์เขมร สร้างรวมอยู่ด้วยกัน 5 หลัง แต่รตจิตรเห็นชัด ๆ อยู่ 3 หลัง รตจิตรเห็นลักษณะของปราสาทเมืองทีแล้ว ค่อนข้างทรุดโทรม ต้องมีเหล็กดามไว้ ตอนที่รตจิตรขับหาครั้งแรกก็ไม่เห็น ที่ไหนได้ ปราสาทอยู่ในตัววัดเมืองทีเลย

เที่ยววันเดียว บุรีรัมย์-สุรินทร์

16. วัดจอมสุทธาวาส สุรินทร์

รตจิตรพยามยามหาตู้บริจาค หรือพระสงฆ์ แต่รตจิตรไม่เจอใครเลย เจอแต่น้องหมาแม่ลูกอ่อน เลยให้อาหารลูกหมาแทน เพราะตั้งใจว่าไปเที่ยวทุกวัดต้องทำบุญให้ได้ทุกวัดด้วย รตจิตรคิดว่าวัดนี้มีโบสถ์ที่สวยมาก มียักษ์คล้ายยักษ์วัดโพธิ์ ยืนถือกระบองหน้าโบสถ์ นอกจากนี้รตจิตรแอบเห็นงานศิลป์ภาพวาดพระพุทธรูปประจำวันอาทิตย์ – เสาร์ อยู่ด้านหลังพระพุทธรูปจริง ๆ เหมือนตั้งใจให้ดูเป็นภาพซ้อน สวยจัง

เที่ยววันเดียว บุรีรัมย์-สุรินทร์

17. ปราสาทศีขรภูมิ สุรินทร์

รตจิตรไม่ต้องจ่ายค่าเข้าเพราะอายุ แต่ปกติค่าเข้าคนไทย 10 บาท ต่างชาติ 50 บาท รตจิตรชอบปราสาทศีขรภูมิ สุรินทร์ เพราะสวยมาก รตจิตรคิดว่าคนไทยไม่ต้องไปดูปราสาทที่เขมรก็ได้ เพราะปราสาทศีขรภูมิ ของสุรินทร์ก็มีลักษณะของเขมร เสียดายอย่างเดียวคือการซ่อมของกรมศิลป์ ที่ไม่มีความเป็นศิลป์เลย ใช้อิฐธรรมดามาต่อเติมส่วนของปราสาทศีขรภูมิที่แตกหักหรือหลุดไป ทำให้ความเป็นปราสาทเก่าหายไปทันทีอย่างน่าเสียดาย

22 ที่เที่ยว วันเดียว บุรีรัมย์-สุรินทร์

18. สวนเฉลิมพระเกียรติพระเทพ ศาลากลางน้ำ สระ 4 เหลี่ยม สุรินทร์

ครั้งแรกที่รตจิตรจัดโปรแกรมมาเที่ยว ยังคิดว่าคนที่ใส่ชื่อใน google map ใส่ผิดว่าสระ 4 เหลี่ยม รตจิตรคิดว่าเหมือนเป็นคำพูด แต่พอรตจิตรไปอุดหนุนชาวบ้าน นั่งกินก๊วยเตี๋ยวแถวสระสี่เหลี่ยม จึงรู้ว่าเป็นคำที่เรียกกันมากนาน รตจิตรชอบศาลากลางน้ำ สระ 4 เหลี่ยม เพราะร่มรื่น รตจิตรคิดว่าตอนเย็น ๆ ที่ศาลากลางน้ำนี้คนต้องเยอะแน่ ๆ ปรากฏว่าไม่ทันไรเด็กนักเรียนเต็มไปหมด เพราะโรงเรียนเลิกพอดี

22 ที่เที่ยววันเดียว บุรีรัมย์-สุรินทร์

19. ปราสาทช่างปี่ สุรินทร์

รตจิตรกว่าจะหาปราสาทช่างปี่เจอใช้เวลาพอสมควร เพราะทางเข้าเล็ก แต่โชคดีตอนที่รตจิตรขับเข้ามาไม่มีรถสวนเลย อีกทั้งเย็นแล้ว เป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านต้อนฝูงวัวควายกลับ ทำให้รตจิตรขับรถได้ช้านิดนึง ที่ปราสาทช่างปี่ รตจิตรเจอซากงูลอกคราบไว้ ตกใจเหมือนกัน ปราสาทสวย มีประตูทำลุกันหลายประตู ถ่ายรูปได้สวยเลยแหละ มีสระน้ำอยู่ใกล้ ๆ ด้วย พิสูจน์ให้เห็นว่า คนไทยสมัยก่อน อยู่ที่ไหนนอกจากจะอยู่ติดลำน้ำ ยังมีการขุดสระไว้ในการดำรงชีวิตด้วย

ที่เที่ยว วันเดียว บุรีรัมย์-สุรินทร์

20. พิพิธภัณฑ์ชุมชนช่างปี่ และ วัดช่างปี่ สุรินทร์

ใครมาสุรินทร์ไม่แวะที่นี่ น่าเสียดายมาก ทั้งวัดช่างปี่ และพิพิธภัณฑ์ชุมชนช่างปี่ ช่างสวยงามมาก พระสงฆ์ที่รตจิตรพบที่ วัดช่างปี่ก็ใจดีมาก ท่านอยากให้รตจิตรขึ้นไปด้านบนของพิพิธภัณฑ์ชุมชนช่างปี่ เพื่อดูความสวยงาม และยิ่งสวยขึ้นไปอีกเพราะตอนที่รตจิตรมาที่นี่ เป็นช่วงดวงอาทิตย์ส่องก่อนลับขอบฟ้า สะท้อนทั้งพิพิธภัณฑ์ และสีทองระยิบระยับของโบสถ์ สวยงามจริง รตจิตรไม่ได้เข้าโบสถ์วัดช่างปี่ รตจิตรจึงทำบุญที่พิพิธภัณฑ์แทน

ที่เที่ยว วันเดียว บุรีรัมย์-สุรินทร์

21. ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์ และศาลปึงเถ่ากงม่า

รตจิตรออกเดินทางกลับจากสุรินทร์ เพื่อกลับมาบุรีรัมย์ จึงเข้าสักการศาลหลักเมือง และศาลปึงเถ่ากงม่า ความเป็นตรุษจีนมาก ๆ ยังอยู่ ทำให้สว่างไสวเพราะโคมไฟแบบจีน ความเห็นของรตจิตรเกี่ยวกับศาลปึงเถ่ากงม่า การก่อสร้างที่ศาลปึงเถ่ากงม่า เป็นการก่อสร้างที่มีมิติ โดยให้ตัวมังกร และเสือทำเหมือนทะลุจากด้านในโผล่หัวออกมาด้านนอ ศาลหลักเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ก็อยู่บริเวณเดียวกัน สวยงดงามมาก ทำให้รตจิตรตัดสินใจต้องมากอีกครั้งตอนเช้า

22. ไนท์เซราะกราว

รตจิตรถามแม่ค้า จึงรู้ว่า ไนท์เซราะกราว แปลว่า ตลาดกลางคืนนั่นเอง รตจิตรเห็นชาวเมืองมานั่งกินกันเพียบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกหนุ่มสาว ตลาดมีที่จอดรถจำนวนมาก แต่รถก็ค่อนข้างเต็ม ราคาอาหารเหมือนกรุงเทพเป็ะ แล้วรตจิตรก็เดินทางกลับ โรงแรม Best Western ในเมืองบุรีรัมย์ แม้กินเยอะที่ไนท์เซาะกราว แต่เช้ามาก็กินเยอะที่โรงแรม

22 สถานที่เที่ยว วันเดียว บุรีรัมย์-สุรินทร์

Advertisement

Leave a comment

Filed under Everything_Okay

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.