ตลาดน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ (Wat Yai Sawang R-rom Floating Market)

Wat Yai Sawang R-rom Floating Market
เขียนโดย The SW Eden
Written by The SW Eden|Aug 30, 2019

ตลาดน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์

**งานเขียนของ The SW Eden เพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อน ๆ ที่ชื่นชอบการเที่ยวตลาดน้ำ ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียนไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

Wat Yai Sawang R-rom Floating Market is very famous for local people in Thailand, but it is so well-known away foreigners. There are various kinds of good sold in this floating market or Talad-nam (ตลาดน้ำ). Thai people could both order foods to eat there, and buy fresh vegetable to cook by themselves at home. Fish feed is available with a reasonable price and there are a lot of Sawai or cat fish around the pier. This floating market is located near a well-known place, called Kao Kred (เกาะเกร็ด). Foreigners could call taxi to drive them here and ask him to pick up later. You could spend about half an hour or an hour here or as long as you could finish your meal and walk. Most hawkers are friendlier than those in the city.

ตลาดน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์

You can see the video of Wat Yai Sawang R-rom Floating Market (ตลาดน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์) as the below url. Thank you for watching the video and please subscribe this channel. We are family.

Advertisement

3 Comments

Filed under Everything_Okay

3 responses to “ตลาดน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ (Wat Yai Sawang R-rom Floating Market)

  1. Pingback: ไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรไป ได้ทุกอย่าง | Sw-Eden.NET

  2. Pingback: Fish Cake Curry Patty in Thai Style | Sw-Eden.NET

  3. Pingback: Marketing Mix 4P in Thailand Floating or Riverside Markets | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.