รด. หญิง สอบยังไง เรียนอะไร มีคำตอบ

ขอเรียกแทนตัวเองว่าแชมแล้วกันนะค่ะ แชมมีประสบการณ์การเป็น รด.หญิงมาเล่าค่ะ มันเริ่มต้นที่ตอนเรียนอยู่ ม.4 ค่ะในตอนนั้นเป็นช่วงที่ต้องเริ่มวางแผนการเรียนในวันข้างหน้า และอนาคตว่าเรียนจบไปจะทำงานอะไร จะไปทางสายงานไหน แล้วก็นึกถึงคุณปู่ที่เป็นทหาร เลยคิดว่าเรียน รด.สัก 5 ปี จบมาได้ว่าที่ร้อยตรีประดับยศ แล้วหาที่สอบเข้าบรรจุเป็นข้าราชกาลทหารสักที่ ก็จะได้กลายเป็นร้อยตรีหญิงแล้ว งานการคงจะมั่นคง

ในวันที่ทางกองทัพให้โรงเรียนรักษาดินแดนประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารแชมก็ไปทำเรื่องเอกสารการสมัครสอบเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารหญิง ในวันที่ไปสอบนั้นจะมีการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง ตรวจสภาพร่างกายว่าร่างกายเราพร้อมหรือไม่ พอผ่านด่านตรวจร่างกายต่อไปก็เป็นด่านที่เข้มข้นขึ้นโดยการทดสอบแรกนั้น

ทางครูฝึกจะให้เราวิดพื้น 30 วินาทีโดยใน 30 วินาทีนั้นจะต้องวิดพื้นให้ได้ไม่ต่ำกว่า 25 ครั้ง หากทำได้ 25 ครั้งขึ้นไป ถือว่าผ่านการทดสอบ แชมวิดพื้นได้ 38 ครั้งภายในเวลา 30 วินาที ซึ่งนั่นถือเป็นคะแนนเต็ม 100 และเมื่อผ่านการทดสอบแรก การทดสอบที่สองก็คือ ซิทอัพ โดยภายในเวลา 30 วินาทีจะต้องซิทอัพให้ได้ 25 ครั้งขึ้นไป แชมทำได้ 32 ครั้งภายในเวลาที่กำหนด และเมื่อมาถึงการทดสอบสุดท้ายนั่นคือการวิ่งด้วยระยะ 800 เมตร ภายในเวลา 3.15 นาที บททดสอบนี้ แชมทำไม่สำเร็จค่ะ แชมวิ่งไม่ทันเนื่องจากร่างกายอ่อนล้าจากสองบททดสอบแรก แชมวิ่ง 800 เมตร ด้วยเวลา 4.15 นาที ค่ะ ได้คะแนนเพียง 35 คะแนน ในบททดสอบนี้ แต่ผลการสอบก็ถือว่าผ่านและสามารถเข้าเรียนได้ค่ะ เนื่องจาก 3 บททดสอบ คิดเป็น 300 คะแนนเต็ม ต้องได้ 150 คะแนนจึงจะผ่านการทดสอบ แชมได้คะแนน 235 จึงผ่านการทดสอบและได้เรียกตัวเองว่านักศึกษาวิชาทหาร

สาวคนนี้ไม่ใช่ รด. หญิง แต่เธอสวยมากจนฉันต้องวาดเธอ

ในปีแรกของการเป็นรด.หญิง เราจะต้องไปเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเป็นเวลา 20 สัปดาห์ โดยใน 2 ปีแรกนั้น จะยังไม่ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธสงคราม เพราะวุฒิภาวะยังไม่ถึง แต่จะได้เรียนเกี่ยวกับยุทธวิธีทางการรบต่างๆ เมื่อเข้าสู่ปีที่ 3 แชมก็ได้เรียนเกี่ยวกับอาวุธสงคราม ปืน M16 ปืนพก ปืนยาว ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าโจมตีด้วยอาวุธ เราไม่ได้เพียงแค่เรียนในห้องเรียนอย่างเดียว แต่เมื่อถึงเวลาไปภาคสนาม (เขาชนไก่) นั่นคือการปฏิบัติจริงในสนามรบ

พอปี 4 เราจะได้เรียนรู้แล้วกับการใช้ชีวิตในป่า การเอาตัวรอดจากทั้งคน สัตว์ และสิ่งต่างๆในป่าที่อันตราย การเข้าโจมตีในเวลากลางคืน การใช้เข็มทิศ การปฐมพยาบาล เราเรียนรู้แม้กระทั่งการจับงู การหาน้ำจากเถาวัลย์ และในปีที่ 5 ปีสุดท้ายของการเป็น รด.หญิง แชมได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของทางกองทัพ เรื่องเหล่าทัพ และเรื่องภายในที่ไม่สามารถนำมาเปิดเผยได้ การไปฝึกภาคสนามที่เขาชนไก่ในปีที่ 5 นี้ จะไม่มีการสอนใด ๆ จากครูฝึก เพราะมันคือปีสุดท้ายที่เราจะต้องใช้ความรู้ที่เรียนมาในการผ่านการฝึกภาคสนามด้วยตนเอง การเป็น รด.หญิงนั้นทำให้แชมได้ประโยชน์มาหลายอย่าง ได้ทั้ง ความแข็งแรง มีวินัย อดทน ความสามัคคี ความเสียสละ ความมีเมตตา มีจิตใจที่หนักแน่นและกลายเป็นคนเข้มแข็ง เป็นคนที่กล้าตัดสินใจ และมีความเป็นผู้นำมากขึ้น หลายสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนได้มาจากการเรียน รด. นี่เป็นประสบการณ์ของการเป็น รด.หญิง 5 ปี ขอบคุณค่ะ

ทหารหญิง รด. หญิง ผูกเปีย

3 Comments

Filed under Uncategorized

3 responses to “รด. หญิง สอบยังไง เรียนอะไร มีคำตอบ

  1. Pingback: ดูถูก LGBT? พวกเราจะยิ่งแกร่งขึ้น เพราะการทำร้ายของคุณ | Sw-Eden.NET

  2. Pingback: เวลารับบัตรคิวเพื่อสอบภาคปฏิบัติเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่ | Sw-Eden.NET

  3. Pingback: Cycle ในงาน Animation คืออะไร? | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.