ผู้บริหารระดับสูง มีแต่ผู้ชาย สงสัยผู้หญิงไร้ความสามารถ?

มีคาบหนึ่งที่นักศึกษาทำกิจกรรมกลุ่ม และเพื่อน ๆ ในกลุ่มก็ทำงานเสร็จไปแล้ว ดังนั้นคนที่ขาดเรียนวันนั้นจึงจะรับผิดชอบโดยทำงานอย่างอื่นแทน ซึ่งก็คือเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศหญิง ชาย เพศที่สาม คนจน สีผิว หรือ อาชีพ และอาจารย์ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่เพื่อให้ความคิดเห็นเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เพื่อให้สังคมมีความเท่าเทียมกันมากขึ้น โดยนักศึกษาสามารถเลือกใช้ชื่ออื่น ๆ แทนชื่อจริงได้ และนักศึกษาคนนี้ ใช้ชื่อว่า หนูน้อยจีโน่ ความคิดเห็นของเขามีดังต่อไปนี้

องค์กรต่าง ๆ ควรมีผู้หญิงเป็นผู้บริหารเท่า ๆ กับผู้ชาย

ในองค์กรปัจจุบันสมัยนี้มักจะมีผู้ชายเป็นผู้บริหารมากกว่าผู้หญิง ซึ่งในทางกลับกันผู้หญิงก็มีศักยภาพในการบริหารงานด้วยเหมือนกัน อาจจะมีศักยภาพการบริหารมากกว่าผู้ชายสักอีก แต่ในสังคมมักจะมองว่าผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอ และอาจจะบริหารงานไม่ได้ดีเท่ากับผู้ชาย และเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สังคมไม่ยอมรับให้ผู้หญิงขึ้นเป็นผู้บริหาร ซึ่งก็แปลว่าในสังคมปัจจุบันยังไม่มีความเท่าเทียมให้กับผู้หญิง

แต่ถ้ามองกลับกันถ้าให้ผู้ชายที่ไม่มีความสามารถขึ้นบริหารงานก็ไม่ต่างอะไรกับการเลือกคนที่ไม่มีศักยภาพขึ้นทำงานซึ่งอาจจะทำให้งานบริหารเสียก็เป็นได้ ถ้าสังคมลองเปิดใจรับให้มีความเท่าเทียมทางเพศมากขึ้นไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายก็สามารถขึ้นเป็นผู้บริหารได้ ข้าพเจ้าคิดว่าอีกไม่นานอนาคตข้างหน้าของเราก็จะมีแต่บุคคลากรที่มีศักยภาพในการทำงานสูงขึ้นได้ จะได้งานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานบริหารประเทศหรืองานบริหารบริษัทต่าง ๆ ก็จะได้ผู้บริหารที่มีคุณภาพ

ถ้าเราไม่แบ่งยากชายหญิงและให้สิทธิพวกเขาเท่า ๆ ให้มีความเท่าเทียมต่อสังคมและงานที่พวกเขาได้รับ และต่อจากนี้ไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงเราควรให้สิทธิความเท่าเทียมความเสมอภาคเท่าๆกันในสังคมและในสังคมการทางทำงานจะทำให้เราได้บุคคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

อยากให้ผู้ชายคนที่อาบน้ำอยู่เป็นผู้หญิง เธอเป็นผู้หญิงสำหรับฉันเสมอนะ บาบาลู

ใครว่าตากล้องมีแต่ผู้ชาย ผู้หญิงเป็นตากล้องเก่ง ๆ หลายคนนะคะ

ใครว่าตากล้องมีแต่ผู้ชาย ผู้หญิงเป็นตากล้องเก่ง ๆ หลายคนนะคะ

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “ผู้บริหารระดับสูง มีแต่ผู้ชาย สงสัยผู้หญิงไร้ความสามารถ?

  1. Pingback: การแต่งประโยคความซ้อน ในภาษาอังกฤษ Present Participle | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.