คนเลวเท่านั้นที่จะเหยียดเพศที่ 3

อาจารย์ให้นักศึกษาที่ขาดเรียนได้ทำงานส่งแทนวันที่ขาดเรียน โดยให้เขียนบล็อกและให้เผยแพร่เป็นสาธารณะเพื่อประโยชน์แก่คนทั่วไป ซึ่งมีโจทย์ให้นักศึกษาเขียนคือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเหยียดเพศ เพราะ Blog ที่กล่าวถึงเรื่องเหล่านี้อาจมีส่วนช่วยให้สังคมก้าวหน้าต่อไปได้ ซึ่งสิ่งที่นักศึกษาเขียนเกี่ยวกับการเหยียดเพศมีดังนี้

ฉันไม่ชอบการเหยียดเพศที่ 3 โดยความคิดส่วนตัวของฉันแล้วฉันคิดว่าเพศที่ 3 ก็คือมนุษย์ไม่ต่างกัน และมันก็ไม่ผิดหากเราคุย ชอบ หรือรักกับคนเพศเดียวกัน หลายประเทศออกมากล่าวถึงเรื่องของ LGBT ค่อนข้างเยอะ หลายประเทศออกมาประกาศว่ามันคือความรักของคนสองคนซึ่งไม่ผิด และ อนุญาตให้พวกเขาสามารถแต่งงานและจดทะเบียนสมรสกันได้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่คนเปิดรับเพศที่ 3 ได้มากขนาดนี้

แต่ภายในประเทศไทยก็พบว่าเรายังมีกลุ่มคนจำนวนมากที่รับไม่ได้ในเรื่องของ LGBT อาจเพราะพวกเขาไม่เข้าใจในเรื่องนี้และมองว่ามันผิดต่อธรรมชาติ แน่นอนว่าผู้หญิงก็ต้องคู่กับผู้ชายแต่มันไม่ใช่แบบนั้นมันก็คือการชอบการรักการดูแลซึ่งกันและกันเหมือน ๆ คู่ทั่ว ๆ ไป แต่การเหยียดเพศที่ 3 นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควร มันอาจเป็นการ bully อย่างหนึ่ง ซึ่งแน่นอนว่ามันต้องมีผลกระทบต่อจิตใจของคนเพศที่ 3 แน่นอน LGBT ในประเทศไทยไม่ได้เป็นที่ยอมรับโดยกว้างแต่คนในกลุ่มนั้นก็เด่นชัดว่าต้องการความยุติธรรมในเรื่องนี้ ต้องการที่จะได้รับอะไรหลาย ๆ อย่างเหมือนคนอื่น และจากการทีเพื่อนเป็นเพศที่ 3 มาก็พบว่าพวกเขามีความคิดที่ดีมากกว่าคนบางคนในหมู่ใหญ่ซะอีก

ฉันอาจเป็นเพศที่ 3 ก็ได้ ฉันเป็น asexual

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “คนเลวเท่านั้นที่จะเหยียดเพศที่ 3

  1. Pingback: ใครเคยรู้สึกสูญเสียตัวตนยกมือขึ้น! | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.