ทัวร์อีสาน 3 วัน ขอนแก่น-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด วันที่ 1

Day 1 of North-east tour in Thailand
เขียนโดย รตจิตร
Written by Ratajit |Sept 13, 2019
Day 1 of Dino Tour

อุทยานวัดถ้ำผาเกิ้ง ขอนแก่น

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อน ๆ ที่ต้องการเที่ยวอีสานด้วยตัวเอง โดยมิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำไปใช้เพื่อการค้าหรือใช้ในเว็บไซต์อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

เที่ยวอีสาน 3 วัน วันที่ 1 รวม 16 แห่ง ขอนแก่น-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ลูกของรตจิตรตั้งชื่อโปรแกรมการเที่ยวครั้งนี้ว่า ไดโนทัวร์ DinoTour 49 รตจิตรชอบมาก โปรแกรมรวม 4 จังหวัด 49 แห่ง ได้แก่ ขอนแก่น-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ใช้เวลา 3 วัน รายละเอียดของโปรแกรมระหว่างวันที่ 4-6 มิ.ย. 2019 มีดังนี้

อุทยานวัดถ้ำผาเกิ้ง ขอนแก่น

AirAsia booking F44FHB 3 คน= ฿4190.40 เฉลี่ยค่าเครื่องบินคนละ ฿1,396.8 ต่อคน
ออกจากบ้าน 4:30 สายการบิน FD3250 DMK-KKC –> 7 am.-8:05 am.
ถึงสนามบิน 16:45 สายการบิน FD3257 KKC-DMK –> 18:15 pm.-19:20 pm.
Thairent a car เช่า 3 วัน รับ-ส่งที่ สนามบินขอนแก่น = ฿1,605
คืนแรกพักที่กาฬสินธุ์ โรงแรมสุภัค โทร. 043 811 051 = ฿873.79
คืนที่ 2 พักโรงแรมขอนแก่นเจริญธานี โทร. 043 220 400 = ฿1055.64

พิพิธภัณฑ์สิรินธร-กาฬสินธุ์

โปรแกรมวันแรกของรตจิตร 16 แห่ง
ขอนแก่น-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์-มหาสารคาม
9:00 รตจิตรออกจากสนามบินขอนแก่น
9:00-11:00 รตจิตรขับรถ 2ช.ม. จากขอนแก่น เข้ากาฬสินธุ์ 1.เขื่อนลำปาว 2.หาดดอกเกด 3.สวนไดโนเสาร์กาฬสินธุ์
11:30-12:30 4.พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ = แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว 5.วัดสักกะวัน

วัดป่าวังน้ำเย็น มหาสารคาม

15:30-20:30 6.สะพานเทพสุดา รตจิตรแวะร้านอาหารที่ตีนสะพานเทพสุดา ไม่ค่อยอร่อยและแพงมาก 7.วัดไตรภูมิ (ไม่ลงเดิน) 8.วัดพุทธาวาส (หรือวัดภูสิงห์ เจอคนงานก่อสร้างเยอะเพราะจะแล้วเสร็จอีก1-2ปี) 9.กาฬสินธุ์-ร.ร.สิงสะอาด 10.วัดพุทธนิมิต พระพุทธไสยาสน์ถ้ำภูค่าว (ไม่ได้เข้าปิดทุกประตู แต่เห็นพระหลายออกจากโบสถ์ เหมือนมีงานทางศาสนา) 11.วัดถ้ำปลา 12.มหาสารคาม-วัดป่าวังน้ำเย็น พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ 13.พระธาตุยาคู 14.วัดป่าพุทธมงคล 15.วัดประชานิยม และ 16.สวนสารธารณะแก่งดอนกลาง

วัดพุทธาวาส กาฬสินธุ์

20:30-21:00 รตจิตรใช้เวลา 1/2 ช.ม. ขับรถเข้าเมือง โดยขับวนรอบเมือง ก่อนพักโรงแรมสุภัค ห้อง VIP กว้างแต่มดเยอะมาก อาจเพราะห้องอื่นไม่ค่อยมีคนพัก
21:00-21:45 รตจิตรหาที่กินร้านอาอี้ฝั่งตรงข้ามโรงแรม เพราะรตจิตรมาถึงโรงแรมก็ดึกแล้ว ร้านปิดกันหมด จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดที่กลางคืนค่อนข้างเงียบ ไม่เหมือนกับจังหวัดอื่นที่รตจิตรเคยไปเช่น บุรีรัมย์ หรือ อุดรธานี เป็นต้น

วัดป่าวังน้ำเย็น มหาสารคาม

Advertisement

Leave a comment

Filed under Everything_Okay

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.